Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне

повітря за видами економічної діяльності1 у 2017 році

 

(тонн)

 

Код за
КВЕД-
2010

Обсяги
викидів

Крім того,
діоксиду
вуглецю

Усі види економічної діяльності

 

55892,9

3553461,9

Сільське, лісове та рибне господарство

А

5882,8

14751,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

18501,7

417557,5

Переробна промисловість

С

15218,2

1226469,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5812,6

1011419,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

37,5

863,8

Будівництво

F

205,4

3864,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

166,8

1487,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

9392,8

840192,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1,2

221,1

Інформація та телекомунікації

J

3,3

491,8

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

22,6

1806,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

144,7

66,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

1,8

468,3

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

208,9

16560,2

Освіта

P

165,7

6383,9

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

124,2

10351,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

2,7

506,9

Надання інших видів послуг

S

________________

1 Від стаціонарних джерел забруднення.

 

 

Дата останньої модифікації: 26/04/2018