Архів

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності
у 2017 році

 

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Лютий

Березень

Усього

5466

5829

6073

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

4675

4655

5593

Промисловість

6632

7467

7186

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

9855

10676

10693

Переробна промисловість

5862

6134

6323

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5953

10037

6641

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

4426

4236

4736

Будівництво

7110

7851

8655

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

4887

4912

4892

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

6069

6049

7500

Тимчасове розміщування й організація харчування

3471

3553

3938

Інформація та телекомунікації

4851

5149

5020

Фінансова та страхова діяльність

6390

6676

7480

Операції з нерухомим майном

4017

3957

4532

Професійна, наукова та технічна діяльність

4810

5075

5773

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3898

3550

4182

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

5768

6174

6640

Освіта

4771

5175

5124

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

4255

4419

4478

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3843

3890

4119

Надання інших видів послуг

4059

4623

4481

_______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 10/05/2017