Відпрацьований час штатних працівників
за видами економічної діяльності у 2019 році

 

(у середньому на одного штатного працівника, год)

Вид діяльності

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Усього

144

141

143

144

148

124

140

134

144

154

148

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

132

137

147

154

157

136

164

149

158

163

150

Промисловість

146

143

146

145

149

130

151

142

145

154

149

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

148

144

149

147

150

132

151

142

144

153

150

Переробна промисловість

143

142

143

144

148

129

151

142

145

154

147

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

156

149

150

145

152

127

152

139

146

158

154

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

154

147

153

151

151

129

155

143

146

156

153

Будівництво

140

147

148

153

159

134

159

149

152

159

154

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

154

146

149

150

152

133

158

149

150

159

155

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

143

137

141

140

143

123

147

134

138

149

146

Тимчасове розміщування й організація харчування

133

142

148

150

149

131

153

143

151

159

150

Інформація та телекомунікації

152

146

145

147

150

125

156

144

145

156

151

Фінансова та страхова діяльність

152

147

147

147

156

127

155

142

148

158

153

Операції з нерухомим майном

143

139

140

142

147

125

152

133

141

150

144

Професійна, наукова та технічна діяльність

147

143

144

146

151

120

149

135

144

155

149

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

158

148

152

151

154

132

156

146

151

161

156

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

155

147

147

145

154

123

142

129

142

156

152

Освіта

133

130

131

130

133

95

73

97

134

141

135

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

152

145

145

148

148

124

145

135

141

154

151

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

143

134

137

135

139

114

112

115

131

145

140

Надання інших видів послуг

137

132

133

144

147

120

139

130

139

154

147

_______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 02/01/2020