Архів

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності
у 2017 році

 

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Лютий

Усього

5466

5829

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

4675

4655

Промисловість

6632

7467

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

9855

10676

Переробна промисловість

5862

6134

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5953

10037

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

4426

4236

Будівництво

7110

7851

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

4887

4912

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

6069

6049

Тимчасове розміщування й організація харчування

3471

3553

Інформація та телекомунікації

4851

5149

Фінансова та страхова діяльність

6390

6676

Операції з нерухомим майном

4017

3957

Професійна, наукова та технічна діяльність

4810

5075

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3898

3550

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

5768

6174

Освіта

4771

5175

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

4255

4419

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3843

3890

Надання інших видів послуг

4059

4623

_______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 4/04/2017