Архів

Розподіл кількості штатних працівників
за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності
у вересні
2021 року

 

 

Кількість
працівників,
яким оплачено
50% і більше
робочого часу,
встановленого
на вересень,
осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата нарахована в межах, %

до
6000,00
грн

від
6000,01
до
7000,00
грн

від
7000,01
до
8000,00
грн

від
8000,01

до
10000,00
грн

від 10000,01
до
12000,00
грн

від 12000,01
до
15000,00
грн

від 15000,01
до
20000,00
грн

від 20000,01
до 25000,00
грн

понад
25000,00
грн

Усього

256639

15,7

16,7

7,8

12,4

10,0

11,6

12,2

6,0

7,6

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

31116

12,7

18,3

8,7

14,1

11,3

12,3

10,7

5,4

6,5

Промисловість

75236

11,5

10,3

6,7

11,0

10,5

13,1

15,6

8,5

12,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

14551

5,6

2,6

3,1

7,2

7,8

12,5

21,3

13,6

26,3

Переробна промисловість

45565

13,7

14,4

7,9

10,7

9,9

11,8

12,6

7,8

11,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10164

7,5

3,2

4,7

13,3

14,8

19,8

23,1

7,4

6,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

4956

16,2

10,3

10,9

19,8

15,1

13,5

10,6

2,3

1,3

Будівництво

10648

9,7

16,2

8,9

9,1

6,9

10,7

13,9

8,9

15,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

21961

17,5

32,5

8,2

13,4

8,3

9,5

6,5

1,9

2,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

10556

17,5

27,8

6,0

10,3

8,9

10,4

9,4

5,1

4,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

691

24,9

47,0

6,5

9,1

4,2

2,8

3,0

1,3

1,2

Інформація та телекомунікації

1692

21,9

23,2

9,9

17,4

7,8

7,4

6,1

1,9

4,4

Фінансова та страхова діяльність

1356

7,2

13,6

6,3

17,7

15,6

18,2

12,7

5,0

3,7

Операції з нерухомим майном

1394

25,1

30,0

8,4

11,8

6,3

6,7

6,4

2,1

3,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

3637

16,2

14,9

7,4

11,5

8,9

10,4

13,9

5,3

11,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

5526

27,1

28,1

10,3

11,2

9,4

5,9

4,4

1,4

2,2

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

37016

14,9

13,0

7,0

13,0

11,2

14,2

14,1

6,5

6,1

Освіта

23694

16,3

15,6

7,0

12,0

9,0

11,5

16,4

7,4

4,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

28974

27,3

18,3

10,3

15,2

9,6

7,5

6,0

2,9

2,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2570

21,1

12,6

10,0

13,1

11,3

11,5

11,5

3,9

5,0

Надання інших видів послуг

572

18,0

18,2

8,1

17,8

12,1

11,5

7,5

2,1

4,7

______________

Примітка. Інформацію сформовано по юридичних особах із кількістю працівників 10 і більше осіб за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 05/01/2022