Архів

Показники діяльності субєктів господарювання
з розподілом за їх розмірами1

 

 

Усього

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

великі

середні

малі

з них

Усього

суб’єкти
середнього
підприємництва

суб’єкти
малого
підприємництва

з них

мікро-
підприємства

суб’єкти мікро-підприємництва

Кількість суб’єктів господарювання, од

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

60654

12

567

9609

8272

50466

24

50442

50107

Кількість суб’єктів господарювання на 10 тис. осіб наявного населення, од

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

427

0

4

68

58

355

0

355

353

Кількість зайнятих працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

309026

54261

114232

51540

22679

88993

2226

86767

79836

Кількість найманих працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

255379

54261

114201

48390

19672

38527

2202

36325

29729

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), тисрн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

279937529,5

114937049,0

102568050,5

41806278,4

14460812,0

20626151,6

1189802,4

19436349,2

18421256,4

________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

 

Дата останньої модифікації: 24/10/2018