Валовий регіональний продукт

 

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Всього, у фактичних цінах, млнрн

13983

18099

22179

28355

34118

33629

44291

52252

56580

58464

69831

95867

У розрахунку на одну особу, у фактичних цінах, грн

8841

11574

14330

18500

22476

22337

29652

35246

38424

39962

48040

66390

У порівнянних цінах, у відсотках до попереднього року

116,7

99,2

108,2

105,8

94,9

86,8

109,5

101,8

97,8

94,4

96,0

93,8

 

 

 

Дата останньої модифікації: 3/04/2017