Економічна статистика / Економічна діяльність / Навколишнє середовище

 

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990–2016 роки)

Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря (1990–2016 роки)

Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення

Утворення та поводження з відходами (1994–2016рр.)

Утворення та поводження з відходами

Утворення та утилізація відходів за категоріями матеріалів

Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів за напрямами природоохоронних заходів

Методологічні пояснення

 

 

Дата останньої модифікації: 02/06/2017