Архів

Кількість штатних працівників
за видами економічної діяльності у 20
20 році

 

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

Усього

289555

290408

291160

287437

286646

287905

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

28155

28183

30541

32262

32879

33086

Промисловість

84135

83792

83393

80082

79452

81335

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

18084

18075

18091

18008

17852

17767

Переробна промисловість

51367

50944

50507

47457

47173

49140

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10555

10605

10623

10454

10279

10297

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

4129

4168

4172

4163

4148

4131

Будівництво

9053

9406

9624

9797

9696

9633

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

21598

21575

21464

20394

20434

20239

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

26502

26602

26077

25789

25703

25647

Тимчасове розміщування й організація харчування

1201

1200

1182

1065

1061

1040

Інформація та телекомунікації

2025

2019

1958

1907

1911

1875

Фінансова та страхова діяльність

3536

3536

3521

3792

3762

3760

Операції з нерухомим майном

2729

2715

2701

2690

2708

2676

Професійна, наукова та технічна діяльність

3601

3663

3617

3597

3592

3489

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6933

6917

6971

7067

7152

7148

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

16371

16902

16853

16739

16756

16717

Освіта

44138

44391

44294

43765

43381

43065

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

34194

34183

33617

33187

32931

32968

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4938

4879

4905

4856

4786

4782

Надання інших видів послуг

446

445

442

448

442

445

_____________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 03/08/2020