Архів

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами
економічної діяльності за період з початку 2021 року

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Усього

11353

11446

11768

11971

12093

12259

12412

12492

12581

12662

12719

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

9482

9337

9800

10244

10613

10738

10989

11001

11107

11430

11626

Промисловість

13276

13273

13765

14141

14237

14356

14519

14635

14831

14915

14964

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

19913

19278

20150

21121

21342

21416

21609

21654

22017

22010

21967

Переробна промисловість

10972

11274

11659

11919

12014

12188

12321

12462

12606

12728

12808

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

13512

13278

13593

13683

13668

13690

13963

14113

14310

14417

14516

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

9546

9575

10128

10137

10118

10221

10405

10502

10617

10688

10711

Будівництво

11358

11526

11731

12470

12507

12587

12798

12974

13313

13378

13391

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9147

9109

9264

9297

9433

9516

9609

9757

9819

9858

9879

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

11285

10868

10982

11222

11262

11299

11605

11884

11962

12089

12128

Тимчасове розміщування й організація харчування

7684

8024

8138

7842

8098

8286

8392

8640

8679

8781

8858

Інформація та телекомунікації

9964

10036

10118

10132

10221

10307

10383

10447

10467

10484

10551

Фінансова та страхова діяльність

18241

15638

14754

14461

14267

14212

14223

14142

14109

14074

14052

Операції з нерухомим майном

7644

8222

8673

8685

8773

8936

9088

9219

9354

9397

9452

Професійна, наукова та технічна діяльність

12026

14857

15011

14667

15070

14987

14977

15011

15119

15195

15305

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

9011

8622

8799

8703

8686

8707

8739

8782

8818

8855

8857

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

13290

13748

14112

14477

14857

15327

15839

16240

16298

16370

16528

Освіта

9878

10635

10812

10790

10841

11216

11276

11178

11209

11208

11211

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

10593

10786

11252

11175

11223

11459

11401

11312

11183

11141

11140

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

8290

8428

8492

8424

8470

8616

8853

8879

8864

8835

8855

Надання інших видів послуг

10968

11456

11879

12118

12299

12314

12264

12147

12154

12249

12375

______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Дата останньої модифікації: 04/01/2022