Архів

Відпрацьований час штатних працівників
за видами економічної діяльності у 2022 році

 

середньому на одного штатного працівника, год)

Вид діяльності

Січень

Усього

132

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

122

Промисловість

135

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

143

Переробна промисловість

130

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

142

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

138

Будівництво

125

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

142

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

130

Тимчасове розміщування й організація харчування

130

Інформація та телекомунікації

137

Фінансова та страхова діяльність

130

Операції з нерухомим майном

131

Професійна, наукова та технічна діяльність

128

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

144

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

139

Освіта

121

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

137

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

127

Надання інших видів послуг

115

______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

Дата останньої модифікації: 02/03/2022