Архів

Відпрацьований час штатних працівників
за видами економічної діяльності у 2021 році

 

(у середньому на одного штатного працівника, год)

Вид діяльності

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Усього

128

138

152

148

129

136

139

135

149

141

152

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

120

136

155

161

143

148

162

150

160

154

158

Промисловість

127

138

152

146

129

138

144

139

148

142

153

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

140

143

157

152

137

141

147

143

148

142

152

Переробна промисловість

117

132

147

141

125

135

142

137

147

141

152

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

144

148

161

155

132

140

145

140

152

143

158

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

138

149

163

157

135

145

153

147

154

146

154

Будівництво

127

140

158

155

134

146

157

149

158

146

160

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

136

142

156

154

134

144

154

148

155

146

156

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

125

130

144

138

122

128

139

133

144

136

146

Тимчасове розміщування й організація харчування

114

140

152

130

119

146

151

146

145

141

138

Інформація та телекомунікації

134

146

156

151

124

138

145

137

150

138

155

Фінансова та страхова діяльність

128

138

150

147

124

136

143

134

148

136

151

Операції з нерухомим майном

102

135

145

132

119

130

142

133

140

125

139

Професійна, наукова та технічна діяльність

128

139

153

144

121

136

143

135

148

139

153

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

140

141

155

148

136

142

149

143

149

145

150

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

140

146

158

155

127

136

140

130

147

138

155

Освіта

123

132

143

141

117

113

83

97

142

129

140

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

136

142

155

151

128

135

140

134

146

140

154

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

133

136

147

135

118

125

105

113

135

128

142

Надання інших видів послуг

115

128

156

151

132

138

150

133

139

132

153

______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 04/01/2022