Структура витрат палива за напрямами використання
у 2017 році

 

 

Використано1

У тому числі

на перетворення
в інші види
палива та
енергію

для неенергетичних потреб

кінцеве використання1

втрати при

розподілі,
транспортуванні
та зберіганні

Усього

100,0

59,8

10,3

29,9

0,0

Вугілля

100,0

39,0

61,0

Газ природний

100,0

23,2

26,2

50,6

0,0

Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних (включаючи газовий конденсат)

100,0

...2

0,1

...2

Бензин моторний

100,0

...2

...2

Газойлі (паливо дизельне)

100,0

0,6

...2

99,4

...2

Мазути паливні важкі

100,0

...2

...2

...2

Пропан і бутан скраплені

100,0

100,0

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі

100,0

...2

...2

Дрова для опалення

100,0

53,3

46,7

Паливні брикети та гранули
з деревини та іншої природної сировини

100,0

80,2

19,8

________________

1 Дані про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби підприємств, організацій та установ, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 22/06/2018