Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності
у 2016 році

 

 

Усього,
тисрн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

тисрн

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тисрн

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тисрн

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тисрн

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього1

12022473,0

4608245,6

38,3

5937226,9

49,4

1477000,5

12,3

489562,3

4,1

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

2474441,7

...2

...2

...2

...2

290707,6

11,8

92515,2

3,7

промисловість

5739994,8

2673539,6

46,6

2794207,6

48,7

272247,6

4,7

52744,0

0,9

будівництво

475963,4

318791,6

67,0

157171,8

33,0

46362,3

9,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

689829,0

380468,1

55,2

309360,9

44,8

111863,3

16,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

1840118,0

...2

...2

...2

...2

80545,5

4,4

23605,9

1,3

тимчасове розміщування й організація харчування

37242,0

6129,8

16,5

31112,2

83,5

7531,2

20,2

інформація та телекомунікації

56330,6

...2

...2

...2

...2

21410,3

38,0

фінансова та страхова діяльність

13777,2

...2

...2

...2

...2

4535,4

32,9

операції з нерухомим майном

150255,2

39826,8

26,5

110428,4

73,5

49951,6

33,2

професійна, наукова та технічна діяльність

154122,4

84818,4

55,0

69304,0

45,0

36212,9

23,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

241397,0

176201,9

73,0

65195,1

27,0

27353,6

11,3

освіта

15652,3

...2

...2

...2

...2

6080,4

38,8

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

105514,9

91727,5

86,9

13787,4

13,1

4907,9

4,7

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

13888,4

...2

...2

...2

...2

1463,1

10,5

надання інших видів послуг

13946,1

7742,6

55,5

6203,5

44,5

3025,2

21,7

______________

1 Дані уточнено, без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 20/10/2017