Архів

Кількість штатних працівників
за видами економічної діяльності у 201
9 році

 

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий

березень

Усього

295771

295440

296447

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

29639

29326

30793

Промисловість

88835

88911

88154

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

18739

18693

18632

Переробна промисловість

55539

55580

54780

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10340

10396

10513

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

4217

4242

4229

Будівництво

8803

9040

9199

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

19502

19568

19349

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

27465

27430

27852

Тимчасове розміщування й організація харчування

1737

1748

1723

Інформація та телекомунікації

2105

2114

2120

Фінансова та страхова діяльність

3659

3654

3641

Операції з нерухомим майном

2019

1897

1877

Професійна, наукова та технічна діяльність

3612

3640

3648

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6811

6538

6581

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

15123

15168

15098

Освіта

45734

45544

45656

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

35042

35198

35105

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5106

5091

5068

Надання інших видів послуг

579

573

583

_______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 6/05/2019