Архів

Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів

за напрямами природоохоронних витрат у 2015 році

 

 

(тис.грн)

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні витрати

усього

з них витрат на капітальний ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати

921772,1

66925,9

53292,6

854846,2

у тому числі на

 

 

 

 

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

233618,0

3152,1

3141,7

230465,9

очищення зворотних вод

589385,3

59035,5

50150,9

530349,8

поводження з відходами

58287,8

2109,0

56178,8

захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод

14385,4

2629,3

11756,1

зниження шумового і вібраційного впливу

збереження біорізноманіття і середовища існування

19881,5

19881,5

радіаційну безпеку

6,0

6,0

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

75,2

75,2

інші напрями природоохоронної діяльності

6132,9

6132,9

 

 

Дата останньої модифікації: 23/05/2016