Архів

Середня заробітна плата штатних працівників за видами
економічної діяльності у 2020 році

 

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Усього

10017

10002

10678

10071

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

8398

8140

9019

10577

Промисловість

13131

13286

14769

12431

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

20462

19432

23345

18933

Переробна промисловість

11200

11397

12886

10839

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

11544

13682

11055

10034

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

9110

8708

9830

8480

Будівництво

10706

10695

12586

10818

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

7827

7564

7586

7212

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

10891

9988

10070

10898

Тимчасове розміщування й організація харчування

8577

9080

6284

5700

Інформація та телекомунікації

8147

8411

8402

7817

Фінансова та страхова діяльність

12674

13161

12931

12386

Операції з нерухомим майном

7325

7572

7085

5175

Професійна, наукова та технічна діяльність

12408

10202

11421

9959

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

7396

7525

7489

7079

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

12298

12699

13074

13197

Освіта

7769

8058

8132

8272

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

7024

7104

7709

7245

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5826

6032

6081

5996

Надання інших видів послуг

8534

8207

8885

8134

______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 02/06/2020