Архів

Середня заробітна плата штатних працівників за видами
економічної діяльності у 2019 році

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Усього

8815

8823

9480

9698

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

7404

7037

7817

9242

Промисловість

11720

11543

12719

12609

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

17550

16463

18679

20281

Переробна промисловість

10393

9952

11453

10717

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

9908

12941

10495

10800

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

7735

7285

8385

7786

Будівництво

9624

10313

10890

11716

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

6868

6710

6896

7219

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

9701

9277

9700

10683

Тимчасове розміщування й організація харчування

5450

5773

6368

6667

Інформація та телекомунікації

7085

7225

7238

7543

Фінансова та страхова діяльність

10371

11458

11095

11960

Операції з нерухомим майном

7148

7439

7565

7550

Професійна, наукова та технічна діяльність

10856

11590

13360

10937

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6709

6329

6977

7126

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

9966

10814

11386

11792

Освіта

6830

7095

7282

7274

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

5908

6034

6622

6330

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5134

5214

5617

5370

Надання інших видів послуг

6056

7003

6634

6921

_______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 03/06/2019