Темп зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати
у 2002–201
6 роках

 

 

Номінальна заробітна плата

Реальна заробітна плата

у % до

у % до

попереднього року

грудень до грудня
попереднього року

попереднього року

грудень до грудня
попереднього року

2002

121,2

117,8

121,9

120,2

2003

123,5

111,2

116,6

112,4

2004

128,2

129,4

123,4

121,6

2005

135,4

141,4

116,6

124,7

2006

126,7

125,6

114,7

112,4

2007

129,3

133,7

111,9

110,9

2008

133,6

113,8

104,2

91,6

2009

104,4

114,2

90,0

101,0

2010

124,5

127,5

114,1

117,6

2011

118,0

113,8

109,1

109,6

2012

114,9

110,4

115,5

111,6

2013

104,8

104,2

106,1

104,6

2014

106,4

109,0

94,9

86,4

2015

119,0

126,6

78,8

86,9

2016

122,2

122,7

106,1

108,2

______________

Примітка. До 2009 року включно дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах, крім статистично малих; починаючи з 2010 року по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Безпосереднє порівняння даних 20102016 років з аналогічними даними попередніх років є некоректним.

 

Дата останньої модифікації: 7/03/2017