Архів

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році
1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

Усього

 

16782398,8

5908699,8

35,2

8566665,2

51,0

2307033,8

13,8

814798,9

4,9

Сільське, лісове та рибне господарство

А

3172461,9

...2

...2

...2

...2

499273,6

15,7

165277,0

5,2

Промисловість

B+C+D+E

7749785,5

3177499,8

41,0

4117847,5

53,1

454438,2

5,9

102030,9

1,3

Будівництво

F

700524,4

476888,8

68,1

223635,6

31,9

69980,3

10,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1051184,2

558358,3

53,1

492825,9

46,9

216153,9

20,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

2914350,9

...2

...2

...2

...2

108083,4

3,7

36703,5

1,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

56768,6

12784,0

22,5

43984,6

77,5

10796,5

19,0

Інформація та телекомунікації

J

79950,9

13088,2

16,4

66862,7

83,6

29071,0

36,4

Фінансова та страхова діяльність

K

24696,4

10758,4

43,6

13938,0

56,4

5837,1

23,6

Операції з нерухомим майном

L

235257,1

79701,9

33,9

155555,2

66,1

74180,8

31,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

247252,1

134734,3

54,5

112517,8

45,5

51113,0

20,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

331677,1

255567,4

77,1

76109,7

22,9

28499,2

8,6

Освіта

P

22051,4

...2

...2

...2

...2

9859,1

44,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

153726,4

129145,4

84,0

24581,0

16,0

6853,0

4,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

21855,2

...2

...2

...2

...2

2501,9

11,4

Надання інших видів послуг

S

20856,7

...2

...2

...2

...2

5941,7

28,5

______________

1 Дані попередні, без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 26/06/2018