Архів

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень
серпень 2018 року

 

 

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-2010

Серпень 2018р. до липня 2018р.

Серпень 2018р.
до серпня 2017р.

Січень–серпень 2018р. до
січня–серпня 2017р.

Промисловість

B+C+D

96,0

99,8

101,4

Добувна та переробна промисловість

B+C

95,9

99,8

101,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

97,9

100,8

98,9

Переробна промисловість

С

92,7

98,0

105,9

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

93,3

85,8

95,5

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

84,7

118,6

97,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

115,7

115,2

95,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

...

...

...

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

...

...

...

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

...1

...1

...1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

112,4

99,7

97,5

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

67,7

132,5

162,2

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

94,2

125,3

120,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

101,0

98,0

101,3

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 27/09/2018