Архів

Рентабельність операційної діяльності підприємств
за видами промислової діяльності
за 2015 рік

 

 

 

 

(тисрн)

 

Результат від
операційної
діяльності

Витрати
операційної
діяльності

Рівень
рентабельності (збитковості), %

Промисловість

5523229,2

101998964,7

5,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

1250835,5

23380719,4

5,3

Переробна промисловість

4198013,4

66776498,6

6,3

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

3216374,1

28625477,5

11,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–61627,5

655953,6

–9,4

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16896,4

293836,5

5,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

444271,3

25899405,1

1,7

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–87929,1

1367701,8

–6,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

15146,5

167708,6

9,0

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

193955,5

911055,2

21,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

105337,4

718749,3

14,7

машинобудування

324825,6

7677603,8

4,2

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції

24472,1

118961,9

20,6

виробництво електричного устатковання

172760,6

342538,7

50,4

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

186927,2

2160639,1

8,7

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

–59334,3

5055464,1

–1,2

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

30763,2

459007,2

6,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

179512,2

11215416,1

1,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–105131,9

626330,6

–16,8

 

 

Дата останньої модифікації: 20/10/2016