Архів

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році
1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

тисрн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тисрн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тисрн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тисрн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього

 

259311377,9

114937049,0

44,3

102568050,5

39,6

41806278,4

16,1

14460812,0

5,6

Сільське, лісове та рибне господарство

А

38577590,4

...2

...2

...2

...2

9044408,1

23,4

3211340,1

8,3

Промисловість

B+C+D+E

146471362,4

99445262,0

67,9

41619357,9

28,4

5406742,5

3,7

1171905,4

0,8

Будівництво

F

6140944,5

3776610,6

61,5

2364333,9

38,5

705125,5

11,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів
і мотоциклів

G

45730898,5

25386691,1

55,5

20344207,4

44,5

7073978,3

15,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

15294195,6

...2

...2

...2

...2

1305464,2

8,5

589269,8

3,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

241410,9

...2

...2

...2

...2

32940,4

13,6

Інформація та телекомунікації

J

559084,8

115351,4

20,6

443733,4

79,4

234653,6

42,0

Фінансова та страхова діяльність

K

217979,0

150548,7

69,1

67430,3

30,9

20115,9

9,2

Операції з нерухомим майном

L

2900009,8

1540561,4

53,1

1359448,4

46,9

718959,3

24,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

939562,5

421788,1

44,9

517774,4

55,1

276436,3

29,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1706647,7

1077917,3

63,2

628730,4

36,8

340386,9

19,9

Освіта

P

41621,3

41621,3

100,0

31634,1

76,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

414318,1

348694,3

84,2

65623,8

15,8

18320,8

4,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

15053,4

...2

...2

...2

...2

5768,2

38,3

Надання інших видів послуг

S

60699,0

...2

...2

...2

...2

29977,4

49,4

______________

1 Дані уточнено, без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 23/10/2018