Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по Полтавській області

за IV квартал 2019 року

 

  

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг, тис.грн

У т.ч. реалізовано послуг, тис.грн

Розподіл обсягу реалізованих послуг за категоріями споживачів
(у % до загального обсягу)

населенню

підприємствам (установам)

іншим категоріям споживачів

населенню

підприємствам (установам)

іншим категоріям споживачів

Усього

 

3391076,7

661416,9

2610800,8

118859,0

19,5

77,0

3,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

1459343,6

81183,5

1357843,8

20316,3

5,6

93,0

1,4

наземний і трубопровідний транспорт

49

685489,7

50079,4

627729,9

7680,4

7,3

91,6

1,1

водний транспорт

50

авіаційний транспорт

51

к

к

к

к

к

к

к

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

708569,9

9905,0

686030,9

12634,0

1,4

96,8

1,8

поштова та кур’єрська діяльність

53

к

к

к

к

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

125754,9

103200,4

21032,2

1522,3

82,1

16,7

1,2

Інформація та телекомунікації

J

228555,0

97327,0

128115,3

3112,7

42,6

56,0

1,4

видавнича діяльність

58

10071,9

2074,3

6605,8

1391,8

20,6

65,6

13,8

виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

14252,3

12389,4

к

к

86,9

к

к

діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

12918,6

10813,9

к

к

83,7

к

к

телекомунікації (електрозв’язок)

61

108005,3

71939,8

35228,7

836,8

66,6

32,6

0,8

комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність

62

21243,2

к

21034,8

к

к

99,0

к

надання інформаційних послуг

63

62063,7

к

61424,0

к

к

99,0

к

Операції з нерухомим майном

L

407992,4

18124,4

337819,3

52048,7

4,4

82,8

12,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

293215,9

12481,3

278854,6

1880,0

4,3

95,1

0,6

діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

6570,8

96,6

5810,0

664,2

1,5

88,4

10,1

діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

46339,3

46339,3

100,0

діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

194566,4

8452,8

185555,9

557,7

4,3

95,4

0,3

наукові дослідження та розробки

72

к

к

к

рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку

73

29863,2

247,5

29495,7

120,0

0,8

98,8

0,4

інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

к

к

к

к

к

к

к

ветеринарна діяльність

75

12013,2

к

8344,9

к

к

69,5

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

544256,3

132410,9

373732,3

38113,1

24,3

68,7

7,0

Освіта

P

68453,1

57233,7

к

к

83,6

к

к

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

233145,1

141335,3

к

к

60,6

к

к

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

15848,7

9061,1

5762,1

1025,5

57,2

36,3

6,5

Надання інших видів послуг

S

14511,7

9059,3

5188,1

264,3

62,4

35,8

1,8

______________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 10/03/2020