Архів

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності
у 2016 році

 

 

Усього,
од

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

од

у % до загального показника відповідного виду діяльності

од

у % до загального показника відповідного виду діяльності

од

у % до загального показника відповідного виду діяльності

од

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього1

8989

15

0,2

545

6,0

8429

93,8

7124

79,3

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

2351

2

0,1

176

7,5

2173

92,4

1934

82,3

промисловість

1076

11

1,0

176

16,4

889

82,6

620

57,6

будівництво

715

28

3,9

687

96,1

550

76,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

2116

61

2,9

2055

97,1

1775

83,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

371

2

0,5

36

9,7

333

89,8

255

68,7

тимчасове розміщування й організація харчування

153

3

2,0

150

98,0

119

77,8

інформація та телекомунікації

226

2

0,9

224

99,1

190

84,1

фінансова та страхова діяльність

50

2

4,0

48

96,0

39

78,0

операції з нерухомим майном

880

12

1,4

868

98,6

773

87,8

професійна, наукова та технічна діяльність

481

8

1,7

473

98,3

434

90,2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

300

26

8,7

274

91,3

222

74,0

освіта

66

1

1,5

65

98,5

59

89,4

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

78

9

11,5

69

88,5

46

59,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

38

2

5,3

36

94,7

32

84,2

надання інших видів послуг

88

3

3,4

85

96,6

76

86,4

______________

1 Дані уточнено, без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

 

Дата останньої модифікації: 20/10/2017