Архів

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами
економічної діяльності у 2019 році

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Усього

8815

8819

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

7404

7222

Промисловість

11720

11631

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

17550

17007

Переробна промисловість

10393

10172

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

9908

11429

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

7735

7509

Будівництво

9624

9973

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

6868

6789

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

9701

9489

Тимчасове розміщування й організація харчування

5450

5612

Інформація та телекомунікації

7085

7155

Фінансова та страхова діяльність

10371

10914

Операції з нерухомим майном

7148

7289

Професійна, наукова та технічна діяльність

10856

11224

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6709

6523

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

9966

10391

Освіта

6830

6962

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

5908

5971

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5134

5174

Надання інших видів послуг

6056

6527

_______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 2/04/2019