Архів

Витрати на охорону навколишнього природного середовища

за видами природоохоронної діяльності у 2020 році

 

(у фактичних цінах; тис.грн)

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні
витрати

усього

з них
витрати на
капітальний
ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати

1460922,2

364417,7

176723,7

1096504,5

у тому числі на

 

 

 

 

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

470632,1

204129,9

62679,8

266502,2

очищення зворотних вод

630080,6

34865,6

608,9

595215,0

поводження з відходами

281132,2

118331,8

113435,0

162800,4

захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод

27162,6

946,6

26216,0

зниження шумового і вібраційного впливу

19,3

19,3

збереження біорізноманіття і середовища існування

34811,4

6143,8

28667,6

радіаційну безпеку

79,0

79,0

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

2707,2

2707,2

інші напрями природоохоронної діяльності

14297,8

14297,8

 

 

 

Дата останньої модифікації: 28/05/2021