Архів

Кількість, робочий час та оплата праці
штатних працівників за видами економічної діяльності

у 2018 році

 

Вид діяльності

       Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий

березень

квітень

травень

Усього

297448

300303

300874

303184

304527

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

30613

31876

32489

35629

37791

Промисловість

82010

81880

82014

82229

82677

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

18683

18722

18715

18857

18684

Переробна промисловість

48748

48633

48797

49032

49773

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10526

10535

10509

10352

10241

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

4053

3990

3993

3988

3979

Будівництво

9531

9447

9410

9332

9229

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

17812

18333

18147

18005

18013

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

29372

29313

29167

29025

28633

Тимчасове розміщування й організація харчування

1385

1411

1389

1295

1284

Інформація та телекомунікації

2124

2136

2128

2036

2042

Фінансова та страхова діяльність

3802

3802

3777

3737

3695

Операції з нерухомим майном

2896

3095

3111

3088

3088

Професійна, наукова та технічна діяльність

5305

5246

5300

5296

5284

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

5200

5340

5376

5421

5378

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

18133

18255

18404

18222

18235

Освіта

46299

47048

47018

46858

46340

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

37630

37764

37747

37571

37460

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4733

4761

4778

4827

4770

Надання інших видів послуг

603

596

619

613

608


Продовження

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий

березень

квітень

травень

Усього

144

139

148

139

143

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

131

134

147

149

152

Промисловість

146

143

150

140

145

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

149

142

150

142

146

Переробна промисловість

142

142

149

140

143

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

155

146

154

138

148

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

150

143

152

142

148

Будівництво

149

144

155

144

150

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

152

145

156

147

150

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

142

136

147

136

139

Тимчасове розміщування й організація харчування

131

138

148

146

147

Інформація та телекомунікації

151

145

150

140

142

Фінансова та страхова діяльність

149

145

151

138

149

Операції з нерухомим майном

147

143

149

140

138

Професійна, наукова та технічна діяльність

144

140

149

137

142

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

155

144

155

146

147

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

154

147

152

138

146

Освіта

133

128

135

124

130

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

151

144

152

141

143

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

142

135

140

129

130

Надання інших видів послуг

157

149

149

140

141


Продовження

Вид діяльності

           Нараховано в середньому працівнику, грн

січень

лютий

березень

квітень

травень

Усього

7136

7274

7673

7983

8161

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

5960

5793

6028

7980

8176

Промисловість

9042

9415

10193

10266

10101

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

12513

12443

13997

15408

14841

Переробна промисловість

8273

8465

9022

9076

9009

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

7723

9886

10293

8121

8137

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5711

5532

6402

6143

6562

Будівництво

9501

8301

9195

10170

9703

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5817

5705

6066

6199

6399

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

8469

7756

8178

8653

8547

Тимчасове розміщування й організація харчування

3954

4061

4484

4563

4827

Інформація та телекомунікації

5996

6426

6468

6529

6870

Фінансова та страхова діяльність

8164

8170

9234

8604

9646

Операції з нерухомим майном

4851

5127

5333

5569

5887

Професійна, наукова та технічна діяльність

7142

6862

7378

7397

8808

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

5744

6746

6615

5379

6154

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

7928

9182

9173

9887

10437

Освіта

5760

6300

6336

6209

6724

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

5035

5044

5343

5292

5556

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4623

4776

5048

4928

5109

Надання інших видів послуг

4862

4878

5172

5595

5920

_______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 4/07/2018