Архів

Відпрацьований час штатних працівників
за видами економічної діяльності у 2021 році

 

(у середньому на одного штатного працівника, год)

Вид діяльності

Січень

Усього

128

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

120

Промисловість

127

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

140

Переробна промисловість

117

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

144

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

138

Будівництво

127

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

136

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

125

Тимчасове розміщування й організація харчування

114

Інформація та телекомунікації

134

Фінансова та страхова діяльність

128

Операції з нерухомим майном

102

Професійна, наукова та технічна діяльність

128

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

140

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

140

Освіта

123

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

136

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

133

Надання інших видів послуг

115

_____________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 04/03/2021