Архів

 

 

 

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності промисловості
за січень–березень 2018 року

 

 

(тис.грн)

 

Результат від
операційної
діяльності

Витрати
операційної
діяльності

Рівень
рентабельності (збитковості), %

Промисловість

2655712,5

32930077,3

8,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

2645354,6

6166069,6

42,9

Переробна промисловість

–160202,9

21172869,5

–0,8

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

304447,3

7588293,9

4,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

23459,9

55814,1

42,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

1805,0

84834,0

2,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

...1

...1

...1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

81191,5

516010,6

15,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

...1

...1

...1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

69360,2

185302,5

37,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

3955,1

263740,8

1,5

машинобудування

97989,4

2810265,5

3,5

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції

...1

...1

...1

виробництво електричного устатковання

...1

...1

5,5

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

50132,0

785745,1

6,4

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

42372,4

1882929,4

2,3

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

7169,7

140954,1

5,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

205367,0

5380295,0

3,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–34806,2

210843,2

–16,5

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України Про державну статистику щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 27/06/2018