Архів

Середня заробітна плата штатних працівників за видами
економічної діяльності за місяць у 2021 році

 

 (у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Усього

11353

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

9482

Промисловість

13276

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

19913

Переробна промисловість

10972

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

13512

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

9546

Будівництво

11358

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9147

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

11285

Тимчасове розміщування й організація харчування

7684

Інформація та телекомунікації

9964

Фінансова та страхова діяльність

18241

Операції з нерухомим майном

7644

Професійна, наукова та технічна діяльність

12026

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

9011

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

13290

Освіта

9878

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

10593

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

8290

Надання інших видів послуг

10968

______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 04/03/2021