Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища
за видами природоохоронної діяльності (2006−2020)

 

(у фактичних цінах; тис.грн)

 

Усього

У тому числі на

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

очищення зворотних вод

поводження з відходами

захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод

збереження біорізноманіття і середовища існування

інші напрями природо-охоронної діяльності

2006

14754,2

6720,2

5876,5

346,3

1784,6

3,3

23,3

2007

57579,9

29698,8

7490,0

464,5

19181,8

5,8

739,0

2008

203965,9

135429,7

6764,6

11668,1

49950,7

152,8

2009

66132,9

30841,5

20987,7

3224,3

10921,9

73,9

83,6

2010

77112,1

23618,8

46352,6

4788,0

2351,8

0,9

2011

69605,5

15424,1

50958,1

2998,1

207,8

17,4

2012

122721,5

28295,8

89359,8

4700,2

319,2

34,9

11,6

2013

134630,1

69753,0

60302,5

4277,3

290,3

7,0

2014

127649,2

22448,6

103554,6

185,9

1460,1

2015

66925,9

3152,1

59035,5

2109,0

2629,3

2016

103043,3

10403,7

74845,0

4762,8

4147,7

8884,1

2017

199642,0

8971,6

173255,2

3249,3

4006,5

10159,4

2018

264100,3

8399,8

244922,6

6498,2

85,5

4194,2

2019

295281,4

8749,0

279786,6

2109,6

963,3

3672,9

2020

364417,7

204129,9

34865,6

118331,8

946,6

6143,8

 

 

 

Дата останньої модифікації: 28/05/2021