Архів

Кількість штатних працівників
за видами економічної діяльності у 20
21 році

 

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий

березень

квітень

травень

Усього

260779

260348

264013

263887

261820

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

27244

27131

28403

31697

32336

Промисловість

78643

78583

78595

78911

78442

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

17916

17838

17758

17679

17505

Переробна промисловість

45692

45646

45735

46207

46168

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10707

10723

10744

10608

10363

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

4328

4376

4358

4417

4406

Будівництво

9752

9866

9971

9915

9947

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

19296

19459

19250

18929

18832

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

23027

23094

23031

22901

22872

Тимчасове розміщування й організація харчування

1065

1091

1118

1160

1151

Інформація та телекомунікації

1912

1861

1897

1900

1948

Фінансова та страхова діяльність

3704

3678

3643

3600

3582

Операції з нерухомим майном

2157

2257

2229

2243

2159

Професійна, наукова та технічна діяльність

3710

3782

3718

3702

3661

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

8199

7049

7247

7344

7284

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

15193

14440

15178

14966

14976

Освіта

31672

32776

34191

31237

29369

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

31802

31757

31832

31655

31403

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2884

3009

3208

3226

3355

Надання інших видів послуг

519

515

502

501

503

______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 02/07/2021