Архів

Кількість підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році
1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
од

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

од

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

од

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

од

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

од

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

 

10959

14

0,1

600

5,5

10345

94,4

8952

81,7

Сільське, лісове та рибне господарство

А

2702

2

0,1

165

6,1

2535

93,8

2292

84,8

Промисловість

B+C+D+E

1334

11

0,8

186

14,0

1137

85,2

834

62,5

Будівництво

F

940

33

3,5

907

96,5

752

80,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів
і мотоциклів

G

2632

73

2,8

2559

97,2

2251

85,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

480

1

0,2

34

7,1

445

92,7

356

74,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

166

2

1,2

164

98,8

131

78,9

Інформація та телекомунікації

J

293

3

1,0

290

99,0

256

87,4

Фінансова та страхова діяльність

K

55

4

7,3

51

92,7

45

81,8

Операції з нерухомим майном

L

980

10

1,0

970

99,0

886

90,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

574

9

1,6

565

98,4

525

91,5

Діяльність у сферіадміністративного
та допоміжного обслуговування

N

444

26

5,9

418

94,1

367

82,7

Освіта

P

79

79

100,0

72

91,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

137

52

38,0

85

62,0

59

43,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

47

1

2,1

46

97,9

38

80,9

Надання інших видів послуг

S

96

2

2,1

94

97,9

88

91,7

______________

1 Дані попередні, без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 26/06/2019