Архів

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності
у 2015 році

 

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього1

212297

53467

25,2

109657

51,6

49173

23,2

21179

10,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

48022

...2

...2

...2

...2

10130

21,1

4489

9,3

промисловість

91799

35714

38,9

47902

52,2

8183

8,9

2185

2,4

будівництво

10414

5202

50,0

5212

50,0

2086

20,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

18932

8756

46,2

10176

53,8

5024

26,5

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

20584

...2

...2

...2

...2

2781

13,5

884

4,3

тимчасове розміщування й організація харчування

1247

...2

...2

...2

...2

424

34,0

інформація та телекомунікації

1508

...2

...2

...2

...2

669

44,4

фінансова та страхова діяльність

400

156

39,0

244

61,0

136

34,0

операції з нерухомим майном

5319

1309

24,6

4010

75,4

2240

42,1

професійна, наукова та технічна діяльність

3328

1075

32,3

2253

67,7

1445

43,4

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6934

4949

71,4

1985

28,6

733

10,6

освіта

371

371

100,0

248

66,8

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2340

1620

69,2

720

30,8

258

11,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

483

...2

...2

...2

...2

112

23,2

надання інших видів послуг

616

203

33,0

413

67,0

246

39,9

________________

1 Дані уточнено, без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 20/10/2016