Економічна статистика / Навколишнє природне середовище

 

Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990–2020)

Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990–2020)

Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів

Викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів по містах обласного значення та районах

Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел за видами економічної діяльності (секція за КВЕД)

Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря за категоріями джерел викидів

Утворення та поводження з відходами (1995–2020)

Утворення та поводження з відходами І–ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів

Утворення та поводження з відходами І–ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів

Утворення відходів по містах обласного значення та районах

Поводження з відходами по містах обласного значення та районах

Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах

Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах

Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006−2020)

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності

Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006−2020)

Методологічні пояснення

Інформація не оновлюється

Утворення та поводження з відходами

Утворення та утилізація відходів за категоріями матеріалів

Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів за напрямами природоохоронних заходів

 

Довідка

 

 

 

Дата останньої модифікації: 28/05/2021