Архів

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами
економічної діяльності за період з початку 2021 року

 

 (у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Усього

11353

11446

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

9482

9337

Промисловість

13276

13273

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

19913

19278

Переробна промисловість

10972

11274

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

13512

13278

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

9546

9575

Будівництво

11358

11526

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9147

9109

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

11285

10868

Тимчасове розміщування й організація харчування

7684

8024

Інформація та телекомунікації

9964

10036

Фінансова та страхова діяльність

18241

15638

Операції з нерухомим майном

7644

8222

Професійна, наукова та технічна діяльність

12026

14857

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

9011

8622

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

13290

13748

Освіта

9878

10635

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

10593

10786

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

8290

8428

Надання інших видів послуг

10968

11456

______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Дата останньої модифікації: 01/04/2021