Архів

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році
1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

Усього

 

16773304,0

5908699,8

35,2

8627657,3

51,5

2236946,9

13,3

640575,5

3,8

Сільське, лісове та рибне господарство

А

3219807,3

...2

...2

...2

...2

448303,4

13,9

107893,6

3,4

Промисловість

B+C+D+E

7744429,8

3177499,8

41,0

4115666,1

53,2

451263,9

5,8

81369,3

1,1

Будівництво

F

665851,2

444751,3

66,8

221099,9

33,2

52249,0

7,8

Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів
і мотоциклів

G

1101409,4

609067,2

55,3

492342,2

44,7

181160,3

16,4

Транспорт, складське
господарство, поштова та
кур’єрська діяльність

H

2863482,9

...2

...2

...2

...2

105525,0

3,7

21651,8

0,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

56023,6

...2

...2

...2

...2

9692,3

17,3

Інформація та телекомунікації

J

83367,4

15753,4

18,9

67614,0

81,1

27448,4

32,9

Фінансова та страхова діяльність

K

24714,8

10758,4

43,5

13956,4

56,5

5855,5

23,7

Операції з нерухомим майном

L

232004,6

79340,8

34,2

152663,8

65,8

64436,5

27,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

241192,5

132069,1

54,8

109123,4

45,2

43185,3

17,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

329874,9

258716,8

78,4

71158,1

21,6

25306,0

7,7

Освіта

P

12572,4

12572,4

100,0

8479,9

67,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

154013,2

130382,5

84,7

23630,7

15,3

3988,8

2,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

24003,6

...2

...2

...2

...2

2449,6

10,2

Надання інших видів послуг

S

20556,4

...2

...2

...2

...2

5409,2

26,3

______________

1 Дані уточнено, без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 23/10/2018