Архів

Витрати на охорону навколишнього природного середовища

за видами економічної діяльності у 2020 році

 

(у фактичних цінах; тис.грн)

 

Код за
КВЕД-2010

Капітальні
інвестиції

Поточні
витрати

Усі види економічної діяльності

 

364417,7

1096504,5

Сільське, лісове та рибне господарство

А

58,8

24011,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

172488,2

129431,8

Переробна промисловість

С

6048,5

589090,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

141022,0

2101,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

31613,6

284372,3

Будівництво

F

291,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

296,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

432,4

3055,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

175,5

1681,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

6092,0

1647,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

418,3

38648,7

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

5837,6

9957,5

Освіта

P

198,5

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

267,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

230,8

10303,0

Надання інших видів послуг

S

1149,8

 

 

Дата останньої модифікації: 28/05/2021