Використання теплоенергії та електроенергії
за основними видами економічної діяльності
в 2017 році1

 

 

Теплоенергія, Гкал

Електроенергія, тис. кВт·год

обсяг використання теплоенергії
усього

витрати на виробництво продукції (виконання робіт)

обсяг використання електроенергії
усього

витрати на виробництво продукції (виконання робіт)

Усього

2834411

2253164

4065344

3595571

у тому числі

 

 

 

 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

80980

75762

144427

134401

Промисловість

1973875

1859281

3310780

3089134

добувна промисловість і розроблення карєрів

239730

229266

2060468

2054415

переробна промисловість

1683637

1617157

969218

900957

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

44771

7486

200111

54968

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5737

5372

80983

78794

Будівництво

20899

15276

53769

46891

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

198762

192223

65698

45851

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

84787

78858

228265

223326

Інформація та телекомунікації

6057

427

13354

12295

Операції з нерухомим майном

39435

27021

62170

16746

Професійна, наукова та технічна діяльність

6699

1267

21821

17852

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6506

2128

34391

2603

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

158311

46915

4457

Освіта

101576

...2

28808

166

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

142858

42618

________________

1 Без урахування обсягів відпущених населенню.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 26/06/2018