Витрати на виконання наукових досліджень і розробок

власними силами організацій за видами робіт

 

 

 

(тис.грн)

Рік

Обсяг витратусього

У тому числі на виконання

фундаментальних наукових
досліджень

прикладних
наукових
досліджень

науково-технічних (експериментальних) розробок

2010

37234,6

11648,1

9513,2

16073,3

2011

39287,2

13325,5

10569,4

15392,3

2012

49480,9

15115,1

11350,0

23015,8

2013

43898,1

16022,0

11058,4

16817,7

2014

43343,7

15261,5

10859,5

17222,7

2015

42345,0

16413,9

10433,8

15497,3

2016

55845,0

15339,1

18141,6

22364,3

 

 

Дата останньої модифікації: 6/06/2017