Архів

Середня заробітна плата штатних працівників за видами
економічної діяльності
у 2018 році

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Усього

7136

7274

7673

7983

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

5960

5793

6028

7980

Промисловість

9042

9415

10193

10266

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

12513

12443

13997

15408

Переробна промисловість

8273

8465

9022

9076

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

7723

9886

10293

8121

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5711

5532

6402

6143

Будівництво

9501

8301

9195

10170

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5817

5705

6066

6199

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

8469

7756

8178

8653

Тимчасове розміщування й організація харчування

3954

4061

4484

4563

Інформація та телекомунікації

5996

6426

6468

6529

Фінансова та страхова діяльність

8164

8170

9234

8604

Операції з нерухомим майном

4851

5127

5333

5569

Професійна, наукова та технічна діяльність

7142

6862

7378

7397

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

5744

6746

6615

5379

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

7928

9182

9173

9887

Освіта

5760

6300

6336

6209

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

5035

5044

5343

5292

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4623

4776

5048

4928

Надання інших видів послуг

4862

4878

5172

5595

_______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 4/06/2018