Архів

Середня заробітна плата штатних працівників за видами
економічної діяльності у 2020 році

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Лютий

Усього

10017

10002

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

8398

8140

Промисловість

13131

13286

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

20462

19432

Переробна промисловість

11200

11397

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

11544

13682

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

9110

8708

Будівництво

10706

10695

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

7827

7564

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

10891

9988

Тимчасове розміщування й організація харчування

8577

9080

Інформація та телекомунікації

8147

8411

Фінансова та страхова діяльність

12674

13161

Операції з нерухомим майном

7325

7572

Професійна, наукова та технічна діяльність

12408

10202

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

7396

7525

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

12298

12699

Освіта

7769

8058

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

7024

7104

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5826

6032

Надання інших видів послуг

8534

8207

______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 01/04/2020