Архів

Відпрацьований час штатних працівників
за видами економічної діяльності у 2020 році

 

 

(у середньому на одного штатного працівника, год)

Вид діяльності

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Усього

143

140

142

129

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

134

138

153

156

Промисловість

141

140

140

123

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

148

144

148

134

Переробна промисловість

134

137

139

122

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

155

149

129

106

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

154

147

148

135

Будівництво

133

133

137

126

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

153

148

149

131

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

143

139

136

120

Тимчасове розміщування й організація харчування

141

146

112

74

Інформація та телекомунікації

154

148

147

132

Фінансова та страхова діяльність

151

146

143

127

Операції з нерухомим майном

141

135

124

76

Професійна, наукова та технічна діяльність

139

133

136

114

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

154

148

150

138

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

154

146

151

144

Освіта

134

131

133

122

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

152

146

150

132

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

140

132

133

118

Надання інших видів послуг

145

137

129

118

_______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Дата останньої модифікації: 02/06/2020