Архів

Відпрацьований час штатних працівників
за видами економічної діяльності у 2019 році

 

 

(у середньому на одного штатного працівника, год)

Вид діяльності

Січень

Лютий

Березень

Усього

144

141

143

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

132

137

147

Промисловість

146

143

146

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

148

144

149

Переробна промисловість

143

142

143

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

156

149

150

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

154

147

153

Будівництво

140

147

148

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

154

146

149

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

143

137

141

Тимчасове розміщування й організація харчування

133

142

148

Інформація та телекомунікації

152

146

145

Фінансова та страхова діяльність

152

147

147

Операції з нерухомим майном

143

139

140

Професійна, наукова та технічна діяльність

147

143

144

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

158

148

152

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

155

147

147

Освіта

133

130

131

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

152

145

145

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

143

134

137

Надання інших видів послуг

137

132

133

_______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 6/05/2019