Архів

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності
у 2017 році

 

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Усього

5466

5829

6073

6181

6374

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

4675

4655

5593

6668

6361

Промисловість

6632

7467

7186

7226

7512

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

9855

10676

10693

10713

11424

Переробна промисловість

5862

6134

6323

6464

6592

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5953

10037

6641

6176

6560

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

4426

4236

4736

4527

4714

Будівництво

7110

7851

8655

7592

7207

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

4887

4912

4892

5454

5560

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

6069

6049

7500

7093

6927

Тимчасове розміщування й організація харчування

3471

3553

3938

3866

3905

Інформація та телекомунікації

4851

5149

5020

5037

5210

Фінансова та страхова діяльність

6390

6676

7480

7479

8309

Операції з нерухомим майном

4017

3957

4532

4593

4485

Професійна, наукова та технічна діяльність

4810

5075

5773

5469

6437

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3898

3550

4182

3891

4159

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

5768

6174

6640

6894

7216

Освіта

4771

5175

5124

5122

5655

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

4255

4419

4478

4535

4790

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3843

3890

4119

4079

4374

Надання інших видів послуг

4059

4623

4481

4890

4730

_______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 5/07/2017