Архів

Кількість найманих працівників у субєктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2017 році
1

 

 

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках до
загальної кількості

осіб

у відсотках до
загальної кількості

Усього

255379

216852

100,0

38527

100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

46262

45259

20,9

1003

2,6

промисловість

91592

85999

39,7

5593

14,5

будівництво

10610

9927

4,6

683

1,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

42037

20638

9,5

21399

55,5

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

35595

33035

15,2

2560

6,7

тимчасове розміщування й організація харчування

4798

1344

0,6

3454

9,0

інформація та телекомунікації

1931

1499

0,7

432

1,1

фінансова та страхова діяльність

602

592

0,3

10

0,0

операції з нерухомим майном

4918

4366

2,0

552

1,4

професійна, наукова та технічна діяльність

3912

3207

1,5

705

1,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

7445

7001

3,2

444

1,2

освіта

424

322

0,1

102

0,3

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

3241

2729

1,3

512

1,3

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

723

436

0,2

287

0,7

надання інших видів послуг

1289

498

0,2

791

2,1

________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 23/10/2018