Архів

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2021 році1

(остаточні дані)

 

 

(тис.грн)

 

Код за
КВЕД-2010

Січень

Січень
лютий

Січень
березень

Січень
квітень

Січень
травень

Січень
червень

Січень
липень

Січень
серпень

Січень
вересень

Січень
жовтень

Січень
листопад

Січень–грудень

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

17305550,2

34576394,4

52307911,9

70780334,4

92063222,3

112064041,4

133714500,2

152963584,3

174150220,9

196190544,7

217337085,0

241570781,3

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

15267534,2

30508203,9

46829813,5

64195629,0

84635469,0

103813175,2

124546502,5

142850457,8

162949382,0

183645107,1

202999120,3

225144118,0

93,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

10402512,8

20295128,0

30157954,7

40368862,8

53684367,1

65199368,4

77178468,7

86884528,6

97313270,2

108393533,3

119306965,0

131637996,6

54,5

Переробна промисловість

С

4865021,4

10213075,9

16671858,8

23826766,2

30951101,9

38613806,8

47368033,8

55965929,2

65636111,8

75251573,8

83692155,3

93506121,4

38,7

з неї

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

2385769,3

5028208,4

7959362,7

11001136,7

13741553,3

17010966,5

20118800,7

23374873,6

26395115,2

29817164,5

33335591,3

37096267,4

15,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

38626,6

85821,2

136732,4

194229,4

250040,4

317278,2

362364,4

411310,7

480737,5

549514,2

622355,3

694599,8

0,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

134537,7

266579,2

399803,6

531918,7

670200,4

790617,8

943710,5

1053363,1

1188310,3

1388484,0

1603010,9

1815331,1

0,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

214062,5

374059,0

595381,5

889597,8

1223560,0

1488898,1

1697696,8

1962183,5

2287687,7

2575042,5

2817637,3

3172716,5

1,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

99341,4

209863,0

348531,7

535757,5

703111,8

898378,5

1107752,5

1301039,2

1522951,4

1749523,2

1977806,6

2180095,1

0,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

100592,4

225340,5

372508,9

523731,4

698995,6

850283,1

1044042,7

1264318,6

1499392,1

1696167,2

1884521,9

2106181,6

0,9

машинобудування

26-30

344466,4

894281,6

1690232,0

2254421,6

2773470,7

3439821,0

4191373,8

4708711,5

5608325,0

6732001,6

7690027,2

8839131,3

3,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1945488,7

3885415,2

5204461,0

6220109,7

6969554,0

7697320,5

8515465,0

9353623,5

10329722,1

11570306,5

13254003,0

15179335,1

6,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

92527,3

182775,3

273637,4

364595,7

458199,3

553545,7

652532,7

759503,0

871116,8

975131,1

1083961,7

1247328,2

0,5

________________

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження “Економічні показники короткотермінової статистики промисловості”. Дані за видами діяльності сформовані за функціональним  підходом (однорідними продуктами) відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2022р.).

 

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 16/03/2022