Архів

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами
економічної діяльності у 2019 році

 

   (у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Усього

8815

8819

9040

9205

9299

9438

9541

9575

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

7404

7222

7426

7929

8199

8463

8618

8639

Промисловість

11720

11631

11992

12144

12141

12149

12237

12273

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

17550

17007

17563

18236

18179

18241

18367

18439

Переробна промисловість

10393

10172

10595

10625

10653

10667

10757

10786

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

9908

11429

11115

11036

10923

10821

10816

10797

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

7735

7509

7801

7797

7884

7863

7976

8053

Будівництво

9624

9973

10285

10649

10775

10804

10936

11149

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

6868

6789

6825

6922

6984

7047

7119

7199

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

9701

9489

9560

9841

10009

10083

10222

10250

Тимчасове розміщування й організація харчування

5450

5612

5862

6062

6097

6191

6363

6470

Інформація та телекомунікації

7085

7155

7183

7273

7350

7424

7494

7557

Фінансова та страхова діяльність

10371

10914

10974

11218

11338

11352

11439

11528

Операції з нерухомим майном

7148

7289

7378

7421

7512

7736

7755

7791

Професійна, наукова та технічна діяльність

10856

11224

11939

11688

11604

12395

12278

12164

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6709

6523

6673

6786

6796

6794

6867

6909

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

9966

10391

10722

10988

11203

11528

11880

12163

Освіта

6830

6962

7069

7120

7279

7609

7659

7560

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

5908

5971

6188

6223

6279

6406

6465

6501

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5134

5174

5321

5333

5402

5557

5702

5752

Надання інших видів послуг

6056

6527

6563

6653

6788

6742

6791

6800

____________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 03/10/2019