Архів

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році
1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього

 

257570964,4

114937049,0

44,6

101192200,3

39,3

41441715,1

16,1

14392462,3

5,6

Сільське, лісове та рибне господарство

А

37930875,1

...2

...2

...2

...2

9206958,8

24,3

3199063,1

8,4

Промисловість

B+C+D+E

144642946,5

99445262,0

68,7

39862680,5

27,6

5335004,0

3,7

1182452,6

0,8

Будівництво

F

6646473,3

4379763,2

65,9

2266710,1

34,1

726488,2

10,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

45691622,7

25761549,9

56,4

19930072,8

43,6

6987366,8

15,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

15528118,8

...2

...2

...2

...2

1302955,2

8,4

640617,4

4,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

241410,9

84702,9

35,1

156708,0

64,9

32940,4

13,6

Інформація та телекомунікації

J

512716,1

46390,9

9,0

466325,2

91,0

241298,9

47,1

Фінансова та страхова діяльність

K

217979,0

150548,7

69,1

67430,3

30,9

20115,9

9,2

Операції з нерухомим майном

L

2720425,1

1413684,8

52,0

1306740,3

48,0

641451,1

23,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1033922,7

490748,6

47,5

543174,1

52,5

305366,2

29,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1824549,7

1132139,9

62,1

692409,8

37,9

329672,1

18,1

Освіта

P

86610,7

...2

...2

...2

...2

28319,9

32,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

414318,1

348694,3

84,2

65623,8

15,8

18320,8

4,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

15293,4

...2

...2

...2

...2

6008,2

39,3

Надання інших видів послуг

S

63702,3

...2

...2

...2

...2

32980,7

51,8

______________

1 Дані попередні, без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 26/06/2018