Архів

Основні показники соціально-економічного розвитку області

 

 

Фактично за січень–листопад 2017р.

Темпи зростання (зниження), %

листопад 2017р. до

січень–листопад 2017р. до січня–листопада 2016р.

довідково: січень–листопад 2016р. до січня–листопада 2015р.

жовтня 2017р.

листопада 2016р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб

18,8

117,1

102,2

х

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн

63921

101,02

143,33

142,74

121,95

реальна, %

х

99,82

124,53

122,74

105,65

Заборгованість із виплати заробітної плати – усього6, млн.грн

30,9

103,1

113,9

х

76,8

Індекс споживчих цін

х

100,7

113,3

112,27

113,18

Обсяг реалізованої промислової продукції1, млн.грн

128236,6

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

95,6

99,2

99,5

99,3

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

82,0

96,6

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

4917936

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

120,4

92,0

Капітальні інвестиції, млн.грн

9828,79

х

х

122,910

148,411

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

177,19

х

х

173,210

80,311

Експорт товарів, млн.дол. США

1514,11

х

х

131,94

92,85

Імпорт товарів, млн.дол. США

950,21

х

х

135,54

90,15

Сальдо (+, –)

563,91

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол. США

24,19

х

х

112,210

43,611

Імпорт послуг, млн.дол. США

99,39

х

х

92,010

97,611

Сальдо (+, –)

–75,29

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

6415,6

103,5

94,0

100,9

94,1

Пасажирооборот, млн.пас.км

2334,4

98,3

103,2

101,6

108,0

Оборот роздрібної торгівлі12, млн.грн

22885,7

103,3

108,5

108,7

х

_______________

  1 Дані за січень–жовтень.

  2 Жовтень 2017р. у % до вересня 2017р.

  3 Жовтень 2017р. у % до жовтня 2016р.

  4 Січень–жовтень 2017р. у % до січня–жовтня 2016р.

  5 Січень–жовтень 2016р. у % до січня–жовтня 2015р.

  6 Станом на 1 листопада.

  7 Листопад 2017р. до грудня 2016р.

  8 Листопад 2016р. до грудня 2015р.

  9 Дані за січень–вересень.

10 Січень–вересень 2017р. у % до січня–вересня 2016р.

11 Січень–вересень 2016р. у % до січня–вересня 2015р.

12 Порівняння даних з відповідними даними попередніх періодів є некоректним через зміни в методології розрахунку.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 29/12/2017