Архів

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності
у 2015 році

 

 

Усього,
од

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

од

у % до загального показника відповідного виду діяльності

од

у % до загального показника відповідного виду діяльності

од

у % до загального показника відповідного виду діяльності

од

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього1

10142

16

0,1

535

5,3

9591

94,6

8269

81,5

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

2373

3

0,1

170

7,2

2200

92,7

1957

82,5

промисловість

1228

12

1,0

176

14,3

1040

84,7

769

62,6

будівництво

900

25

2,8

875

97,2

736

81,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

2513

58

2,3

2455

97,7

2179

86,7

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

446

1

0,2

38

8,5

407

91,3

319

71,5

тимчасове розміщування й організація харчування

185

2

1,1

183

98,9

153

82,7

інформація та телекомунікації

257

2

0,8

255

99,2

223

86,8

фінансова та страхова діяльність

55

5

9,1

50

90,9

46

83,6

операції з нерухомим майном

913

13

1,4

900

98,6

811

88,8

професійна, наукова та технічна діяльність

574

9

1,6

565

98,4

521

90,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

377

25

6,6

352

93,4

292

77,5

освіта

73

73

100,0

65

89,0

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

89

7

7,9

82

92,1

60

67,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

46

2

4,3

44

95,7

38

82,6

надання інших видів послуг

113

3

2,7

110

97,3

100

88,5

______________

1 Дані уточнено, без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

 

Дата останньої модифікації: 20/10/2016