Архів

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності
станом на 31 грудня 2016 року

 

 

(тисрн)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

необоротні активи та
групи вибуття

на
1 січня
2016р.

на
31 грудня
2016р.

на
1 січня
2016р.

на
31 грудня
2016р.

на
1 січня
2016р.

на
31 грудня
2016р.

Усього1

77930848,9

88333190,6

149482539,8

203357646,5

22529,5

61397,2

сільське, лісове та рибне господарство

11544261,2

15554929,8

68229373,8

100650355,6

22,3

893,2

промисловість

36188063,9

37266127,0

53724247,0

62122185,0

11880,3

40757,9

будівництво

7627732,0

8231184,1

3573165,8

4117323,0

2541,2

2891,9

оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів

1468586,2

2433225,0

10643709,7

21076415,2

1306,5

7192,4

транспорт, складське
господарство, поштова та кур’єрська діяльність

4576346,4

5461315,6

4866366,5

6939187,8

94,6

948,9

тимчасове розміщування й організація харчування

155793,5

170861,6

81504,3

138103,1

2,0

інформація та
телекомунікації

101933,3

249631,9

146370,3

...2

46,5

...2

фінансова та страхова
діяльність

410124,3

2251665,7

2149909,2

1290588,3

23,0

919,0

операції з нерухомим майном

6231006,5

6604905,9

3441138,0

4195603,1

6602,8

5668,1

професійна, наукова та технічна діяльність

1208770,8

1837152,1

457701,2

...2

...2

діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного
обслуговування

8146628,1

7971439,7

2062639,9

1780750,5

10,3

2064,0

освіта

16383,7

20325,9

42704,3

56362,8

охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги

194301,5

208923,5

48064,3

62741,9

мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок

40846,0

45990,3

4512,6

5222,6

надання інших видів
послуг

20071,5

25512,5

11132,9

13908,9

 

Продовження

 

Пасив

власний капітал

довгострокові
зобов’язання і
забезпечення

поточні зобов’язання і
забезпечення

на
1 січня
2016р.

на
31 грудня
2016р.

на
1 січня
2016р.

на
31 грудня
2016р.

на
1 січня
2016р.

на
31 грудня
2016р.

Усього1

65822078,2

74230033,5

25467819,6

28108236,1

136144334,2

189411805,4

сільське, лісове та рибне
господарство

34105130,9

45484570,9

4916145,0

4648414,9

40751205,9

66071184,7

промисловість

15609578,4

14918740,3

11422827,3

10849981,3

62891785,5

73660348,3

будівництво

6570225,7

6319619,2

660306,4

1392737,0

3972852,5

4639021,2

оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів

1699411,2

775310,3

633071,5

2691008,6

9781019,0

20050486,7

транспорт, складське
господарство, поштова та кур’єрська діяльність

1795056,7

2156747,9

621496,5

1054269,6

7026254,3

9190434,8

тимчасове розміщування й організація харчування

152011,2

167293,2

5745,7

11284,6

79346,9

130386,9

інформація та
телекомунікації

91523,2

130989,6

...2

871,3

...2

395382,7

фінансова та страхова
діяльність

812788,2

832047,8

106174,6

45844,3

1641093,7

2665280,9

операції з нерухомим майном

1312139,0

1096031,0

4185072,1

3693751,7

4181437,2

6016391,4

професійна, наукова та технічна діяльність

849534,2

873515,2

221899,9

800574,9

594977,3

794311,2

діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного
обслуговування

2549777,5

1179905,3

2691807,4

2911368,6

4967693,4

5662980,3

освіта

51345,3

43123,0

...2

3,2

...2

33562,5

охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги

167930,9

185678,7

526,3

6510,9

73908,6

79475,8

мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок

40203,9

44117,3

908,9

1398,2

4245,8

5697,4

надання інших видів
послуг

15421,9

22343,8

215,5

217,0

15567,0

16860,6

 

Продовження

 

Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані з
необоротними активами та
групами вибуття та чиста
вартість активів
недержавного пенсійного
фонду

на
1 січня
2016р.

на
31 грудня
2016р.

на
1 січня
2016р.

на
31 грудня
2016р.

Усього1

1686,2

2159,3

227435918,2

291752234,3

сільське, лісове та рибне
господарство

1175,5

2008,1

79773657,3

116206178,6

промисловість

89924191,2

99429069,9

будівництво

54,4

21,6

11203439,0

12351399,0

оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів

100,7

27,0

12113602,4

23516832,6

транспорт, складське
господарство, поштова
та кур’єрська діяльність

9442807,5

12401452,3

тимчасове розміщування й організація харчування

196,0

237299,8

308964,7

інформація та
телекомунікації

248350,1

527243,6

фінансова та страхова
діяльність

2560056,5

3543173,0

операції з нерухомим майном

99,0

3,0

9678747,3

10806177,1

професійна, наукова та технічна діяльність

60,6

99,6

1666472,0

2468500,9

діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного
обслуговування

10209278,3

9754254,2

освіта

59088,0

76688,7

охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги

242365,8

271665,4

мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок

45358,6

51212,9

надання інших видів
послуг

31204,4

39421,4

________________

Дані наведено без урахування результатів діяльності банків.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України Про державну статистику щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 20/10/2017