Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності
у 20102016 роках

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Усього

2102

2481

2850

2988

3179

3783

4621

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

1555

1973

2199

2404

2631

3390

4452

Промисловість

2667

3200

3590

3725

3996

4745

5796

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

3779

4503

5103

5358

6060

7182

8446

Переробна промисловість

2472

2955

3341

3355

3590

4254

5040

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

2582

3168

3501

3953

4172

4508

5831

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2040

2270

2427

2805

2956

3514

4036

Будівництво

2632

3342

3747

3639

4008

4628

6386

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1423

1864

2104

2233

2355

2848

3342

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

2263

2653

2988

3097

3295

4482

5366

Тимчасове розміщування й організація харчування

1181

1937

2154

2064

1804

2121

2469

Інформація та телекомунікації

2058

2334

2665

2822

2777

3193

4091

Фінансова та страхова діяльність

3096

3573

3893

4012

4395

5110

6050

Операції з нерухомим майном

1682

1897

1989

2135

2535

3160

3481

Професійна, наукова та технічна діяльність

2265

2861

3439

3136

3194

3553

4390

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1446

1952

2327

2052

2097

2386

2801

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

2418

2650

3220

3499

3753

4166

5487

Освіта

1804

1984

2400

2562

2597

2950

3528

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1554

1702

2102

2275

2378

2764

3223

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1446

1654

2049

2123

2176

2214

2887

Надання інших видів послуг

1314

1571

1581

2113

3771

4552

4114

______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Починаючи з 2013 року інформація узагальнена за видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010). Інформація за 20102012 роки перерахована за видами економічної діяльності відповідно до класифікації ДК 009:2010.

 

 

Дата останньої модифікації: 7/03/2017