Інноваційна активність промислових підприємств

 

 

Питома вага підприємств, що займалися інноваціями

Загальна сума витрат

У тому числі за напрямами

 

дослідження і   розробки1

з них

придбання нових технологій2

підготовка виробництва для впровадження інновацій3

придбання машин та обладнання пов’язані з упровадженням інновацій4

інші витрати

 

внутрішні НДР

зовнішні НДР

 

%

тисрн

 

2000

22,9

39084,4

5563,6

х

х

6180,3

23046,0

4294,5

 

2001

22,0

91571,2

12222,3

х

х

48,0

4138,7

50253,9

24908,3

 

2002

24,4

124138,5

14882,1

х

х

18,9

4478,3

86586,4

18172,8

 

2003

11,6

73128,3

7419,0

х

х

3069,9

8779,0

48046,1

5814,3

 

2004

11,0

80554,3

7808,5

х

х

22046,5

17458,0

30245,1

2996,2

 

2005

10,2

138499,0

17380,3

х

х

49306,9

27695,6

35995,4

8120,8

 

2006

7,4

122945,5

19862,9

х

х

26800,6

65295,4

10986,6

 

2007

15,3

99654,2

12819,0

5876,8

6942,2

583,6

х

63215,2

23036,4

 

2008

11,2

180404,6

24089,4

14570,7

9518,7

1075,6

х

139617,7

15621,9

 

2009

12,5

133105,4

28938,8

17684,8

11254,0

19088,9

х

77541,3

7536,4

 

2010

11,8

124446,2

48105,5

45009,8

3095,7

784,4

х

73124,3

2432,0

 

2011

8,2

186530,5

99687,6

83304,7

16382,9

...5

х

70736,0

...5

 

2012

8,3

126243,6

9592,9

...5

...5

...5

х

111050,9

...5

 

2013

8,1

212153,4

118983,1

114836,7

4146,4

221,6

х

88805,0

4143,7

 

2014

8,0

348459,1

218294,7

...5

...5

11,0

х

128276,9

1876,5

 

2015

16,26

128525,6

109611,5

109380,0

231,5

...5

х

14621,8

...5

 

________________

1 З 2007р. сума внутрішніх та зовнішніх НДР.

2 З 2007р. придбання інших зовнішніх знань.

3 З 2007р. показник віднесено до інших витрат.

4 З 2007р. придбання машин, обладнання та програмного забезпечення.

5 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

6 У зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства безпосереднє порівняння даних за 2015р. з аналогічними даними попередніх років є некоректним.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 05/05/2016