Календар оприлюднення інформації на 2022 рік

 

 

До уваги користувачів

 

 

Статистична інформація

 

Демографічна
та соціальна статистика

Економічна статистика

Багатогалузева
статистична інформація

Населення та міграція

Ринок праці

Зайнятість та безробіття

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Освіта

Охорона здоров’я

Доходи та умови життя

Соціальний захист

Населені пункти та житло

Правосуддя та злочинність

Культура

Національні рахунки

Економічна діяльність

Діяльність підприємств

Послуги

Внутрішня торгівля

Капітальні інвестиції

Основні засоби

Сільське, лісове та рибне господарство

Енергетика

Промисловість

Будівництво

Транспорт

Туризм

Реєстр статистичних одиниць

Зовнішньоекономічна діяльність

Ціни

Наука та інновації

Навколишнє природне середовище

Інформаційне суспільство

Комплексна статистика

Регіональна статистика

Жінки та чоловіки

 

 

 

Дата останньої модифікації: 04/01/2022