Впровадження інновацій на промислових підприємствах

 

 

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, %

Впроваджено нових технологічних процесів, процесів

у т.ч. маловідходні, ресурсозберігаючі

Освоєно інноваційні види продукції, найменувань

з них нові види техніки

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової, %

2000

18,5

62

22

800

61

11,8

2001

21,6

70

23

913

59

2,5

2002

21,2

62

19

938

39

6,4

2003

6,3

30

10

88

18

1,4

2004

8,7

28

12

108

17

1,3

2005

9,3

65

32

110

22

1,6

2006

6,9

29

9

160

100

1,4

2007

10,1

35

18

142

142

3,1

2008

8,3

26

12

90

33

0,6

2009

10,8

28

13

114

32

8,2

2010

9,9

24

12

72

30

10,4

2011

7,4

16

13

72

34

24,3

2012

7,4

18

11

64

19

14,4

2013

6,9

25

15

58

10

6,5

2014

6,8

29

17

92

5

8,9

2015

14,61

34

18

96

29

1,92

_________________

1 У зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства безпосереднє порівняння даних за 2015р. з аналогічними даними попередніх років є некоректним.

2 З 2015р. – питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції промислових підприємств.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 05/05/2016