Архів

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності
у 2016 році

 

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього1

216422

59655

27,6

109245

50,5

47522

21,9

19083

8,8

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

47294

...2

...2

...2

...2

9695

20,5

3896

8,2

промисловість

86680

31872

36,8

46586

53,7

8222

9,5

2048

2,4

будівництво

10040

5374

53,5

4666

46,5

1786

17,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

19921

9629

48,3

10292

51,7

4711

23,6

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

30620

...2

...2

...2

...2

2688

8,8

879

2,9

тимчасове розміщування й організація харчування

1346

233

17,3

1113

82,7

387

28,8

інформація та телекомунікації

1499

...2

...2

...2

...2

688

45,9

фінансова та страхова діяльність

479

120

25,1

359

74,9

136

28,4

операції з нерухомим майном

4716

1060

22,5

3656

77,5

1895

40,2

професійна, наукова та технічна діяльність

3041

1006

33,1

2035

66,9

1314

43,2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6878

4958

72,1

1920

27,9

633

9,2

освіта

353

353

100,0

239

67,7

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2643

1934

73,2

709

26,8

222

8,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

419

...2

...2

...2

...2

89

21,2

надання інших видів послуг

493

202

41,0

291

59,0

160

32,5

______________

1 Дані попередні, без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 23/06/2017