Архів

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень
червень 2019 року

 

 

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-2010

Червень  2019р.
до травня 2019р.

Червень 2019р.
до червня 2018р.

Січень–червень 2019р.
до січня–червня
2018р.

Промисловість

B+C+D

94,3

98,1

101,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

94,3

98,1

101,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

94,9

104,4

105,7

Переробна промисловість

С

93,3

88,6

93,9

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

100,1

84,8

90,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

91,2

83,6

82,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

104,9

95,0

87,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

...

...

...

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

...

...

...

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

93,2

96,3

102,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

81,3

102,1

53,5

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

93,5

91,7

105,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

95,2

100,2

97,7

________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 29/07/2019