Архів

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) субєктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2017 році
1

 

 

Усього,
тисрн

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

тисрн

у відсотках до
загальної кількості

тисрн

у відсотках до
загальної кількості

Усього

279937529,5

259311377,9

100,0

20626151,6

100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

39336519,2

38577590,4

14,9

758928,8

3,7

промисловість

148014365,2

146471362,4

56,5

1543002,8

7,5

будівництво

6966532,7

6140944,5

2,4

825588,2

4,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

56902400,4

45730898,5

17,6

11171501,9

54,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

16974744,2

15294195,6

5,9

1680548,6

8,1

тимчасове розміщування й організація харчування

783227,2

241410,9

0,1

541816,3

2,6

інформація та телекомунікації

1902291,4

559084,8

0,2

1343206,6

6,5

фінансова та страхова діяльність

274222,1

217979,0

0,1

56243,1

0,3

операції з нерухомим майном

3441373,3

2900009,8

1,1

541363,5

2,6

професійна, наукова та технічна діяльність

1932506,0

939562,5

0,4

992943,5

4,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2183330,9

1706647,7

0,6

476683,2

2,3

освіта

99258,2

41621,3

0,0

57636,9

0,3

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

571410,0

414318,1

0,2

157091,9

0,8

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

114960,6

15053,4

0,0

99907,2

0,5

надання інших видів послуг

440388,1

60699,0

0,0

379689,1

1,8

________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 23/10/2018