Архів

Відпрацьований час штатних працівників
за видами економічної діяльності у 2019 році

 

 

(у середньому на одного штатного працівника, год)

Вид діяльності

Січень

Усього

144

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

132

Промисловість

146

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

148

Переробна промисловість

143

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

156

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

154

Будівництво

140

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

154

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

143

Тимчасове розміщування й організація харчування

133

Інформація та телекомунікації

152

Фінансова та страхова діяльність

152

Операції з нерухомим майном

143

Професійна, наукова та технічна діяльність

147

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

158

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

155

Освіта

133

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

152

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

143

Надання інших видів послуг

137

_______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 4/03/2019