Архів

 

 

 

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності промисловості
за січень–
червень 2018 року

 

 

(тис.грн)

 

Результат від
операційної
діяльності

Витрати
операційної
діяльності

Рівень
рентабельності (збитковості), %

Промисловість

4135900,6

64015704,5

6,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

4502284,8

12337272,3

36,5

Переробна промисловість

–483173,8

43684910,4

–1,1

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

795356,4

15765403,1

5,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

30020,1

103709,1

28,9

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

743,0

154399,0

0,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

...1

...1

...1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

121859,5

1101836,0

11,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

...1

...1

...1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

126784,5

390322,5

32,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

14924,4

589062,1

2,5

машинобудування

321252,5

6044389,8

5,3

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції

...1

...1

...1

виробництво електричного устатковання

...1

...1

6,7

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

130497,5

1728183,1

7,6

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

170665,0

3987967,7

4,3

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

12042,8

263786,8

4,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

157871,0

7579755,0

2,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–41081,4

413766,8

–9,9

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України Про державну статистику щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 26/09/2018