Архів

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності
у 2016 році

 

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього1

219589

59657

27,2

110175

50,2

49757

22,6

20366

9,3

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

50133

...2

...2

...2

...2

11349

22,6

5497

11,0

промисловість

86445

31872

36,9

46243

53,5

8330

9,6

2094

2,4

будівництво

9913

5071

51,2

4842

48,8

1858

18,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

20044

9946

49,6

10098

50,4

3825

19,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

30694

...2

...2

...2

...2

2766

9,0

919

3,0

тимчасове розміщування й організація харчування

1367

233

17,0

1134

83,0

405

29,6

інформація та телекомунікації

1546

...2

...2

...2

...2

737

47,7

фінансова та страхова діяльність

490

...2

...2

...2

...2

143

29,2

операції з нерухомим майном

4945

1030

20,8

3915

79,2

2070

41,9

професійна, наукова та технічна діяльність

3067

985

32,1

2082

67,9

1381

45,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6872

4958

72,1

1914

27,9

681

9,9

освіта

482

...2

...2

...2

...2

245

50,8

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2659

1941

73,0

718

27,0

231

8,7

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

414

...2

...2

...2

...2

95

22,9

надання інших видів послуг

518

202

39,0

316

61,0

185

35,7

________________

1 Дані уточнено, без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 20/10/2017