Архів

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
 з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році
1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього

 

216852

54261

25,0

114201

52,7

48390

22,3

19672

9,1

Сільське, лісове та рибне господарство

А

45259

...2

...2

...2

...2

10389

23,0

4259

9,4

Промисловість

B+C+D+E

85999

26801

31,2

50012

58,1

9186

10,7

2399

2,8

Будівництво

F

9927

5373

54,1

4554

45,9

1709

17,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів
і мотоциклів

G

20638

10274

49,8

10364

50,2

4842

23,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

33035

...2

...2

...2

...2

2493

7,5

858

2,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1344

...2

...2

...2

...2

331

24,6

Інформація та телекомунікації

J

1499

275

18,3

1224

81,7

641

42,8

Фінансова та страхова діяльність

K

592

280

47,3

312

52,7

142

24,0

Операції з нерухомим майном

L

4366

932

21,3

3434

78,7

1779

40,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

3207

1159

36,1

2048

63,9

1299

40,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

7001

5294

75,6

1707

24,4

712

10,2

Освіта

P

322

322

100,0

230

71,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

2729

1967

72,1

762

27,9

207

7,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

436

...2

...2

...2

...2

74

17,0

Надання інших видів послуг

S

498

...2

...2

...2

...2

190

38,2

______________

1 Дані уточнено, без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 23/10/2018