Архів

Кількість підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році
1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
од

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

од

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

од

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

од

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

од

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

 

10188

12

0,1

567

5,6

9609

94,3

8274

81,2

Сільське, лісове та рибне господарство

А

2605

2

0,1

171

6,6

2432

93,3

2190

84,1

Промисловість

B+C+D+E

1248

9

0,7

181

14,5

1058

84,8

775

62,1

Будівництво

F

836

30

3,6

806

96,4

660

78,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

2410

73

3,0

2337

97,0

2038

84,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

433

1

0,2

40

9,3

392

90,5

318

73,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

165

3

1,8

162

98,2

131

79,4

Інформація та телекомунікації

J

266

3

1,1

263

98,9

233

87,6

Фінансова та страхова діяльність

K

50

3

6,0

47

94,0

39

78,0

Операції з нерухомим майном

L

948

12

1,3

936

98,7

849

89,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

540

11

2,0

529

98,0

491

90,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

380

25

6,6

355

93,4

303

79,7

Освіта

P

70

1

1,4

69

98,6

63

90,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

91

10

11,0

81

89,0

55

60,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

45

2

4,4

43

95,6

37

82,2

Надання інших видів послуг

S

101

2

2,0

99

98,0

92

91,1

______________

1 Дані попередні, без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 26/06/2018