Архів

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
 з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017році
1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього

 

216596

54261

25,0

114090

52,7

48245

22,3

19645

9,1

Сільське, лісове та рибне господарство

А

44180

...2

...2

...2

...2

10368

23,5

4242

9,6

Промисловість

B+C+D+E

86009

26801

31,2

49910

58,0

9298

10,8

2441

2,8

Будівництво

F

9933

5398

54,3

4535

45,7

1684

17,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

20448

10275

50,2

10173

49,8

4797

23,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

33500

...2

...2

...2

...2

2462

7,4

868

2,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1344

300

22,3

1044

77,7

331

24,6

Інформація та телекомунікації

J

1467

210

14,3

1257

85,7

649

44,2

Фінансова та страхова діяльність

K

592

280

47,3

312

52,7

142

24,0

Операції з нерухомим майном

L

4787

1383

28,9

3404

71,1

1774

37,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

3281

1224

37,3

2057

62,7

1311

40,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

6924

5231

75,5

1693

24,5

698

10,1

Освіта

P

460

...2

...2

...2

...2

229

49,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

2729

1967

72,1

762

27,9

207

7,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

438

...2

...2

...2

...2

76

17,4

Надання інших видів послуг

S

504

...2

...2

...2

...2

196

38,9

______________

1 Дані попередні, без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 26/06/2018