Архів

Середня заробітна плата штатних працівників за видами
економічної діяльності за місяць у 2022 році

 

 розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Усього

13412

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

11791

Промисловість

16250

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

23814

Переробна промисловість

13969

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

15640

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

11446

Будівництво

13238

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9445

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

13675

Тимчасове розміщування й організація харчування

8620

Інформація та телекомунікації

11371

Фінансова та страхова діяльність

14904

Операції з нерухомим майном

9660

Професійна, наукова та технічна діяльність

20763

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

9619

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

15163

Освіта

10965

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

12904

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

8830

Надання інших видів послуг

11170

______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 02/03/2022