Архів

Відпрацьований час штатних працівників
за видами економічної діяльності у 2020 році

 

(у середньому на одного штатного працівника, год)

Вид діяльності

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Усього

143

140

142

129

125

130

140

128

147

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

134

138

153

156

144

148

167

146

165

Промисловість

141

140

140

123

125

132

145

131

144

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

148

144

148

134

132

137

148

137

146

Переробна промисловість

134

137

139

122

120

127

140

127

141

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

155

149

129

106

133

146

159

139

154

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

154

147

148

135

135

142

155

139

153

Будівництво

133

133

137

126

130

142

161

140

157

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

153

148

149

131

124

137

154

139

152

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

143

139

136

120

117

126

142

127

140

Тимчасове розміщування й організація харчування

141

146

112

74

90

121

146

139

147

Інформація та телекомунікації

154

148

147

132

125

138

155

133

151

Фінансова та страхова діяльність

151

146

143

127

123

137

149

128

145

Операції з нерухомим майном

141

135

124

76

108

128

153

129

139

Професійна, наукова та технічна діяльність

139

133

136

114

104

126

140

119

141

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

154

148

150

138

136

142

154

142

149

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

154

146

151

144

135

135

144

125

147

Освіта

134

131

133

122

115

105

89

101

141

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

152

146

150

132

124

134

145

130

146

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

140

132

133

118

113

119

117

108

133

Надання інших видів послуг

145

137

129

118

118

131

140

117

134

_____________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 02/11/2020