Архів

Середня заробітна плата штатних працівників за видами
економічної діяльності
у 2018 році

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Лютий

Усього

7136

7274

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

5960

5793

Промисловість

9042

9415

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

12513

12443

Переробна промисловість

8273

8465

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

7723

9886

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5711

5532

Будівництво

9501

8301

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5817

5705

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

8469

7756

Тимчасове розміщування й організація харчування

3954

4061

Інформація та телекомунікації

5996

6426

Фінансова та страхова діяльність

8164

8170

Операції з нерухомим майном

4851

5127

Професійна, наукова та технічна діяльність

7142

6862

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

5744

6746

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

7928

9182

Освіта

5760

6300

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

5035

5044

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4623

4776

Надання інших видів послуг

4862

4878

_______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 3/04/2018