Архів

Середня заробітна плата штатних працівників за видами
економічної діяльності у 2019 році

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Лютий

Усього

8815

8823

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

7404

7037

Промисловість

11720

11543

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

17550

16463

Переробна промисловість

10393

9952

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

9908

12941

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

7735

7285

Будівництво

9624

10313

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

6868

6710

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

9701

9277

Тимчасове розміщування й організація харчування

5450

5773

Інформація та телекомунікації

7085

7225

Фінансова та страхова діяльність

10371

11458

Операції з нерухомим майном

7148

7439

Професійна, наукова та технічна діяльність

10856

11590

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6709

6329

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

9966

10814

Освіта

6830

7095

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

5908

6034

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5134

5214

Надання інших видів послуг

6056

7003

_______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 2/04/2019