Архів

 

 

 

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами промислової діяльності
за січеньвересень 2016 року

 

 

(тисрн)

 

Результат від
операційної
діяльності

Витрати
операційної
діяльності

Рівень
рентабельності (збитковості), %

Промисловість

4377798,7

62305654,1

7,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

3439000,4

11707312,4

29,4

Переробна промисловість

1291803,4

43926597,1

2,9

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

742227,1

19820367,4

3,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–19507,3

303937,3

–6,4

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

9822,5

147062,3

6,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

...1

...1

...1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

...1

...1

...1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

...1

...1

...1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

179062,0

424190,0

42,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

49051,3

327988,6

15,0

машинобудування

523819,8

5283244,5

9,9

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції

924,0

69223,0

1,3

виробництво електричного устатковання

41512,2

166000,5

25,0

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

141539,7

1550222,2

9,1

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

339843,9

3497798,8

9,7

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–536,0

166930,0

–0,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

–280221,0

6280200,0

–4,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–72784,1

391544,6

–18,6

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України Про державну статистику щодо конфіденційності інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 26/12/2016