Архів

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
у 2017 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього

 

219757

54261

24,7

114118

51,9

51378

23,4

22639

10,3

Сільське, лісове та рибне господарство

А

46075

...2

...2

...2

...2

12256

26,6

6053

13,1

Промисловість

B+C+D+E

86184

26801

31,1

49917

57,9

9466

11,0

2593

3,0

Будівництво

F

10044

5398

53,7

4646

46,3

1789

17,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

20831

10280

49,3

10551

50,7

5157

24,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

33562

...2

...2

...2

...2

2523

7,5

926

2,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1393

302

21,7

1091

78,3

375

26,9

Інформація та телекомунікації

J

1517

210

13,8

1307

86,2

698

46,0

Фінансова та страхова діяльність

K

607

281

46,3

326

53,7

152

25,0

Операції з нерухомим майном

L

4947

1384

28,0

3563

72,0

1931

39,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

3421

1224

35,8

2197

64,2

1446

42,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

6977

5231

75,0

1746

25,0

751

10,8

Освіта

P

466

...2

...2

...2

...2

235

50,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

2758

1971

71,5

787

28,5

228

8,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

449

...2

...2

...2

...2

87

19,4

Надання інших видів послуг

S

526

...2

...2

...2

...2

218

41,4

______________

1 Дані попередні, без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 26/06/2018