Архів

Розподіл кількості штатних працівників
за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності
у грудні
2021 року

 

 

Кількість
працівників,
яким оплачено
50% і більше
робочого часу,
встановленого
на
грудень,
осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата нарахована в межах, %

до
6500,00
грн

від
6500,01
до
7000,00
грн

від
7000,01
до
8000,00
грн

від
8000,01

до
10000,00
грн

від 10000,01
до
12000,00
грн

від 12000,01
до
15000,00
грн

від 15000,01
до
20000,00
грн

від 20000,01
до 25000,00
грн

понад
25000,00
грн

Усього

255199

13,2

8,2

8,2

12,3

10,7

12,9

14,8

8,3

11,4

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

27502

22,8

9,6

10,1

13,6

11,6

11,9

10,2

4,0

6,2

Промисловість

75939

10,7

5,8

6,9

10,4

9,5

14,1

18,6

10,7

13,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

14429

4,8

1,3

2,5

7,2

8,5

14,7

23,7

14,7

22,6

Переробна промисловість

46157

14,1

8,6

9,1

11,8

9,0

12,4

14,7

8,6

11,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10415

3,5

1,0

1,6

6,4

11,0

19,4

28,2

16,5

12,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

4938

11,5

3,2

10,0

15,1

14,7

16,8

19,1

6,1

3,5

Будівництво

10627

11,7

10,5

9,3

13,1

9,0

15,7

16,6

7,2

6,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

21763

15,5

22,5

8,9

11,5

11,3

12,7

12,2

3,0

2,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

10515

19,0

12,6

13,5

10,9

9,5

11,4

11,1

6,3

5,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

893

17,1

23,0

33,0

12,7

3,3

4,9

2,0

0,9

3,1

Інформація та телекомунікації

1772

23,8

13,7

7,3

15,9

9,4

14,1

6,6

3,6

5,6

Фінансова та страхова діяльність

1335

7,4

7,5

4,9

12,3

17,4

23,2

15,9

5,1

6,3

Операції з нерухомим майном

1419

23,0

20,1

10,5

11,9

7,6

9,7

9,4

3,4

4,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

3814

10,5

4,8

7,2

9,3

10,4

13,2

15,0

7,6

22,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

5062

23,8

16,5

16,9

14,2

10,4

7,7

5,3

2,1

3,1

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

38836

7,3

3,8

5,8

13,0

11,6

13,4

17,9

11,9

15,3

Освіта

23546

9,5

5,8

6,0

12,6

9,7

11,4

15,0

12,3

17,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

29075

14,2

6,0

9,8

16,0

13,0

12,1

10,6

5,8

12,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2530

17,3

6,3

7,0

11,7

8,9

16,2

14,1

7,4

11,1

Надання інших видів послуг

571

14,9

6,6

9,1

11,9

10,5

14,0

13,3

6,7

13,0

______________

Примітка. Інформацію сформовано по юридичних особах із кількістю працівників 10 і більше осіб за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 07/06/2022