Архів

Рентабельність операційної діяльності підприємств
за видами промислової діяльності
за 2016 рік

 

 

 

 

(тис.грн)

 

Результат від
операційної
діяльності

Витрати
операційної
діяльності

Рівень
рентабельності (збитковості), %

Промисловість

6564669,7

99248541,3

6,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

5944950,0

16378019,4

36,3

Переробна промисловість

915050,9

69303338,1

1,3

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

429348,2

30501051,3

1,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

28184,9

731346,3

3,9

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

18274,5

392767,2

4,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

–591848,4

24616734,3

–2,4

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20228,5

1317770,3

1,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

18782,5

206405,3

9,1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

255311,6

1980010,8

12,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

83011,2

935468,6

8,9

машинобудування

627819,1

8088575,5

7,8

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції

14545,2

135117,1

10,8

виробництво електричного устатковання

53482,8

315351,5

17,0

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

198522,4

2559760,3

7,8

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

361268,7

5078346,6

7,1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

25938,8

533208,5

4,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

–207723,1

12900601,0

–1,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–87608,1

666582,8

–13,1

 

 

Дата останньої модифікації: 20/10/2017