Архів

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами
економічної діяльності у 2020 році

 

 (у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–

лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Усього

10017

10009

10233

10193

10176

10308

10416

10427

10524

10611

10652

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

8398

8269

8533

9086

9139

9228

9392

9370

9552

9805

9858

Промисловість

13131

13208

13726

13413

13305

13297

13370

13350

13408

13417

13375

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

20462

19947

21080

20545

20426

20271

20533

20445

20523

20360

20158

Переробна промисловість

11200

11298

11823

11590

11405

11341

11358

11348

11396

11447

11443

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

11544

12615

12094

11584

11767

12264

12276

12292

12346

12425

12434

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

9110

8908

9216

9032

8941

8988

9076

9108

9180

9250

9259

Будівництво

10706

10700

11347

11210

11157

11282

11414

11444

11659

11732

11700

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

7827

7695

7659

7552

7490

7499

7545

7587

7631

7677

7688

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

10891

10439

10317

10460

10336

10349

10494

10647

10738

10829

10875

Тимчасове розміщування й організація харчування

8577

8829

7989

7465

7144

7188

7239

7278

7321

7380

7445

Інформація та телекомунікації

8147

8279

8319

8198

8146

8192

8292

8383

8410

8444

8490

Фінансова та страхова діяльність

12674

12917

12922

12781

12564

12620

12743

12729

12648

12618

12575

Операції з нерухомим майном

7325

7448

7328

6793

6752

6819

6973

7065

7178

7258

7335

Професійна, наукова та технічна діяльність

12408

11296

11338

10995

10937

11390

11583

11750

12029

12232

12603

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

7396

7460

7470

7371

7375

7394

7470

7505

7575

7659

7707

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

12298

12501

12694

12820

12939

13176

13509

13661

13780

13796

13946

Освіта

7769

7914

7986

8057

8173

8611

8692

8569

8692

8746

8787

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

7024

7064

7276

7269

7366

7607

7654

7716

7824

8080

8275

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5826

5928

5979

5983

6009

6140

6332

6362

6411

6451

6525

Надання інших видів послуг

8534

8371

8541

8439

8238

8283

8549

8768

8844

8934

8880

______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Дата останньої модифікації: 04/01/2021