Архів

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2017 році

 

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Усього

5466

5648

5792

5891

5989

6122

6217

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

4675

4665

4988

5441

5640

5726

5823

Промисловість

6632

7052

7097

7129

7206

7308

7412

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

9855

10266

10409

10486

10678

10779

10932

Переробна промисловість

5862

5999

6108

6197

6277

6421

6537

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5953

7994

7543

7204

7077

6976

6955

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

4426

4330

4466

4481

4528

4567

4631

Будівництво

7110

7480

7875

7806

7686

7649

7644

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

4887

4900

4897

5039

5144

5178

5209

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

6069

6059

6539

6677

6727

6789

7022

Тимчасове розміщування й організація харчування

3471

3512

3653

3707

3748

3767

3781

Інформація та телекомунікації

4851

5000

5007

5014

5053

5079

5133

Фінансова та страхова діяльність

6390

6532

6844

7000

7258

7339

7453

Операції з нерухомим майном

4017

3986

4165

4271

4314

4378

4427

Професійна, наукова та технічна діяльність

4810

4943

5220

5284

5518

6021

6042

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3898

3724

3878

3881

3940

3975

4019

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

5768

5973

6198

6372

6541

6887

7143

Освіта

4771

4976

5027

5051

5174

5484

5521

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

4255

4337

4384

4422

4495

4591

4639

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3843

3868

3954

3985

4063

4156

4256

Надання інших видів послуг

4059

4336

4385

4504

4546

4585

4656

______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Дата останньої модифікації: 4/09/2017