Архів

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами
економічної діяльності у 2018 році

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Усього

7136

7206

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

5960

5875

Промисловість

9042

9228

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

12513

12478

Переробна промисловість

8273

8369

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

7723

8805

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5711

5623

Будівництво

9501

8904

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5817

5760

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

8469

8113

Тимчасове розміщування й організація харчування

3954

4008

Інформація та телекомунікації

5996

6212

Фінансова та страхова діяльність

8164

8167

Операції з нерухомим майном

4851

4994

Професійна, наукова та технічна діяльність

7142

7003

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

5744

6252

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

7928

8557

Освіта

5760

6032

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

5035

5039

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4623

4700

Надання інших видів послуг

4862

4870

_______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 3/04/2018