Архів

Кількість зайнятих працівників у субєктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2017 році
1

 

 

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках до
загальної кількості

осіб

у відсотках до
загальної кількості

Усього

309026

220033

100,0

88993

100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

49553

47160

21,4

2393

2,7

промисловість

94911

86172

39,2

8739

9,8

будівництво

11790

10041

4,6

1749

2,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

68812

21029

9,6

47783

53,7

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

38918

33097

15,0

5821

6,5

тимчасове розміщування й організація харчування

6424

1393

0,6

5031

5,7

інформація та телекомунікації

4567

1549

0,7

3018

3,4

фінансова та страхова діяльність

793

607

0,3

186

0,2

операції з нерухомим майном

6586

4529

2,1

2057

2,3

професійна, наукова та технічна діяльність

7001

3348

1,5

3653

4,1

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

8543

7054

3,2

1489

1,7

освіта

753

328

0,1

425

0,5

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

3979

2758

1,3

1221

1,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1116

447

0,2

669

0,7

надання інших видів послуг

5280

521

0,2

4759

5,3

________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 23/10/2018