Архів

Кількість, робочий час та оплата праці
штатних працівників за видами економічної діяльності

у 2018 році

 

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

Усього

297448

300303

300874

303184

304527

303332

302279

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

30613

31876

32489

35629

37791

37936

38214

Промисловість

82010

81880

82014

82229

82677

82955

83105

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

18683

18722

18715

18857

18684

18757

18860

Переробна промисловість

48748

48633

48797

49032

49773

50026

50063

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10526

10535

10509

10352

10241

10177

10172

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

4053

3990

3993

3988

3979

3995

4010

Будівництво

9531

9447

9410

9332

9229

9124

9259

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

17812

18333

18147

18005

18013

17602

17665

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

29372

29313

29167

29025

28633

28455

28292

Тимчасове розміщування й організація харчування

1385

1411

1389

1295

1284

1196

1114

Інформація та телекомунікації

2124

2136

2128

2036

2042

2072

2061

Фінансова та страхова діяльність

3802

3802

3777

3737

3695

3663

3634

Операції з нерухомим майном

2896

3095

3111

3088

3088

2829

2880

Професійна, наукова та технічна діяльність

5305

5246

5300

5296

5284

5268

5320

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

5200

5340

5376

5421

5378

5354

5348

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

18133

18255

18404

18222

18235

18038

17769

Освіта

46299

47048

47018

46858

46340

46011

45140

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

37630

37764

37747

37571

37460

37490

37141

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4733

4761

4778

4827

4770

4713

4712

Надання інших видів послуг

603

596

619

613

608

626

625

Продовження

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

Усього

144

139

148

139

143

133

136

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

131

134

147

149

152

146

161

Промисловість

146

143

150

140

145

140

150

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

149

142

150

142

146

139

150

Переробна промисловість

142

142

149

140

143

141

150

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

155

146

154

138

148

137

147

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

150

143

152

142

148

140

149

Будівництво

149

144

155

144

150

145

155

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

152

145

156

147

150

144

154

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

142

136

147

136

139

132

141

Тимчасове розміщування й організація харчування

131

138

148

146

147

136

145

Інформація та телекомунікації

151

145

150

140

142

135

143

Фінансова та страхова діяльність

149

145

151

138

149

140

150

Операції з нерухомим майном

147

143

149

140

138

140

148

Професійна, наукова та технічна діяльність

144

140

149

137

142

133

142

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

155

144

155

146

147

142

151

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

154

147

152

138

146

132

133

Освіта

133

128

135

124

130

104

71

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

151

144

152

141

143

135

138

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

142

135

140

129

130

123

101

Надання інших видів послуг

157

149

149

140

141

145

146

Продовження

Вид діяльності

Нараховано в середньому працівнику, грн

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

Усього

7136

7274

7673

7983

8161

8541

8666

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

5960

5793

6028

7980

8176

7222

7821

Промисловість

9042

9415

10193

10266

10101

10395

10728

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

12513

12443

13997

15408

14841

14990

15008

Переробна промисловість

8273

8465

9022

9076

9009

9464

9812

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

7723

9886

10293

8121

8137

8090

8794

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5711

5532

6402

6143

6562

6358

6936

Будівництво

9501

8301

9195

10170

9703

10133

10702

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5817

5705

6066

6199

6399

6320

6557

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

8469

7756

8178

8653

8547

8482

9456

Тимчасове розміщування й організація харчування

3954

4061

4484

4563

4827

4457

4707

Інформація та телекомунікації

5996

6426

6468

6529

6870

6625

6713

Фінансова та страхова діяльність

8164

8170

9234

8604

9646

9486

9982

Операції з нерухомим майном

4851

5127

5333

5569

5887

5380

5854

Професійна, наукова та технічна діяльність

7142

6862

7378

7397

8808

8640

11935

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

5744

6746

6615

5379

6154

6579

6166

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

7928

9182

9173

9887

10437

11755

12049

Освіта

5760

6300

6336

6209

6724

8492

7001

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

5035

5044

5343

5292

5556

6041

5834

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4623

4776

5048

4928

5109

5761

5760

Надання інших видів послуг

4862

4878

5172

5595

5920

5426

6303

_______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 3/09/2018