Архів

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності
у
2017 році

 

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січеньлютий

Усього

5466

5648

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

4675

4665

Промисловість

6632

7052

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

9855

10266

Переробна промисловість

5862

5999

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5953

7994

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

4426

4330

Будівництво

7110

7480

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

4887

4900

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

6069

6059

Тимчасове розміщування й організація харчування

3471

3512

Інформація та телекомунікації

4851

5000

Фінансова та страхова діяльність

6390

6532

Операції з нерухомим майном

4017

3986

Професійна, наукова та технічна діяльність

4810

4943

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3898

3724

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

5768

5973

Освіта

4771

4976

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

4255

4337

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3843

3868

Надання інших видів послуг

4059

4336

______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Дата останньої модифікації: 4/04/2017