Архів

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами
економічної діяльності у 2019 році

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Усього

8815

8819

9040 9205

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

7404

7222

7426 7929

Промисловість

11720

11631

11992 12144

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

17550

17007

17563 18236

Переробна промисловість

10393

10172

10595 10625

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

9908

11429

11115 11036

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

7735

7509

7801 7797

Будівництво

9624

9973

10285 10649

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

6868

6789

6825 6922

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

9701

9489

9560 9841

Тимчасове розміщування й організація харчування

5450

5612

5862 6062

Інформація та телекомунікації

7085

7155

7183 7273

Фінансова та страхова діяльність

10371

10914

10974 11218

Операції з нерухомим майном

7148

7289

7378 7421

Професійна, наукова та технічна діяльність

10856

11224

11939 11688

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6709

6523

6673 6786

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

9966

10391

10722 10988

Освіта

6830

6962

7069 7120

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

5908

5971

6188 6223

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5134

5174

5321 5333

Надання інших видів послуг

6056

6527

6563 6653

_______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 03/06/2019