Архів

 

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності
по Полтавській області
у ІV кварталі 2020 року

 

  

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг, тис.грн

У т.ч. реалізовано послуг населенню

усього, тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

 

3579395,5

488285,6

13,6

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H

1568588,8

73244,4

4,7

Наземний і трубопровідний транспорт

49

711345,0

35963,3

5,1

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

к

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

773204,5

к

к

Поштова та курєрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

33066,9

17699,0

53,5

Тимчасове розміщування

55

14199,0

8293,4

58,4

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

18867,9

9405,6

49,8

Інформація та телекомунікації

J

228766,7

93258,2

40,8

Видавнича діяльність

58

15020,4

3814,2

25,4

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

к

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

19575,6

14308,0

73,1

Телекомунікації (електрозвязок)

61

107882,8

75046,5

69,6

Компютерне програмування, консультування та повязана з ними діяльність

62

17566,7

к

к

Надання інформаційних послуг

63

к

к

к

Операції з нерухомим майном

L

452234,6

50893,8

11,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

340477,8

12203,3

3,6

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

12990,8

к

к

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

к

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

167774,0

8405,8

5,0

Наукові дослідження та розробки

72

к

к

к

Рекламна діяльність і дослідження конюнктури ринку

73

к

415,9

к

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

1042,3

к

к

Ветеринарна діяльність

75

13739,4

3332,3

24,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

717499,3

65565,6

9,1

Оренда, прокат і лізинг

77

65226,5

к

к

Діяльність із працевлаштування

78

72333,6

к

к

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та повязана з цим діяльність

79

к

к

к

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

80

286562,7

1442,2

0,5

Обслуговування будинків і територій

81

78028,4

61725,7

79,1

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги

82

к

к

к

Освіта

P

70991,0

60342,2

85,0

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q

145189,7

101467,0

69,9

Охорона здоровя

86

143602,3

99879,6

69,6

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

87

920,2

920,2

100,0

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

88

667,2

667,2

100,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

2399,7

2130,5

88,8

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90

к

к

к

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

91

к

к

к

Організування азартних ігор

92

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

93

1373,2

1123,8

81,8

Надання інших видів послуг

S

20181,0

11481,6

56,9

Ремонт компютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

95

5232,7

1012,1

19,3

Надання інших індивідуальних послуг

96

14948,3

10469,5

70,0

______________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 10/03/2021