Витрати на охорону навколишнього природного середовища

за видами економічної діяльності у 2017 році

 

(у фактичних цінах; тис.грн)

 

Код за
КВЕД-2010

Капітальні
інвестиції

Поточні
витрати

Усі види економічної діяльності

 

199642,0

1065777,7

Сільське, лісове та рибне господарство

А

236,0

24567,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

162917,7

151036,1

Переробна промисловість

С

4204,2

653079,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

35,0

550,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

8963,8

214052,5

Будівництво

F

469,2

428,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

43,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

497,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

175,8

1031,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

14025,8

1040,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

117,5

9237,8

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

8108,2

198,2

Освіта

P

243,5

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

101,8

31,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

287,0

8550,5

Надання інших видів послуг

S

1190,5

 

 

Дата останньої модифікації: 29/05/2018