Архів

 

 

 

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами промислової діяльності
за січень
вересень 2017 року

 

 

(тисрн)

 

Результат від
операційної
діяльності

Витрати
операційної
діяльності

Рівень
рентабельності (збитковості), %

Промисловість

8309325,8

80340639,4

10,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

7375553,2

14715861,5

50,1

Переробна промисловість

932263,1

56159732,8

1,7

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

1047580,5

19936790,2

5,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

14714,5

132230,0

11,1

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

3892,8

133449,5

2,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

...1

...1

...1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

...1

...1

...1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

...1

...1

...1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

190730,0

466398,0

40,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

52394,2

469655,7

11,2

машинобудування

480296,5

6758208,8

7,1

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції

...1

...1

...1

виробництво електричного устатковання

44332,0

244574,0

18,1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

...1

...1

9,8

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

237540,8

4369780,2

5,4

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

42424,6

277438,6

15,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

94104,0

8925732,0

1,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–92594,5

539313,1

–17,2

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України Про державну статистику щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 26/12/2017