Архів

Кількість, робочий час та оплата праці
штатних працівників за видами економічної діяльності

у 2018 році

 

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий

березень

Усього

297448

300303

300874

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

30613

31876

32489

Промисловість

82010

81880

82014

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

18683

18722

18715

Переробна промисловість

48748

48633

48797

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10526

10535

10509

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

4053

3990

3993

Будівництво

9531

9447

9410

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

17812

18333

18147

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

29372

29313

29167

Тимчасове розміщування й організація харчування

1385

1411

1389

Інформація та телекомунікації

2124

2136

2128

Фінансова та страхова діяльність

3802

3802

3777

Операції з нерухомим майном

2896

3095

3111

Професійна, наукова та технічна діяльність

5305

5246

5300

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

5200

5340

5376

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

18133

18255

18404

Освіта

46299

47048

47018

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

37630

37764

37747

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4733

4761

4778

Надання інших видів послуг

603

596

619


(Продовження)

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий

березень

Усього

144

139

148

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

131

134

147

Промисловість

146

143

150

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

149

142

150

Переробна промисловість

142

142

149

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

155

146

154

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

150

143

152

Будівництво

149

144

155

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

152

145

156

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

142

136

147

Тимчасове розміщування й організація харчування

131

138

148

Інформація та телекомунікації

151

145

150

Фінансова та страхова діяльність

149

145

151

Операції з нерухомим майном

147

143

149

Професійна, наукова та технічна діяльність

144

140

149

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

155

144

155

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

154

147

152

Освіта

133

128

135

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

151

144

152

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

142

135

140

Надання інших видів послуг

157

149

149


(Продовження)

Вид діяльності

Нараховано в середньому працівнику, грн

січень

лютий

березень

Усього

7136

7274

7673

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

5960

5793

6028

Промисловість

9042

9415

10193

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

12513

12443

13997

Переробна промисловість

8273

8465

9022

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

7723

9886

10293

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5711

5532

6402

Будівництво

9501

8301

9195

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5817

5705

6066

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

8469

7756

8178

Тимчасове розміщування й організація харчування

3954

4061

4484

Інформація та телекомунікації

5996

6426

6468

Фінансова та страхова діяльність

8164

8170

9234

Операції з нерухомим майном

4851

5127

5333

Професійна, наукова та технічна діяльність

7142

6862

7378

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

5744

6746

6615

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

7928

9182

9173

Освіта

5760

6300

6336

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

5035

5044

5343

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4623

4776

5048

Надання інших видів послуг

4862

4878

5172

_______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 4/05/2018