Архів

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності
у 2016 році

 

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього1

216846

59655

27,5

110143

50,8

47048

21,7

17790

8,2

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

48484

...2

...2

...2

...2

9707

20,0

3895

8,0

промисловість

86335

31872

36,9

46234

53,6

8229

9,5

2012

2,3

будівництво

9806

5071

51,7

4735

48,3

1758

17,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

19687

9941

50,5

9746

49,5

3498

17,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

30628

...2

...2

...2

...2

2703

8,8

875

2,9

тимчасове розміщування й організація харчування

1340

233

17,4

1107

82,6

381

28,4

інформація та телекомунікації

1481

...2

...2

...2

...2

675

45,6

фінансова та страхова діяльність

479

...2

...2

...2

...2

136

28,4

операції з нерухомим майном

4785

1028

21,5

3757

78,5

1916

40,0

професійна, наукова та технічна діяльність

2993

985

32,9

2008

67,1

1310

43,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6823

4958

72,7

1865

27,3

639

9,4

освіта

476

...2

...2

...2

...2

239

50,2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2643

1934

73,2

709

26,8

222

8,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

398

...2

...2

...2

...2

79

19,8

надання інших видів послуг

488

202

41,4

286

58,6

155

31,8

______________

1 Дані уточнено, без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 20/10/2017