Архів

Кількість штатних працівників
за видами економічної діяльності
у 2019 році

 

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

Усього

295771

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

29639

Промисловість

88835

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

18739

Переробна промисловість

55539

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10340

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

4217

Будівництво

8803

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

19502

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

27465

Тимчасове розміщування й організація харчування

1737

Інформація та телекомунікації

2105

Фінансова та страхова діяльність

3659

Операції з нерухомим майном

2019

Професійна, наукова та технічна діяльність

3612

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6811

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

15123

Освіта

45734

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

35042

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5106

Надання інших видів послуг

579

_______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 4/03/2019