Архів

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами
економічної діяльності у 2020 році

 

   (у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–

лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Усього

10017

10009

10233

10193

10176

10308

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

8398

8269

8533

9086

9139

9228

Промисловість

13131

13208

13726

13413

13305

13297

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

20462

19947

21080

20545

20426

20271

Переробна промисловість

11200

11298

11823

11590

11405

11341

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

11544

12615

12094

11584

11767

12264

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

9110

8908

9216

9032

8941

8988

Будівництво

10706

10700

11347

11210

11157

11282

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

7827

7695

7659

7552

7490

7499

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

10891

10439

10317

10460

10336

10349

Тимчасове розміщування й організація харчування

8577

8829

7989

7465

7144

7188

Інформація та телекомунікації

8147

8279

8319

8198

8146

8192

Фінансова та страхова діяльність

12674

12917

12922

12781

12564

12620

Операції з нерухомим майном

7325

7448

7328

6793

6752

6819

Професійна, наукова та технічна діяльність

12408

11296

11338

10995

10937

11390

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

7396

7460

7470

7371

7375

7394

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

12298

12501

12694

12820

12939

13176

Освіта

7769

7914

7986

8057

8173

8611

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

7024

7064

7276

7269

7366

7607

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5826

5928

5979

5983

6009

6140

Надання інших видів послуг

8534

8371

8541

8439

8238

8283

______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Дата останньої модифікації: 03/08/2020