Архів

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності
у 2015 році

 

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього1

209010

53467

25,6

109636

52,4

45907

22,0

18031

8,6

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

46829

...2

...2

...2

...2

8944

19,1

3354

7,2

промисловість

91504

35714

39,0

47895

52,4

7895

8,6

1911

2,1

будівництво

10156

5202

51,2

4954

48,8

1837

18,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

18213

8752

48,1

9461

51,9

4321

23,7

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

20470

...2

...2

...2

...2

2668

13,0

776

3,8

тимчасове розміщування й організація харчування

1205

...2

...2

...2

...2

383

31,8

інформація та телекомунікації

1439

...2

...2

...2

...2

603

41,9

фінансова та страхова діяльність

387

156

40,3

231

59,7

127

32,8

операції з нерухомим майном

5109

1308

25,6

3801

74,4

2041

39,9

професійна, наукова та технічна діяльність

3166

1075

34,0

2091

66,0

1287

40,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6812

4949

72,7

1863

27,3

613

9,0

освіта

364

364

100,0

241

66,2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2320

1619

69,8

701

30,2

242

10,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

469

...2

...2

...2

...2

98

20,9

надання інших видів послуг

567

203

35,8

364

64,2

197

34,7

______________

1 Дані уточнено, без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 20/10/2016