Архів

Відпрацьований час штатних працівників
за видами економічної діяльності у 2020 році

 

(у середньому на одного штатного працівника, год)

Вид діяльності

Січень

Лютий

Усього

143

140

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

134

138

Промисловість

141

140

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

148

144

Переробна промисловість

134

137

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

155

149

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

154

147

Будівництво

133

133

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

153

148

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

143

139

Тимчасове розміщування й організація харчування

141

146

Інформація та телекомунікації

154

148

Фінансова та страхова діяльність

151

146

Операції з нерухомим майном

141

135

Професійна, наукова та технічна діяльність

139

133

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

154

148

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

154

146

Освіта

134

131

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

152

146

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

140

132

Надання інших видів послуг

145

137

_______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Дата останньої модифікації: 01/04/2020