Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Усього

2102

2481

2850

2988

3179

3783

4621

6551

8375

9846

10819

12988

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

1555

1973

2199

2404

2631

3390

4452

6136

7624

9058

9856

11715

Промисловість

2667

3200

3590

3725

3996

4745

5796

7880

10583

12566

13496

15224

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

3779

4503

5103

5358

6060

7182

8446

11286

15044

18688

20205

22277

Переробна промисловість

2472

2955

3341

3355

3590

4254

5040

7089

9527

11125

11500

13026

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

2582

3168

3501

3953

4172

4508

5831

7211

9133

10879

12924

14917

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2040

2270

2427

2805

2956

3514

4036

4925

6643

8337

9409

10923

Будівництво

2632

3342

3747

3639

4008

4628

6386

7985

10429

11376

11822

13739

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1423

1864

2104

2233

2355

2848

3342

5535

6478

7388

7734

10191

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

2263

2653

2988

3097

3295

4482

5366

7296

8897

10346

11031

12278

Тимчасове розміщування й організація харчування

1181

1937

2154

2064

1804

2121

2469

3870

4560

6890

7771

8950

Інформація та телекомунікації

2058

2334

2665

2822

2777

3193

4091

5418

6741

7786

8610

10689

Фінансова та страхова діяльність

3096

3573

3893

4012

4395

5110

6050

7772

9519

12077

12625

14309

Операції з нерухомим майном

1682

1897

1989

2135

2535

3160

3481

4639

5703

8077

7447

9579

Професійна, наукова та технічна діяльність

2265

2861

3439

3136

3194

3553

4390

6372

9682

12262

12807

15892

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1446

1952

2327

2052

2097

2386

2801

4161

6334

7057

7989

9028

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

2418

2650

3220

3499

3753

4166

5487

8123

10952

12864

14391

17093

Освіта

1804

1984

2400

2562

2597

2950

3528

5639

6822

7797

8978

11565

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1554

1702

2102

2275

2378

2764

3223

4783

5720

6669

8657

11424

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1446

1654

2049

2123

2176

2214

2887

4427

5346

5974

6638

8976

Надання інших видів послуг

1314

1571

1581

2113

3771

4552

4114

5235

5642

6923

9147

12713

______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 04/03/2022