Архів

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності
у
2014 році

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

січень

січень-лютий

січень-березень

січень-квітень

січень-травень

січень-червень

січень-липень

січень-серпень

січень-вересень

січень-жовтень

січень-листопад

січень-грудень

Усього

2946

2881

2948

2961

2996

3030

3079

3095

3118

3133

3140

3179

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

2231

2144

2297

2369

2458

2466

2535

2544

2590

2631

2635

2631

Промисловість

3993

3764

3782

3762

3770

3772

3828

3864

3902

3926

3932

3996

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

7204

6247

5939

5880

5893

5855

5898

5978

5987

6011

6030

6060

переробна промисловість

3317

3260

3348

3337

3350

3365

3431

3464

3515

3542

3546

3590

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

4407

4005

4010

3975

3947

3927

3945

3938

3943

3941

3938

4172

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2841

2774

2818

2815

2831

2834

2879

2901

2908

2929

2937

2956

Будівництво

3199

3342

3644

3740

3759

3800

3853

3887

3919

3915

3947

4008

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

2175

2155

2181

2198

2239

2253

2278

2290

2301

2314

2334

2355

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

2969

2985

3105

3135

3165

3192

3225

3234

3255

3263

3268

3295

Тимчасове розміщування й організація харчування

1686

1670

1721

1707

1747

1734

1747

1759

1770

1779

1777

1804

Інформація та телекомунікації

2603

2601

2649

2638

2652

2670

2695

2718

2720

2742

2757

2777

Фінансова та страхова діяльність

4088

3991

4062

4134

4156

4177

4233

4265

4263

4305

4357

4395

Операції з нерухомим майном

2486

2423

2417

2416

2495

2490

2501

2502

2504

2495

2505

2535

Професійна, наукова та технічна діяльність

2879

2851

2930

2942

2946

2996

3037

3071

3119

3133

3150

3194

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1873

1869

1883

1883

1977

1998

2046

2061

2069

2081

2085

2097

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

3020

3150

3341

3361

3412

3496

3580

3629

3645

3664

3687

3753

Освіта

2391

2387

2403

2410

2454

2564

2593

2565

2565

2563

2561

2597

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2138

2141

2184

2195

2225

2275

2315

2334

2344

2343

2347

2378

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1911

1943

1963

1979

1999

2040

2102

2105

2114

2128

2137

2176

Надання інших видів послуг

3448

3571

3550

3530

3625

3673

3717

3828

3798

3838

3818

3771

 

Примітка. Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 29/01/2015