Архів

Основні показники соціально-економічного розвитку області

 

 

Фактично за січень
в
ересень
2017р.

Темпи зростання (зниження), %

вересень 2017р. до

січень
в
ересень 2017р. до січня
вересня 2016р.

довідково: січень
в
ересень 2016р. до січня
вересня 2015р.

серпня 2017р.

вересня 2016р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб

16,4

96,2

90,8

х

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн

62551

96,32

139,53

143,54

122,25

реальна, %

х

96,42

118,93

123,64

104,75

Заборгованість із виплати заробітної плати – усього6, млнрн

29,8

104,8

100,2

х

85,4

Індекс споживчих цін

х

102,1

117,4

110,17

107,18

Обсяг реалізованої промислової продукції1, млнрн

100777,5

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

102,6

103,9

98,7

99,5

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

88,2

95,7

Обсяг виконаних будівельних робіт, тисрн

3874528

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

124,7

90,8

Капітальні інвестиції, млнрн

5855,49

х

х

113,410

162,211

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис2

119,99

х

х

180,710

137,811

Експорт товарів, млнол. США

1213,71

х

х

128,54

93,35

Імпорт товарів, млнол. США

710,31

х

х

127,54

93,85

Сальдо (+, –)

503,41

х

х

х

х

Експорт послуг, млнол. США

15,29

х

х

102,010

41,411

Імпорт послуг, млнол. США

66,89

х

х

101,310

89,711

Сальдо (+, –)

–51,69

х

х

х

х

Вантажооборот, млнкм

5241,9

107,1

100,1

103,2

93,9

Пасажирооборот, млн.пас.км

1912,8

95,6

98,8

101,4

108,0

Оборот роздрібної торгівлі12, млн.грн

18091,0

96,2

105,9

109,0

х

_______________

  1 Дані за січень–серпень.

  2 Серпень 2017р. у % до липня 2017р.

  3 Серпень 2017р. у % до серпня 2016р.

  4 Січень–серпень 2017р. у % до січня–серпня 2016р.

  5 Січень–серпень 2016р. у % до січня–серпня 2015р.

  6 Станом на 1 вересня.

  7 Вересень 2017р. до грудня 2016р.

  8 Вересень 2016р. до грудня 2015р.

  9 Дані за січень–червень.

10 Січень–червень 2017р. у % до січня–червня 2016р.

11 Січень–червень 2016р. у % до січня–червня 2015р.

12 Порівняння даних з відповідними даними попередніх періодів є некоректним через зміни в методології розрахунку.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 1/11/2017