Архів

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році
1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього

 

292265132,9

129698266,1

44,4

112227862,6

38,4

50339004,2

17,2

17699779,3

6,1

Сільське, лісове та рибне господарство

А

35402841,8

к

к

к

к

9883836,8

27,9

3780517,3

10,7

Промисловість

B+C+D+E

171437054,4

116022207,9

67,7

49213929,2

28,7

6200917,3

3,6

1390803,0

0,8

Будівництво

F

9433097,7

5331134,4

56,5

4101963,3

43,5

1359629,1

14,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів
і мотоциклів

G

49261575,3

25774957,9

52,3

23486617,4

47,7

8170576,7

16,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

18128243,9

к

к

к

к

2311054,2

12,7

777517,6

4,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

285540,9

к

к

к

к

46657,0

16,3

Інформація та телекомунікації

J

815130,9

129854,1

15,9

685276,8

84,1

319709,8

39,2

Фінансова та страхова діяльність

K

208681,7

131818,5

63,2

76863,2

36,8

28430,7

13,6

Операції з нерухомим майном

L

2614884,8

887037,9

33,9

1727846,9

66,1

812912,2

31,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1195452,5

369993,5

31,0

825459,0

69,0

428289,7

35,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2525124,0

1861479,7

73,7

663644,3

26,3

497750,6

19,7

Освіта

P

57706,5

57706,5

100,0

41441,5

71,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

803953,3

766776,8

95,4

37176,5

4,6

9742,8

1,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

13198,0

к

к

к

к

1941,1

14,7

Надання інших видів послуг

S

82647,2

к

к

к

к

33860,2

41,0

______________

1 Дані попередні, без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 26/06/2019