Архів

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами
економічної діяльності за період з початку 2021 року

 

 (у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Усього

11353

11446

11768

11971

12093

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

9482

9337

9800

10244

10613

Промисловість

13276

13273

13765

14141

14237

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

19913

19278

20150

21121

21342

Переробна промисловість

10972

11274

11659

11919

12014

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

13512

13278

13593

13683

13668

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

9546

9575

10128

10137

10118

Будівництво

11358

11526

11731

12470

12507

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9147

9109

9264

9297

9433

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

11285

10868

10982

11222

11262

Тимчасове розміщування й організація харчування

7684

8024

8138

7842

8098

Інформація та телекомунікації

9964

10036

10118

10132

10221

Фінансова та страхова діяльність

18241

15638

14754

14461

14267

Операції з нерухомим майном

7644

8222

8673

8685

8773

Професійна, наукова та технічна діяльність

12026

14857

15011

14667

15070

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

9011

8622

8799

8703

8686

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

13290

13748

14112

14477

14857

Освіта

9878

10635

10812

10790

10841

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

10593

10786

11252

11175

11223

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

8290

8428

8492

8424

8470

Надання інших видів послуг

10968

11456

11879

12118

12299

______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Дата останньої модифікації: 02/07/2021