Архів

Кількість штатних працівників
за видами економічної діяльності у 20
21 році

 

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий

Усього

260779

260348

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

27244

27131

Промисловість

78643

78583

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

17916

17838

Переробна промисловість

45692

45646

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10707

10723

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

4328

4376

Будівництво

9752

9866

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

19296

19459

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

23027

23094

Тимчасове розміщування й організація харчування

1065

1091

Інформація та телекомунікації

1912

1861

Фінансова та страхова діяльність

3704

3678

Операції з нерухомим майном

2157

2257

Професійна, наукова та технічна діяльність

3710

3782

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

8199

7049

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

15193

14440

Освіта

31672

32776

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

31802

31757

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2884

3009

Надання інших видів послуг

519

515

_____________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 01/04/2021