Архів

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами
економічної діяльності у 2018 році

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–
лютий

Січень–
березень

Січень–
квітень

Усього

7136

7206

7362

7519

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

5960

5875

5927

6487

Промисловість

9042

9228

9550

9729

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

12513

12478

12985

13594

Переробна промисловість

8273

8369

8587

8710

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

7723

8805

9300

9009

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5711

5623

5881

5946

Будівництво

9501

8904

9000

9290

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5817

5760

5862

5946

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

8469

8113

8135

8263

Тимчасове розміщування й організація харчування

3954

4008

4166

4260

Інформація та телекомунікації

5996

6212

6297

6353

Фінансова та страхова діяльність

8164

8167

8521

8542

Операції з нерухомим майном

4851

4994

5110

5226

Професійна, наукова та технічна діяльність

7142

7003

7128

7196

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

5744

6252

6375

6122

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

7928

8557

8764

9044

Освіта

5760

6032

6134

6153

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

5035

5039

5141

5179

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4623

4700

4816

4845

Надання інших видів послуг

4862

4870

4973

5130

_______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 4/06/2018