Новини

Про Головне управління

Положення про Головне управління

Керівництво

Колегія (персональний склад)

Структурні підрозділи, їхні основні функціональні обов'язки

Управління (відділи, сектори) статистики у районах (місті)

Дорадчі органи

Первинна профспілкова організація Головного управління статистики у Полтавській області

    Про Первинну профспілкову організацію Головного управління статистики

    Статут Всеукраїнської профспілки працівників органів державної статистики

    Виборні органи Первинної профспілкової організації Головного управління статистики

    Галузева угода

    Зворотний зв’язок

Розпорядок роботи

Прийом громадян

Адреса та реквізити

Діяльність Головного управління

Опис національної моделі статистичного виробництва в органах державної статистики

Стратегія розвитку державної статистики на період до 2017 року

Плани та графіки роботи

    План державних статистичних спостережень на 2018 рік

    Витяг з технологічної програми Головного управління статистики у Полтавській області на 2018 рік

    План-графік оновлення матеріалів веб-сайту Головного управління статистики у Полтавській області на 2018 рік

Регламент Головного управління статистики у Полтавській області

Звіти про діяльність

    Звіт про виконання комплексної програми Головного управління статистики у Полтавській області на 2017 рік

    Звіт про результати діяльності Головного управління статистики у Полтавській області за 2017 рік

    Звіт про використання коштів державного бюджету у 2017 році

Запобігання проявам корупції

    Звіт про проведену роботу щодо запобігання та протидії корупції у Головному управлінні статистики у Полтавській області за 2017 рік

    Повідомити про факт корупції

    Графік проведення прямої телефонної лінії "Боротьба з корупцією"

    План заходів Головного управління статистики у Полтавській області щодо запобігання та виявлення корупції на 2018 рік

    Нормативно-правові акти та методичні матеріали з питань протидії корупції

    Роз’яснення окремих положень нормативно-правових актів з питань протидії корупції

    Роз’яснення окремих положень нормативно-правових актів НАЗК

    Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

    Пам'ятка щодо заборон і обмежень для державних службовців згідно Закону України “Про запобігання корупції”

Очищення влади

Нормативні документи

Проведення перевірок

Державні закупівлі

Умови надання статистичної інформації

Робота зі зверненням громадян

    Інформація про стан роботи зі зверненнями громадян

    Порядок організації та проведення особистого прийому громадян

Консультації фахівців

Етичний кодекс працівників органів державної статистики

Приміщення, які пропонуються для надання в оренду

Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги

Всеукраїнський тиждень права в Головному управлінні статистики у Полтавській області у 2017 році

Доступ до публічної інформації

Законодавчі та нормативно-правові акти доступу до публічної інформації

Інформація про систему обліку

    Інформація про систему обліку

    Види інформації, яку зберігає Головне управління статистики у Полтавській області

    Перелік документів Головного управління статистики у Полтавській області, які містять публічну інформацію

Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба статистики України та/або її територіальні органи

Форма запиту на отримання публічної інформації

Контактна інформація для подання запиту

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Звіт щодо задоволення запитів на інформацію відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", які надійшли до Головного управління статистики у Полтавській області

Перелік відомостей щодо діяльності Державної служби статистики України, що становлять службову інформацію

Респондентам

Проект Загального табелю (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2019 рік

Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2018 рік

Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2017 рік

Альбом форм державних статистичних спостережень на 2018 рік

Альбом форм державних статистичних спостережень на 2017 рік

Календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності у 2018 році,

Графік подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності на жовтень 2018 року

Перелік форм статистичної та фінансової звітності, які можна подавати у вигляді електронного звіту

Електронна звітність

Зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики у 2018 році

Щодо застосування КВЕД до окремих положень податкового кодексу України

 "Про забезпечення органами державної статистики приймання форм державної статистичної звітності від респондентів  Донецької та Луганської областей" від 09.07.2014 № 209.

"Про затвердження змін до деяких форм державних статистичних спостережень" 16.11.2015 №331

"Про відкликання та скасування Роз'яснень щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1 -відходи "Поводження з відходами".

Оголошення

Нормативно-правова база

Законодавчі та нормативно-правові акти

Нормативні та нормативно-правові акти Держстату України

Публікації

Каталог офіційних статистичних публікацій Головного управління статистики у Полтавській області у 2018 році

Публікації

Соціально-економічне становище

Соціально-економічне становище області

Соціально-економічне становище міст та районів

Статистична інформація

План-графік оновлення матеріалів розділу “Статистична інформація” веб-сайту Головного управління статистики у Полтавській області на 2018 рік

Демографічна та соціальна статистика

Населення та міграція 

Чисельність населення (щомісячна інформація)

Природний рух населення (щомісячна інформація)

Міграційний рух населення (щомісячна інформація)

Населення (1995–2017)

Методологічні пояснення

Ринок праці

Зайнятість та безробіття

Основні показники ринку праці у 2000–2018

Основні показники ринку праці (щоквартальні дані)

Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2017 році

Зареєстроване безробіття та кількість вакансій (щомісячна інформація)

Працевлаштування зареєстрованих безробітних

Методологічні пояснення

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності (2017-2018)

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (щомісячна інформація)

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах (щоквартальна інформація)

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002–2017)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності  (2010–2017)

Сума заборгованості з виплати заробітної плати (щомісячна інформація)

Сума заборгованості з виплати заробітної плати (2000–2019)

Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності (1995–2012)

Методологічні пояснення

Освіта

Заклади дошкільної освіти (1995–2018)

Заклади загальної середньої освіти (на початок навчального року 1995–2018)

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995–2018)

Заклади вищої освіти (на початок навчального року 1995–2018)

Методологічні пояснення

Охорона здоров’я

Заклади охорони здоров’я (1995–2017)

Медичні кадри (1995–2017)

Захворюваність населення (1995–2017)

Методологічні пояснення

Доходи та умови життя 

Характеристика домогосподарств (2010–2017)

Структура сукупних витрат (2010–2017)

Структура сукупних ресурсів (2010–2017)

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (2010–2017)

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2005–2017)

Диференціація життєвого рівня населення (1999–2017)

Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування (2010–2018)

Методологічні пояснення

Соціальний захист населення

Середній розмір призначеної місячної пенсії та кількість пенсіонерів (1996–2018)

Кількість усиновлених дітей (2000–2017)

Методологічні пояснення

Населені пункти та житло

Житловий фонд області (1995–2017)

Методологічні пояснення

Правосуддя та злочинність

Правопорушення (1995–2017)

Методологічні пояснення

Культура

Заклади культури (1995–2017)

Засоби масової інформації та книговидання (1995–2017)  

Методологічні пояснення

Економічна статистика

Національні рахунки

Валовий регіональний продукт (2004–2017)

Методологічні пояснення

Доходи населення (2002–2017)

Методологічні пояснення

Економічна діяльність

Діяльність підприємств

Розвиток підприємництва

Показники діяльності суб'єктів господарювання

Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом за їх розмірами

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

Кількість суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах

Показники діяльності підприємств

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах

Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності у 2011 році

Методологічні пояснення

Фінанси

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості

Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

Фінансові результати великих та середніх підприємств  до оподаткування за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості (щоквартальна інформація)

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності промисловості

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості (щоквартальна інформація)

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності

Методологічні пояснення

Внутрішня торгівля

Роздрібна торгівля (щомісячна інформація)

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по містах обласного значення та районах (щоквартальна інформація)

Основні показники роздрібної торгівлі (1990–2017)

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005–2017)

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (щоквартальна інформація)

Кількість бірж (щоквартальна інформація)

Кількість бірж (на початок 1995–2015)

Структура укладених угод на біржах за видами товарів (послуг) (щоквартальна інформація)

Методологічні пояснення

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції (щоквартальна інформація)

Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальна інформація)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартальна інформація)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Капітальні інвестиції за видами активів (2010–2017)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (2010–2017)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010–2017)

Індекс капітальних інвестицій за видами економічної діяльності (2011–2013)

Інвестиції в основний капітал (1995–2011)

Інвестиції в основний капітал  за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Методологічні пояснення

Основні засоби

Наявність і стан основних засобів

Вартість основних засобів (2000–2010)

Методологічні пояснення

Сільське, лісове та рибне господарство

Сільське господарство

Індекси сільськогосподарської продукції

Індекси сільськогосподарської продукції (1991–2017)

Виробництво сільськогосподарських культур

Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по містах обласного значення та районах

Виробництво соняшнику у підприємствах по містах обласного значення та районах

Рослинництво (1995–2018)

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах

Кількість сільськогосподарських тварин (щомісячна інформація)

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств (щомісячна інформація)

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по містах обласного значення та районах (щомісячна інформація)

Виробництво основних видів продукції тваринництва (щомісячна інформація)

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств (щомісячна інформація)

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по містах обласного значення та районах (щомісячна інформація)

Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства (щоквартальна інформація)

Надходження молока на переробні підприємства (щоквартальна інформація)

Тваринництво (1995–2017)

Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (щомісячна інформація)

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996–2018)

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які безпосередньо їх вирощують та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням (щомісячна інформація)

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства (щоквартальна інформація)

Зведені показники (1995–2013)

Методологічні пояснення

Лісове господарство та мисливство

Кількість мисливських тварин та їх добування (1991–2018)

Кількість мисливських тварин та їх добування за видами

Розведення мисливських тварин у розплідниках за видами

Лісозаготівля за видами продукції лісового господарства (2010–2018)

Відтворення лісів (2010–2018)

Заготівля деревини за породним складом деревостанів

Заготівля деревини за системами та видами рубок

Загибель лісових насаджень за причинами

Захист лісів від шкідників і хвороб (2005–2018)

Реалізація продукції лісового господарства в межах України за видами

Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (1990–2017)

Заготівля ліквідної деревини (2010–2017)

Лісові пожежі по містах обласного значення та районах

Основні показники ведення мисливського господарства (1990–2017)

Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (квартальна інформація)

Методологічні пояснення

Рибне господарство

Добування водних біоресурсів (1995–2016)

Рибне господарство (щомісячна інформація)

Методологічні пояснення

Енергетика

Використання палива (щомісячна інформація)

Використання окремих енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

Запаси палива (щомісячна інформація)

Використання та запаси палива у 2017 році

Постачання та використання енергії у 2017 році

Методологічні пояснення

Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності (2010–2017)

Індекси промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація)

Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року) (щомісячна інформація)

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація)

Виробництво промислової продукції за видами (щомісячна інформація)

Індекси промислової продукції за видами діяльності (2003–2018)

Індекси промислової продукції за видами діяльності (2013–2018)

Виробництво основних видів промислової продукції (2003–2016)

Виробництво основних видів промислової продукції (2011–2017)

Методологічні пояснення

Будівництво

Прийняття в експлуатацію житла (щоквартальна інформація)

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери (щоквартальна інформація)

Прийняття в експлуатацію житлових будівель за видами (2010–2018)

Загальна площа прийнятих в експлуатацію нежитлових будівель (нове будівництво) за видами (щоквартальна інформація)

Загальна площа та кількість квартир прийнятих в експлуатацію житлових будинків (2010–2018)

Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель (нове будівництво) по містах та районах (щоквартальна інформація)

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла та кількість збудованих квартир (2000–2016)

Індекси будівельної продукції за видами (щомісячна інформація)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (щомісячна інформація)

Індекси будівельної продукції за видами (2011–2018)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (2010–2018)

Індекси обсягу виконаних будівельних робіт (за період з початку року) (щомісячна інформація)

Індекси обсягу виконаних будівельних робіт (1990–2012)

Кількість будівель та інженерних споруд незавершеного будівництва станом на 1 січня (2004–2015)

Методологічні пояснення

Транспорт

Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів (щомісячна інформація)

Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів (щомісячна інформація)

Транспорт (1995–2017)

Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995–2017)

Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995–2017)

Кількість дорожньо-транспортних пригод та кількість потерпілих у них (2000–2017)

Методологічні пояснення

Туризм

Готелі та інші місця для тимчасового проживання (2000–2010)

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1995–2017)

Колективні засоби розміщування (2011–2017)

Туристичні потоки (2000–2017)

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку (2000–2018)

Методологічні пояснення

Навколишнє середовище

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря (1990–2018)

Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990–2018)

Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по містах обласного значення та районах

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності

Утворення та поводження з відходами (1995–2017)

Утворення та поводження з відходами І–ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів

Утворення та поводження з відходами І–ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів

Утворення відходів по містах обласного значення та районах

Поводження з відходами по містах обласного значення та районах

Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах

Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах

Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів

Утворення та поводження з відходами

Утворення та утилізація відходів за категоріями матеріалів

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2006−2017)

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів

Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності

Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів за напрямами природоохоронних заходів

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2000−2017)

Методологічні пояснення

Зовнішньоекономічна діяльність

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області (щомісячна інформація)

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області у 2017 році (остаточні дані)

Товарна структура зовнішньої торгівлі області (щомісячна інформація)

Товарна структура зовнішньої торгівлі області у 2017 році (остаточні дані)

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996–2017)

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами області (щоквартальна оперативна інформація)

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами області (щоквартальна оперативна інформація)

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу області

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами області

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996–2017)

Методологічні пояснення

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в області (щоквартальна інформація)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з області (щоквартальна інформація)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в області за видами економічної діяльності (за найбільшими обсягами) (щоквартальна інформація)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці області (2010–2018)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці області за видами економічної діяльності (2010–2018)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) (1995–2018)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) по містах обласного значення та районах (щоквартальна інформація)

Методологічні пояснення

Ціни

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця) (щомісячна інформація)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року) (щомісячна інформація)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (2007–2018)

Методологічні пояснення

Наука, технології та інновації 

Науково-технічна діяльність (щоквартальна інформація)

Наукові кадри та кількість організацій (1995–2015)

Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт (1995–2015)

Інноваційна активність промислових підприємств (2007–2017)

Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств (2007–2017)

Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2007–2017)

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт (2010-2018)

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (2010-2018)

Методологічні пояснення

Інформаційне суспільство

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку (щоквартальна інформація)

Кількість засобів фіксованого телефонного зв’язку (щоквартальна інформація)

Кількість поштових відправлень (2000–2018)

Методологічні пояснення

Багатогалузева статистична інформація

Комплексна статистика

Основні показники соціально-економічного розвитку області (щомісячна інформація)

Регіональна статистика

Ринок праці

Середньомісячна номінальна заробітна плата по містах та районах (щоквартальна інформація)

Заборгованість із виплати заробітної плати по містах та районах (щомісячна інформація)

Сільське, лісове та рибне господарство

Виробництво основних сільськогосподарських культур у сільськогосподарських підприємствах за містами та районами

Підсумки збору врожаю основних сільськогосподарських культур, плодів та ягід у сільськогосподарських підприємствах за містами та районами

        Експрес-випуски

        Прес-випуски

Метаописи держстатспостережень

Міжнародна діяльність

Методологія та класифікації

Звітна документація

Звітно-статистична документація

Проект Загального табелю (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2019 рік

Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2018 рік

Проект Альбому форм державних статистичних спостережень на 2019 рік

Альбом форм державних статистичних спостережень на 2018 рік

Графік подання форм державних статистичних спостережень на січень 2019 року

Порядок перегляду звітно-статистичної документації, необхідної для проведення державних статистичних спостережень

Звітна документація щодо збирання та використання адміністративних даних

Перелік звітної документації державних органів, установ, організацій, погодженої Держстатом України станом на 01.01.2018р.

Порядок погодження органами державної статистики методології та звітної документації щодо збирання та використання адміністративних даних

Електронна звітність

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

Про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України

Нормативно-правові акти з питань ведення ЄДРПОУ

Повідомлення про результати визначення основного виду економічної діяльності підприємств

Отримання інформації з ЄДРПОУ

Показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

Кількість юридичних осіб по містах та районах

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання

Здійснення реформ в Україні

Замовлення статистичної інформації

Юним громадянам

Корисна інформація

Органи державної статистики України в мережі Інтернет

Органи державного управління та місцевого самоврядування області

Конкурс на заміщення вакантних посад

Всеукраїнський перепис населення

Поштова скринька

Пошук