Архів

Кількість штатних працівників
за видами економічної діяльності у 20
20 році

 

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий

Усього

289555

290408

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

28155

28183

Промисловість

84135

83792

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

18084

18075

Переробна промисловість

51367

50944

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10555

10605

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

4129

4168

Будівництво

9053

9406

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

21598

21575

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

26502

26602

Тимчасове розміщування й організація харчування

1201

1200

Інформація та телекомунікації

2025

2019

Фінансова та страхова діяльність

3536

3536

Операції з нерухомим майном

2729

2715

Професійна, наукова та технічна діяльність

3601

3663

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6933

6917

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

16371

16902

Освіта

44138

44391

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

34194

34183

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4938

4879

Надання інших видів послуг

446

445

_______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 01/04/2020