Архів

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2019 році1

(остаточні дані)

 

 

(тис.грн)

 

Код за
КВЕД-2010

Січень

Січень
лютий

Січень
березень

Січень
квітень

Січень
травень

Січень
червень

Січень
липень

Січень
серпень

Січень
вересень

Січень
жовтень

Січень
листопад

Січеньгрудень

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

17507317,6

32756670,5

49361277,8

63065295,7

77322037,1

90638666,0

103715719,8

116204970,4

129583295,0

142432083,2

154975433,8

168530618,3

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

15058943,2

28217602,8

42938698,9

55487133,7

68915616,3

81468065,9

93712602,8

105524727,0

118189036,5

130133383,3

141263830,4

153352095,1

91,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

7978162,0

14954290,6

22863246,3

29877705,8

37585829,8

44498937,7

51064706,3

57518641,7

63344675,0

68992457,7

74138689,3

80763484,5

47,9

Переробна промисловість

С

7080781,2

13263312,2

20075452,6

25609427,9

31329786,5

36969128,2

42647896,5

48006085,3

54844361,5

61140925,6

67125141,1

72588610,6

43,1

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

2366419,6

4462966,4

6960832,0

9490026,8

12289237,9

14973730,3

17529215,3

19948902,3

22443801,6

25179775,7

27774650,8

30275012,9

18,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

44421,5

89800,2

141505,6

201736,1

250899,1

313417,8

359529,5

409346,7

453673,3

513382,5

572919,1

625430,1

0,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

189186,0

362286,0

546459,6

714517,8

842933,1

999379,7

1163212,7

1296404,3

1413867,4

1556414,3

1672244,6

1785572,3

1,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2779938,5

5073269,5

7294653,4

8300668,7

9067171,6

10202270,7

11342423,8

12334409,8

14654690,8

16230280,3

17743550,9

18594841,1

11,0

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

194613,5

400074,3

646390,9

926249,9

1146481,1

1366556,4

1570384,1

1718004,3

1856827,0

2021405,1

2196168,5

2356013,6

1,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

94443,4

213979,4

343538,2

500407,2

665368,4

815724,5

1010426,6

1173021,5

1328276,5

1483033,9

1626200,0

1757821,8

1,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

110078,1

209304,9

293023,2

402946,3

508259,0

635512,9

761971,1

905669,6

1019427,3

1160087,6

1306739,6

1413701,8

0,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1215572,0

2252739,1

3527157,2

4649116,7

6005670,3

6960870,3

8070327,4

9193538,4

10489598,3

11656494,4

12743885,0

14091111,9

8,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2374863,4

4388788,7

6189485,7

7261983,2

8008398,9

8690669,2

9448262,8

10058552,1

10703449,2

11535679,3

12877544,5

14268640,0

8,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

73511,0

150279,0

233093,2

316178,8

398021,9

479930,9

554854,2

621691,3

690809,3

763020,6

834058,9

909883,2

0,5

________________

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження “Економічні показники короткотермінової статистики промисловості”. Дані за видами діяльності сформовані за однорідними  продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2020р.).

 

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 12/03/2020