Архів

Кількість підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році
1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
од

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

од

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

од

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

од

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

од

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

 

10188

12

0,1

567

5,6

9609

94,3

8272

81,2

Сільське, лісове та рибне господарство

А

2603

2

0,1

173

6,6

2428

93,3

2186

84,0

Промисловість

B+C+D+E

1235

9

0,7

185

15,0

1041

84,3

754

61,1

Будівництво

F

844

32

3,8

812

96,2

666

78,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів
і мотоциклів

G

2406

72

3,0

2334

97,0

2039

84,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

425

1

0,2

38

9,0

386

90,8

311

73,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

164

3

1,8

161

98,2

130

79,3

Інформація та телекомунікації

J

265

4

1,5

261

98,5

231

87,2

Фінансова та страхова діяльність

K

50

3

6,0

47

94,0

39

78,0

Операції з нерухомим майном

L

958

8

0,8

950

99,2

863

90,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

544

10

1,8

534

98,2

496

91,2

Діяльність у сферіадміністративного
та допоміжного обслуговування

N

390

25

6,4

365

93,6

313

80,3

Освіта

P

70

70

100,0

64

91,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

91

10

11,0

81

89,0

55

60,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

44

2

4,5

42

95,5

35

79,5

Надання інших видів послуг

S

99

2

2,0

97

98,0

90

90,9

______________

1 Дані уточнено, без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 23/10/2018