Архів

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування
за видами промислової діяльності
за січень
червень 2017 року

 

 

(тисрн)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які
одержали прибуток

Підприємства, які
одержали збиток

у % до
загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до
загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість

4407667,3

66,5

6251890,7

33,5

1844223,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

4325728,4

64,7

4679937,4

35,3

354209,0

Переробна промисловість

–205948,9

70,9

1193597,5

29,1

1399546,4

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

233133,4

66,7

558561,1

33,3

325427,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

17583,2

55,6

18684,2

44,4

1101,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

3142,0

100,0

3142,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

50,0

1

50,0

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1

100,0

1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

100,0

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

133236,0

80,0

1

20,0

1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

30569,3

33,3

1

66,7

1

машинобудування

140202,4

77,1

309137,4

22,9

168935,0

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції

1

50,0

1

50,0

1

виробництво електричного устатковання

62456,0

100,0

62456,0

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

125574,5

75,0

148302,5

25,0

22728,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

76,9

1

23,1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

28078,8

100,0

28078,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

355209,0

56,3

368774,0

43,7

13565,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–67321,2

40,0

9581,8

60,0

76903,0

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України Про державну статистику щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 26/09/2017