Архів

Кількість штатних працівників
за видами економічної діяльності у 201
9 році

 

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий

березень

квітень

травень

Усього

295771

295440

296447

297751

297507

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

29639

29326

30793

34430

35413

Промисловість

88835

88911

88154

87181

86698

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

18739

18693

18632

18466

18354

Переробна промисловість

55539

55580

54780

54012

53774

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10340

10396

10513

10439

10294

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

4217

4242

4229

4264

4276

Будівництво

8803

9040

9199

9234

9440

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

19502

19568

19349

19145

19138

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

27465

27430

27852

27657

27472

Тимчасове розміщування й організація харчування

1737

1748

1723

1724

1630

Інформація та телекомунікації

2105

2114

2120

2112

2098

Фінансова та страхова діяльність

3659

3654

3641

3607

3579

Операції з нерухомим майном

2019

1897

1877

1892

1916

Професійна, наукова та технічна діяльність

3612

3640

3648

3634

3625

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6811

6538

6581

6641

6698

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

15123

15168

15098

15059

15150

Освіта

45734

45544

45656

45045

44701

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

35042

35198

35105

34782

34450

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5106

5091

5068

5027

4923

Надання інших видів послуг

579

573

583

581

576

_______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 03/07/2019