Новини

Про Головне управління

Положення про Головне управління

Керівництво

Колегія (персональний склад)

Структурні підрозділи, їхні основні функціональні обов'язки

Районні (міські) управління (відділи) статистики

Дорадчі органи

Первинна профспілкова організація Головного управління статистики у Полтавській області

    Про Первинну профспілкову організацію Головного управління статистики

    Статут Всеукраїнської профспілки працівників органів державної статистики

    Виборні органи Первинної профспілкової організації Головного управління статистики

    Галузева угода

    Зворотний зв’язок

Розпорядок роботи

Прийом громадян

Адреса та реквізити

Діяльність Головного управління

Стратегія розвитку державної статистики на період до 2017 року

Плани та графіки роботи

    Проект плану державних статистичних спостережень на 2016 рік

    План державних статистичних спостережень на 2014-2015 роки

    Витяг з комплексної програми Головного управління статистики у Полтавській області на 2016 рік

    Орієнтовний план-графік оновлення матеріалів веб-сайту Головного управління статистики у Полтавській області на 2016 рік

Регламент Головного управління статистики у Полтавській області

Звіти про діяльність

    Звіт про виконання проекту комплексного плану роботи Головного управління статистики у Полтавській області на 2014 рік

    Звіт про результати діяльності Головного управління статистики у Полтавській області за 2014 рік

    Звіт про використання коштів державного бюджету у 2014 році

Запобігання проявам корупції

    Звіт про проведену роботу щодо запобігання та протидії корупції у Головному управлінні статистики

Повідомити про факт корупції

Графік проведення прямої телефонної лінії "Боротьба з корупцією"

Аналітичний огляд випадків корупційних правопорушень в органах державної статистики

Нормативно-правові акти та методичні матеріали з питань протидії корупції

Роз’яснення окремих положень нормативно-правових актів з питань протидії корупції

План заходів Головного управління статистики у Полтавській області щодо запобігання і протидії корупції на 2015 рік

Декларації про доходи

Очищення влади

Нормативні документи

Проведення перевірок

Державні закупівлі

Умови надання статистичної інформації

Робота зі зверненням громадян

    Інформація про стан роботи зі зверненнями громадян

    Порядок організації та проведення особистого прийому громадян

Консультації фахівців

Етичний кодекс працівників органів державної статистики

Приміщення, які пропонуються для надання в оренду

Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги

Доступ до публічної інформації

Законодавчі та нормативно-правові акти доступу до публічної інформації

Інформація про систему обліку

    Інформація про систему обліку

    Види інформації, яку зберігає Головне управління статистики у Полтавській області

    Перелік документів Головного управління статистики у Полтавській області, які містять публічну інформацію

Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба статистики України та/або її територіальні органи

Форма запиту на отримання публічної інформації

Контактна інформація для подання запиту

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Звіт про надходження інформаційних запитів відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”

Респондентам

Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2015 рік,

Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2016 рік.

Альбом форм державних статистичних спостережень на 2015 рік,

Альбом форм державних статистичних спостережень на 2016 рік

Календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності у 2016 році,

Графік подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності на лютий 2016 року

Перелік форм статистичної та фінансової звітності, які можна подавати у вигляді електронного звіту

Електронна звітність

Зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики у 2016 році;

Перелік звітної документації державних органів, установ, організацій, погодженої Держстатом України станом на 01.01.2015р.;

Щодо застосування КВЕД до окремих положень податкового кодексу України;

"Про забезпечення органами державної статистики приймання форм державної статистичної звітності від респондентів  Донецької та Луганської областей" від 09.07.2014 № 209.

"Про затвердження змін до деяких форм державних статистичних спостережень" 16.11.2015 №331

Оголошення

Нормативно-правова база

Законодавчі та нормативно-правові акти

Нормативні та нормативно-правові акти Держстату України

Публікації

Каталог офіційних статистичних публікацій Головного управління статистики у Полтавській області на 2016 рік

Публікації

Соціально-економічне становище

Соціально-економічне становище області

Соціально-економічне становище міст та районів

Статистична інформація

Проект плану-графіка оновлення матеріалів розділу “Статистична інформація” на 2016 рік

Демографічна та соціальна статистика

Населення та міграція 

Чисельність населення (щомісячна інформація)

Природний рух населення (щомісячна інформація)

Міграційний рух населення (щомісячна інформація)

Населення (1995–2016рр.)

Методологічні пояснення

Ринок праці

Зайнятість та безробіття

Основні показники ринку праці у 2000–2016рр.

Основні показники ринку праці (квартальні дані)

Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2016 році

Соціальний захист населення від безробіття (за даними державної служби зайнятості, місячні дані)

Зареєстроване безробіття та кількість вакансій (щомісячна інформація)

Працевлаштування зареєстрованих безробітних (щомісячна інформація)

Методологічні пояснення

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Темп зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у 2002–2016 роках

Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності у 1995–2012 роках

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2010–2016 роках

Заборгованість з виплати заробітної плати (2000–2016рр.)

Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати (щомісячна інформація)

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Заборгованість із виплати заробітної плати (щомісячна інформація)

Методологічні пояснення

Освіта

Дошкільні навчальні заклади (1995–2016рр.)

Загальноосвітні навчальні заклади (на початок навчального року 1995–2016рр.)

Професійно-технічні навчальні заклади (1995–2016рр.)

Вищі навчальні заклади (на початок навчального року 1995–2016рр.)

Методологічні пояснення

Охорона здоров’я

Заклади охорони здоров’я (1995–2016рр.)

Медичні кадри (1995–2016рр.)

Захворюваність населення (1995–2016рр.)

Методологічні пояснення

Доходи та умови життя 

Характеристика домогосподарств (1999–2016рр.)

Структура сукупних витрат (1999–2016рр.)

Структура сукупних ресурсів (1999–2016рр.)

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2005–2014рр.)

Диференціація життєвого рівня населення (1999–2014рр.)

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999–2016рр.)

Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування

Методологічні пояснення

Соціальний захист населення

Середній розмір призначеної місячної пенсії та кількість пенсіонерів (на початок 1996–2015рр.)

Чисельність дітей, усиновлених протягом року (2000–2016рр.)

Методологічні пояснення

Населені пункти та житло

Житловий фонд (1995–2014рр.)

Методологічні пояснення

Правосуддя та злочинність

Правопорушення (1995–2015рр.)

Методологічні пояснення

Культура

Заклади культури та мистецтва (1995–2015рр.)

Засоби масової інформації та книговидання (1995–2015рр.)  

Методологічні пояснення

Економічна статистика

Національні рахунки

Валовий регіональний продукт (2004–2015рр.)

Методологічні пояснення

Доходи населення (2002–2016рр.)

Методологічні пояснення

Економічна діяльність

Діяльність підприємств

Розвиток підприємництва

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності

Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності

Основні показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах

Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності у 2011 році

Методологічні пояснення

Фінанси

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності

Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах

Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності

Фінансові результати великих та середніх підприємств  до оподаткування за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Фінансові результати великих та середніх підприємств  до оподаткування за видами промислової діяльності (щоквартальна інформація)

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності (щоквартальна інформація)

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності

Методологічні пояснення

Внутрішня торгівля

Роздрібний товарооборот (щомісячна інформація)

Роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, по містах та районах (щоквартальна інформація)

Торгівля (1990–2014рр.)

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005–2016рр.)

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (щоквартальна інформація)

Кількість бірж (щоквартальна інформація)

Кількість бірж (на початок 1995–2015рр.)

Структура укладених угод на біржах за видами товарів (послуг) (щоквартальна інформація)

Методологічні пояснення

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальна інформація)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартальна інформація)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Капітальні інвестиції за видами активів (2010–2015рр.)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (2010–2015рр.)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010–2015рр.)

Індекс капітальних інвестицій за видами економічної діяльності (2011–2013рр.)

Інвестиції в основний капітал (1995–2011рр.)

Інвестиції в основний капітал  за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Методологічні пояснення

Основні засоби

Наявність і стан основних засобів

Вартість основних засобів у 2000–2010 роках

Методологічні пояснення

Сільське, лісове та рибне господарство

Сільське господарство

Індекси  сільськогосподарської продукції

Індекси обсягів сільськогосподарської продукції (1991–2016 роки)

Виробництво основних сільськогосподарських культур

Рослинництво (1995–2016рр.)

Кількість сільськогосподарських тварин (щомісячна інформація)

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств (щомісячна інформація)

Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах (щомісячна інформація)

Виробництво основних видів продукції тваринництва (щомісячна інформація)

Виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах (щомісячна інформація)

Тваринництво (1995–2016рр.)

Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (щомісячна інформація)

Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (1996–2016 роки)

Зведені показники (1995–2013рр.)

Методологічні пояснення

Лісове господарство та мисливство

Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (1990–2016 роки)

Основні показники ведення мисливського господарства (1990–2016 роки)

Заготівля ліквідної деревини (2010–2016 роки)

Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (квартальна інформація)

Методологічні пояснення

Рибне господарство

Рибне господарство (щомісячна інформація)

Добування водних біоресурсів (1995–2016 роки)

Методологічні пояснення

Енергетика

Використання палива (щомісячна інформація)

Використання окремих енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за 2015 рік

Запаси палива (щомісячна інформація)

Методологічні пояснення

Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2010–2015 роках

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячна інформація)

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (за період з початку року) (щомісячна інформація)

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячна інформація)

Виробництво основних видів промислової продукції (щомісячна інформація)

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за 2003–2015 роки

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за 2013–2016 роки

Виробництво основних видів промислової продукції за 2003–2015 роки

Виробництво основних видів промислової продукції за 2011–2015 роки

Методологічні пояснення

Будівництво

Прийняття в експлуатацію житла (щоквартальна інформація)

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери (щоквартальна інформація)

Прийняття в експлуатацію житла за видами житлових будівель (2003–2015рр.)

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла та кількість збудованих квартир (2000–2016рр.)

Індекси будівельної продукції за видами (за період з початку року) (щомісячна інформація)

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції (щомісячна інформація)

Індекси будівельної продукції за видами (2011–2016рр.)

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції (2010–2016рр.)

Індекси обсягу виконаних будівельних робіт (за період з початку року) (щомісячна інформація)

Індекси обсягу виконаних будівельних робіт (1990–2012рр.)

Кількість будівель та інженерних споруд незавершеного будівництва станом на 1 січня (2004–2015рр.)

Методологічні пояснення

Транспорт

Вантажні перевезення (щомісячна інформація)

Пасажирські перевезення (щомісячна інформація)

Транспорт (1995–2016рр.)

Відправлення (перевезення) вантажів за видами транспорту (1995–2016рр.)

Відправлення (перевезення) пасажирів за видами транспорту загального користування (1995–2016рр.)

Дорожньо-транспортні пригоди та потерпілі у них (2000–2016рр.)

Методологічні пояснення

Туризм

Готелі та інші місця для тимчасового проживання (2000–2010рр.)

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1995–2016рр.)

Колективні засоби розміщування (2011–2016рр.)

Туристичні потоки (2000–2016рр.)

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку (2000–2017рр.)

Методологічні пояснення

Навколишнє середовище

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990–2016 роки)

Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря (1990–2016 роки)

Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення

Основні показники утворення та поводження з відходами (1994–2015рр.)

Основні показники утворення та поводження з відходами

Утворення та поводження з відходами за категоріями матеріалів

Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів за напрямами природоохоронних витрат

Методологічні пояснення

Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці області (щоквартальна інформація)

Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з області в економіку країн світу (щоквартальна інформація)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) (на початок 1995–2016рр.)

Методологічні пояснення

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області (щомісячна інформація)

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області за 2015 рік (за уточненими річними даними)

Товарна структура зовнішньої торгівлі області (щомісячна інформація)

Товарна структура зовнішньої торгівлі області за 2015 рік (за уточненими річними даними)

Географічна структура експорту–імпорту товарів (1996–2015 рр.)

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами області (щоквартальна оперативна інформація)

Структура зовнішньої торгівлі послугами області (щоквартальна оперативна інформація)

Експорт-імпорт послуг області за країнами світу (квартальна інформація за уточненими річними даними)

Структура експорту-імпорту області за видами послуг (квартальна інформація за уточненими річними даними)

Географічна структура експорту-імпорту послуг області (1996–2015рр.)

Методологічні пояснення

Ціни

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця) (щомісячна інформація)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року) (щомісячна інформація)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (2007–2017рр.)

Методологічні пояснення

Наука, технології та інновації 

Науково-технічна діяльність (щоквартальна інформація)

Наукові кадри та кількість організацій (1995–2015рр.)

Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт (1995–2015р.)

Інноваційна активність промислових підприємств (2000–2015рр.)

Джерела фінансування інноваційної діяльності (2000–2015рр.)

Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2000–2015рр.)

Методологічні пояснення

Інформаційне суспільство

Доходи від надання послуг пошти та зв’язку (щоквартальна інформація)

Засоби телефонного зв’язку (щоквартальна інформація)

Пошта та зв’язок (2000–2015рр.)

Методологічні пояснення

Багатогалузева статистична інформація

Комплексна статистика

Основні показники соціально-економічного розвитку області (щомісячна інформація)

Регіональна статистика

Ринок праці

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Сільське, лісове та рибне господарство

Сільське господарство

        Експрес-випуски

        Прес-випуски

Метаописи держстатспостережень

Міжнародна діяльність

Методологія та класифікації

Звітна документація

Звітно-статистична документація

Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2015 рік

Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2016 рік

Альбом форм державних статистичних спостережень на 2015 рік

Альбом форм державних статистичних спостережень на 2016 рік

Графік подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності

Порядок перегляду звітно-статистичної документації, необхідної для проведення державних статистичних спостережень

Звітна документація щодо збирання та використання адміністративних даних

Перелік звітної документації державних органів, установ, організацій, погодженої Держстатом України станом на 01.01.2016р.

Порядок погодження органами державної статистики методології та звітної документації щодо збирання та використання адміністративних даних

Електронна звітність

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

Про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України

Нормативно-правові акти з питань ведення ЄДРПОУ

Повідомлення про результати визначення основного виду економічної діяльності підприємств

Отримання інформації з ЄДРПОУ

Дані про кількість суб’єктів ЄДРПОУ

Кількість юридичних осіб

Кількість юридичних осіб, взятих на облік/зняттих з обліку в ЄДРПОУ

Кількість суб’єктів економіки за організаційними формами

Здійснення реформ в Україні

Замовлення статистичної інформації

Корисна інформація

Органи державної статистики України в мережі Інтернет

Органи державного управління та місцевого самоврядування області

Конкурс на заміщення вакантних посад

Всеукраїнський перепис населення

Поштова скринька

Пошук