Архів

Кількість штатних працівників
за видами економічної діяльності у 20
22 році

 

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

Усього

256327

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

25897

Промисловість

77260

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

17908

Переробна промисловість

47667

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

7013

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

4672

Будівництво

10441

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

18229

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

19909

Тимчасове розміщування й організація харчування

848

Інформація та телекомунікації

1932

Фінансова та страхова діяльність

3106

Операції з нерухомим майном

1968

Професійна, наукова та технічна діяльність

3538

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

7791

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

15164

Освіта

34967

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

30821

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4084

Надання інших видів послуг

372

______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 02/03/2022