Архів

Структура обсягів реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2017 році1

(остаточні дані)

 

 

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-2010

Січень

Січень
лютий

Січень
березень

Січень
квітень

Січень
травень

Січень
червень

Січень
липень

Січень
серпень

Січень
вересень

Січень
жовтень

Січень
листопад

Січень
грудень

Промисловість

B+C+D

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

85,1

85,6

87,4

88,5

89,7

90,7

91,3

91,8

92,2

92,3

92,1

91,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

47,2

44,1

45,5

45,3

45,4

45,6

45,5

45,7

45,9

46,0

45,9

45,9

Переробна промисловість

С

37,9

41,5

41,9

43,2

44,3

45,1

45,8

46,1

46,3

46,3

46,2

46,0

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

16,1

17,7

17,8

17,9

17,9

17,9

18,1

18,4

18,2

18,2

18,1

18,0

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

0,8

0,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

13,8

14,6

14,6

15,7

16,7

17,2

17,3

17,3

17,3

17,2

17,2

16,9

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1,2

1,1

1,2

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

0,5

0,5

0,7

0,7

0,8

0,8

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

0,5

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

4,5

5,7

5,5

5,4

5,3

5,4

5,6

5,6

5,9

6,0

6,1

6,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

14,6

14,1

12,3

11,1

9,9

9,0

8,3

7,8

7,4

7,3

7,5

7,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

________________

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження “Економічні показники короткострокової статистики промисловості”. Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2018р.).

 

 

Дата останньої модифікації: 13/03/2018