Архів

Середня заробітна плата штатних працівників за видами
економічної діяльності за місяць у 2021 році

 

 (у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Усього

11353

11538

12404

12575

12584

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

9482

9191

10686

11402

11918

Промисловість

13276

13270

14749

15265

14619

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

19913

18640

21906

24061

22240

Переробна промисловість

10972

11576

12429

12688

12394

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

13512

13045

14219

13957

13604

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

9546

9604

11231

10163

10046

Будівництво

11358

11692

12135

14674

12654

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9147

9071

9577

9398

9988

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

11285

10453

11211

11944

11425

Тимчасове розміщування й організація харчування

7684

8357

8356

7008

9085

Інформація та телекомунікації

9964

10110

10281

10174

10566

Фінансова та страхова діяльність

18241

13016

12961

13566

13475

Операції з нерухомим майном

7644

8775

9566

8721

9133

Професійна, наукова та технічна діяльність

12026

17633

15322

13625

16713

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

9011

8170

9171

8406

8619

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

13290

14230

14823

15570

16371

Освіта

9878

11368

11145

10720

11069

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

10593

10980

12181

10945

11417

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

8290

8560

8610

8233

8639

Надання інших видів послуг

10968

11947

12751

12852

13029

______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 02/07/2021