Архів

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності
у
2017 році

 

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січеньлютий

Січеньберезень

Усього

5466

5648

5792

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

4675

4665

4988

Промисловість

6632

7052

7097

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

9855

10266

10409

Переробна промисловість

5862

5999

6108

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5953

7994

7543

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

4426

4330

4466

Будівництво

7110

7480

7875

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

4887

4900

4897

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

6069

6059

6539

Тимчасове розміщування й організація харчування

3471

3512

3653

Інформація та телекомунікації

4851

5000

5007

Фінансова та страхова діяльність

6390

6532

6844

Операції з нерухомим майном

4017

3986

4165

Професійна, наукова та технічна діяльність

4810

4943

5220

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3898

3724

3878

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

5768

5973

6198

Освіта

4771

4976

5027

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

4255

4337

4384

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3843

3868

3954

Надання інших видів послуг

4059

4336

4385

______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Дата останньої модифікації: 10/05/2017