Архів

Середня заробітна плата штатних працівників за видами
економічної діяльності у 2020 році

 

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Усього

10017

10002

10678

10071

10106

10973

11065

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

8398

8140

9019

10577

9329

9639

10299

Промисловість

13131

13286

14769

12431

12853

13256

13817

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

20462

19432

23345

18933

19943

19487

22129

Переробна промисловість

11200

11397

12886

10839

10620

11018

11460

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

11544

13682

11055

10034

12518

14800

12353

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

9110

8708

9830

8480

8577

9223

9609

Будівництво

10706

10695

12586

10818

10952

11899

12204

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

7827

7564

7586

7212

7231

7545

7835

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

10891

9988

10070

10898

9831

10414

11381

Тимчасове розміщування й організація харчування

8577

9080

6284

5700

5740

7429

7593

Інформація та телекомунікації

8147

8411

8402

7817

7930

8433

8918

Фінансова та страхова діяльність

12674

13161

12931

12386

11736

12891

13459

Операції з нерухомим майном

7325

7572

7085

5175

6587

7157

7933

Професійна, наукова та технічна діяльність

12408

10202

11421

9959

10703

13738

12778

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

7396

7525

7489

7079

7392

7484

7917

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

12298

12699

13074

13197

13413

14364

15508

Освіта

7769

8058

8132

8272

8642

10847

9193

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

7024

7104

7709

7245

7763

8840

7939

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5826

6032

6081

5996

6113

6810

7507

Надання інших видів послуг

8534

8207

8885

8134

7431

8509

10119

______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 02/09/2020