Архів

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності
у
2017 році

 

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січеньлютий

Січеньберезень

Січеньквітень

Січеньтравень

Усього

5466

5648

5792

5891

5989

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

4675

4665

4988

5441

5640

Промисловість

6632

7052

7097

7129

7206

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

9855

10266

10409

10486

10678

Переробна промисловість

5862

5999

6108

6197

6277

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5953

7994

7543

7204

7077

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

4426

4330

4466

4481

4528

Будівництво

7110

7480

7875

7806

7686

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

4887

4900

4897

5039

5144

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

6069

6059

6539

6677

6727

Тимчасове розміщування й організація харчування

3471

3512

3653

3707

3748

Інформація та телекомунікації

4851

5000

5007

5014

5053

Фінансова та страхова діяльність

6390

6532

6844

7000

7258

Операції з нерухомим майном

4017

3986

4165

4271

4314

Професійна, наукова та технічна діяльність

4810

4943

5220

5284

5518

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3898

3724

3878

3881

3940

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

5768

5973

6198

6372

6541

Освіта

4771

4976

5027

5051

5174

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

4255

4337

4384

4422

4495

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3843

3868

3954

3985

4063

Надання інших видів послуг

4059

4336

4385

4504

4546

______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Дата останньої модифікації: 5/07/2017