Архів

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами
економічної діяльності у 2020 році

 

   (у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Усього

10017

10009

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

8398

8269

Промисловість

13131

13208

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

20462

19947

Переробна промисловість

11200

11298

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

11544

12615

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

9110

8908

Будівництво

10706

10700

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

7827

7695

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

10891

10439

Тимчасове розміщування й організація харчування

8577

8829

Інформація та телекомунікації

8147

8279

Фінансова та страхова діяльність

12674

12917

Операції з нерухомим майном

7325

7448

Професійна, наукова та технічна діяльність

12408

11296

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

7396

7460

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

12298

12501

Освіта

7769

7914

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

7024

7064

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5826

5928

Надання інших видів послуг

8534

8371

______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Дата останньої модифікації: 01/04/2020