Архів

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення1

за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2021 році

 

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяги
викидів

Крім того, обсяги
викидів
діоксиду вуглецю

т

2021 у %

до 2020

т

2021 у %

до 2020

Усі види економічної діяльності

52434,5

114,4

2598461,0

163,5

Сільське, лісове та рибне господарство

А

3997,6

107,2

19476,7

110,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

18618,4

99,0

747818,5

158,2

Переробна промисловість

С

14376,4

97,1

482445,2

99,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3466,4

811,6

913691,8

367,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

55,5

100,2

1057,6

120,7

Будівництво

F

492,5

205,5

8258,4

217,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

783,6

630,4

46421,3

34212,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

10323,6

146,0

361347,0

108,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1,2

100,0

221,1

100,0

Інформація та телекомунікації

J

3,8

83,6

361,8

72,4

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

133,7

112,7

2299,0

126,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

17,8

96,8

27,1

61,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

37,8

107,2

2985,9

125,0

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

27,1

9,0

2877,9

19,1

Освіта

P

25,7

97,7

1974,6

87,4

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

71,0

115,3

6744,8

105,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

2,4

128,3

452,3

127,4

Надання інших видів послуг

S

 ______________

1 Дані можуть бути уточнені.

 

 

Дата останньої модифікації: 19/07/2022