Архів

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2018 році1

(остаточні дані)

 

 

(тис.грн)

 

Код за
КВЕД-2010

Січень

Січень
лютий

Січень
березень

Січень
квітень

Січень
травень

Січень
червень

Січень
липень

Січень
серпень

Січень
вересень

Січень
жовтень

Січень
листопад

Січеньгрудень

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

14653039,1

29047475,8

44415055,0

58579505,1

72444172,7

86716242,6

102025116,1

117396652,7

132616125,2

149788417,7

168362779,4

186759611,7

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

12702045,2

25236639,2

38738287,5

51901472,8

65069862,6

78676448,8

93311659,2

108022566,4

122536683,7

138685365,3

155498189,7

171845927,3

92,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

6747672,2

12535380,2

18908679,1

25175382,1

31296994,0

37733588,5

45108390,6

52792521,0

60209887,8

67964143,6

76449508,9

84633700,7

45,3

Переробна промисловість

С

5954373,0

12701259,0

19829608,4

26726090,7

33772868,6

40942860,3

48203268,6

55230045,4

62326795,9

70721221,7

79048680,8

87212226,6

46,7

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

2139563,6

4587448,7

7202771,9

9633022,9

12342209,2

15031186,6

17824013,4

20217991,3

22744327,4

25717333,3

28424208,5

31133036,9

16,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

39792,7

97240,9

162527,9

215147,1

275632,7

322088,3

370476,7

424140,2

473877,7

521252,7

571344,9

611313,4

0,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

106800,2

207444,9

334902,0

445594,1

541020,2

644802,6

783680,7

986833,7

1150364,7

1357664,6

1553320,4

1725225,3

0,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2382190,9

4973936,3

7835311,0

10316029,6

12865024,9

15474372,9

18080360,4

20690451,4

23329360,6

26493409,5

29909186,0

33096963,6

17,7

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

215338,2

453694,6

737669,9

1064551,2

1323681,1

1605204,5

1834660,5

2093279,3

2374490,1

2672135,8

2994421,2

3270560,7

1,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

18736,2

45026,5

65587,5

85641,2

105444,3

125741,7

152014,6

178367,5

196984,8

215143,7

244215,9

266561,7

0,1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

94353,5

198407,2

292442,1

393537,4

524966,9

667327,0

814788,6

965962,2

1132250,8

1298772,2

1466802,8

1585521,1

0,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

82083,3

191468,2

276582,2

394445,7

511979,0

633285,0

800089,0

969693,6

1104633,7

1263664,7

1418404,7

1527933,8

0,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

809631,9

1788549,8

2685219,6

3866965,7

4903543,9

5988319,6

7000011,9

8070141,5

9088921,2

10348970,4

11517198,5

12911925,9

6,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1891927,2

3686472,4

5483268,5

6412963,5

7039404,1

7632560,9

8232132,4

8824504,3

9458518,0

10405396,9

12083903,8

14052895,6

7,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

59066,7

124364,2

193499,0

265068,8

334906,0

407232,9

481324,5

549582,0

620923,5

697655,5

780685,9

860788,8

0,5

________________

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження “Економічні показники короткотермінової статистики промисловості”. Дані за видами діяльності сформовані за однорідними  продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2019р.).

 

 

Дата останньої модифікації: 12/03/2019