Кількість працівників1, задіяних у виконанні наукових

досліджень і розробок, за категоріями персоналу

 

 

 

(осіб)

Рік

Кількість працівниківусього

У тому числі

з них мають науковий ступінь

дослідники

техніки

допоміжний персонал

доктора наук

доктора філософії/кандидата наук

2010

3331

239

1228

2964

195

172

2011

3135

230

1286

2818

165

152

2012

3017

228

1258

2732

135

150

2013

2967

246

1307

2708

132

127

2014

2879

262

1353

2632

121

126

2015

2477

262

1121

2222

85

170

20162

1302

102

446

1013

132

157

______________

1 Постійні та тимчасові працівники, сумісники та особи, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-педагогічних працівників.

2 Без урахування науково-педагогічних працівників.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 6/06/2017