Витрати на охорону навколишнього природного середовища

за видами природоохоронних заходів у 2017 році

 

(у фактичних цінах, тис.грн)

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні
витрати

усього

з них
витрати на
капітальний
ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати

1265419,7

199642,0

171825,0

1065777,7

у тому числі на

 

 

 

 

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

293984,8

8971,6

8025,5

285013,2

очищення зворотних вод

815566,7

173255,2

159798,6

642311,5

поводження з відходами

88384,3

3249,3

85135,0

захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод

18424,2

4006,5

4000,9

14417,7

зниження шумового і вібраційного впливу

збереження біорізноманіття і середовища існування

40092,3

10159,4

29932,9

радіаційну безпеку

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

інші напрями природоохоронної діяльності

8967,4

8967,4

 

 

 

Дата останньої модифікації: 29/05/2018