Архів

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
у 2017 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього

 

220033

54261

24,7

114232

51,9

51540

23,4

22679

10,3

Сільське, лісове та рибне господарство

А

47160

...2

...2

...2

...2

12283

26,1

6076

12,9

Промисловість

B+C+D+E

86172

26801

31,1

50019

58,0

9352

10,9

2550

3,0

Будівництво

F

10041

5374

53,5

4667

46,5

1815

18,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів
і мотоциклів

G

21029

10281

48,9

10748

51,1

5205

24,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

33097

...2

...2

...2

...2

2554

7,7

916

2,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1393

...2

...2

...2

...2

375

26,9

Інформація та телекомунікації

J

1549

275

17,8

1274

82,2

690

44,5

Фінансова та страхова діяльність

K

607

281

46,3

326

53,7

152

25,0

Операції з нерухомим майном

L

4529

933

20,6

3596

79,4

1938

42,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

3348

1159

34,6

2189

65,4

1435

42,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

7054

5294

75,0

1760

25,0

765

10,8

Освіта

P

328

328

100,0

236

72,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

2758

1971

71,5

787

28,5

228

8,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

447

...2

...2

...2

...2

85

19,0

Надання інших видів послуг

S

521

...2

...2

...2

...2

213

40,9

______________

1 Дані уточнено, без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 23/10/2018