Архів

Відпрацьований час штатних працівників
за видами економічної діяльності у 2021 році

 

(у середньому на одного штатного працівника, год)

Вид діяльності

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Усього

128

138

152

148

129

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

120

136

155

161

143

Промисловість

127

138

152

146

129

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

140

143

157

152

137

Переробна промисловість

117

132

147

141

125

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

144

148

161

155

132

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

138

149

163

157

135

Будівництво

127

140

158

155

134

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

136

142

156

154

134

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

125

130

144

138

122

Тимчасове розміщування й організація харчування

114

140

152

130

119

Інформація та телекомунікації

134

146

156

151

124

Фінансова та страхова діяльність

128

138

150

147

124

Операції з нерухомим майном

102

135

145

132

119

Професійна, наукова та технічна діяльність

128

139

153

144

121

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

140

141

155

148

136

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

140

146

158

155

127

Освіта

123

132

143

141

117

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

136

142

155

151

128

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

133

136

147

135

118

Надання інших видів послуг

115

128

156

151

132

______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 02/07/2021