Викиди в атмосферне повітря

 

 

Обсяги викидів забруднюючих речовин

Крім того, викиди діоксиду вуглецю

усього,
тис.т

у тому числі

усього,
млн.т

у тому числі

стаціонарними джерелами

пересувними джерелами1

стаціонарними джерелами

пересувними джерелами1

1990

500,5

220,7

279,8

...

...

...

1991

446,0

211,5

234,5

...

...

...

1992

360,9

180,3

180,6

...

...

...

1993

318,8

181,9

136,9

...

...

...

1994

297,2

175,5

121,7

...

...

...

1995

233,6

126,2

107,4

...

...

...

1996

197,2

97,3

99,9

...

...

...

1997

173,6

84,2

89,4

...

...

...

1998

192,5

86,2

106,3

...

...

...

1999

174,5

73,5

101,0

...

...

...

2000

151,9

60,4

91,5

...

...

...

2001

156,2

64,9

91,3

...

...

...

2002

177,3

71,8

105,5

...

...

...

2003

154,7

68,0

86,7

...

...

...

2004

160,0

72,4

87,6

1,0

1,0

...

2005

161,1

68,4

92,7

2,2

2,2

...

2006

190,4

93,1

97,3

2,2

2,2

...

2007

205,7

100,2

105,5

3,8

2,2

1,6

2008

202,2

93,4

108,8

3,8

2,2

1,6

2009

183,5

82,4

101,1

3,4

1,9

1,5

2010

172,8

72,8

100,0

3,8

2,3

1,5

2011

181,3

72,3

109,0

4,3

2,6

1,7

2012

178,9

67,9

111,0

4,2

2,5

1,7

2013

176,6

66,6

110,0

4,8

3,0

1,8

2014

166,7

63,0

103,7

5,1

3,4

1,7

2015

141,0

55,6

85,4

4,7

3,3

1,4

2016

140,3

56,2

84,1

3,4

3,4

...

2017

157,9

55,9

102,0

3,6

3,6

...

2018

150,5

52,2

98,3

3,3

3,3

...

2019

144,4

51,0

93,4

2,0

2,0

...

2020

118,0

45,8

72,2

1,6

1,6

...

20212

130,2

52,5

77,7

2,6

2,6

...

 ______________

1 За 1990-2002рр. відображаються дані по автомобільному транспорту; з 2003р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту; з 2007р. – по автомобільному, залізничному, водному транспорту та виробничій техніці; з 2016р. – по автомобільному транспорту, розраховані на основі даних про кінцеве використання палива автомобільним транспортом, наведених у енергетичному балансі України.

2 Дані попередні. Дані можуть бути уточнені.

 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 19/07/2022