Архів

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2017 році1

(остаточні дані)

 

 

(тис.грн)

 

Код за
КВЕД-2010

Січень

Січень
лютий

Січень
березень

Січень
квітень

Січень
травень

Січень
червень

Січень
липень

Січень
серпень

Січень
вересень

Січень
жовтень

Січень
листопад

Січень
грудень

Промисловість

B+C+D+Е

12521484,1

25299900,5

39254630,2

51240467,6

63375881,3

76041094,8

88234753,7

100871280,0

113915610,4

128296099,3

143380635,4

158927605,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

10656351,7

21664335,6

34297309,8

45363089,4

56868307,2

68949141,8

80549675,4

92595702,2

105046832,7

118432964,8

132095098,0

146018084,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

5905756,2

11149062,1

17847174,6

23227251,5

28781098,4

34651222,4

40169182,5

46083064,6

52343968,8

58997347,8

65889163,1

72964597,6

Переробна промисловість

С

4750595,5

10515273,5

16450135,2

22135837,9

28087208,8

34297919,4

40380492,9

46512637,6

52702863,9

59435617,0

66205934,9

73053487,1

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

2022070,4

4470842,6

7002823,6

9158462,1

11340678,4

13639372,5

16004097,2

18513277,5

20699698,4

23387486,7

25921079,8

28534499,8

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

42236,4

88243,9

134596,4

183612,6

229183,6

284880,7

320849,1

358612,5

404090,9

450199,8

499328,4

554621,6

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

71778,5

149543,7

240372,0

322530,5

412828,9

520561,5

634441,0

745847,8

856731,6

985419,0

1091943,9

1177840,8

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1731696,0

3698022,0

5741062,2

8055633,3

10574241,1

13091886,3

15246678,2

17468335,8

19739036,5

22072008,4

24603281,2

26851408,6

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

145612,8

277154,9

475638,8

688339,1

875434,2

1071496,1

1263691,9

1415248,8

1572670,4

1779847,9

1995062,9

2268848,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

13148,4

28259,1

46778,2

67246,4

88422,8

109442,9

129651,8

150299,7

171274,3

193600,2

221094,6

256898,2

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

57238,3

134462,0

256387,9

359010,4

487139,2

622521,0

757190,6

895486,5

1034871,6

1174224,7

1304896,9

1448126,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

66983,6

153150,8

256153,5

361242,2

459874,9

563139,4

695829,9

815698,8

952472,3

1028907,0

1124107,9

1229317,0

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

565982,7

1435673,9

2162118,7

2761777,3

3387977,0

4107334,4

4972504,2

5697216,9

6750075,0

7760172,6

8761783,0

9905331,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1824096,3

3553653,1

4828956,9

5702371,5

6283491,4

6818707,0

7363852,0

7905447,7

8449182,9

9392585,8

10759703,8

12330561,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

41036,1

81911,8

128363,5

175006,7

224082,7

273246,0

321226,3

370130,1

419594,8

470548,7

525833,6

578958,6

________________

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження “Економічні показники короткострокової статистики промисловості”. Дані за видами діяльності сформовані за однорідними  продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2018р.).

 

 

Дата останньої модифікації: 13/03/2018