Архів

Кількість субєктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2017 році
1

 

 

Усього,
од

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

од

у відсотках до
загальної кількості

од

у відсотках до
загальної кількості

Усього

60654

10188

100,0

50466

100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

3993

2603

25,6

1390

2,8

промисловість

4381

1235

12,1

3146

6,2

будівництво

1910

844

8,3

1066

2,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

28790

2406

23,6

26384

52,3

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

3686

425

4,2

3261

6,5

тимчасове розміщування й організація харчування

1741

164

1,6

1577

3,1

інформація та телекомунікації

2851

265

2,6

2586

5,1

фінансова та страхова діяльність

226

50

0,5

176

0,3

операції з нерухомим майном

2463

958

9,4

1505

3,0

професійна, наукова та технічна діяльність

3492

544

5,3

2948

5,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1435

390

3,8

1045

2,1

освіта

393

70

0,7

323

0,6

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

800

91

0,9

709

1,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

426

44

0,4

382

0,8

надання інших видів послуг

4067

99

1,0

3968

7,9

________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 23/10/2018