Архів

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році
1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього

 

228499

56715

24,8

120222

52,6

51562

22,6

23015

10,1

Сільське, лісове та рибне господарство

А

42381

к

к

к

к

11357

26,8

6052

14,3

Промисловість

B+C+D+E

87538

28054

32,1

50008

57,1

9476

10,8

2410

2,8

Будівництво

F

10689

5464

51,1

5225

48,9

2043

19,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів
і мотоциклів

G

20821

9955

47,8

10866

52,2

5376

25,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

37087

к

к

к

к

3250

8,8

1099

3,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1392

к

к

к

к

335

24,1

Інформація та телекомунікації

J

1817

258

14,2

1559

85,8

813

44,7

Фінансова та страхова діяльність

K

502

242

48,2

260

51,8

108

21,5

Операції з нерухомим майном

L

4703

1185

25,2

3518

74,8

2020

43,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

3517

1110

31,6

2407

68,4

1551

44,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

6407

5132

80,1

1275

19,9

632

9,9

Освіта

P

386

386

100,0

260

67,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

10513

10197

97,0

316

3,0

90

0,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

290

к

к

к

к

74

25,5

Надання інших видів послуг

S

456

к

к

к

к

152

33,3

______________

1 Дані попередні, без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 26/06/2019