Архів

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень
листопад 2019 року

 

 

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-2010

Листопад

 2019р.

до жовтня

2019р.

Листопад

 2019р.

до листопада

2018р.

Січень–

листопад

2019р. до

 січня–листопада 2018р.

Промисловість

B+C+D

92,2

93,7

98,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

91,1

94,0

98,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

91,5

94,5

102,8

Переробна промисловість

С

90,4

93,3

92,7

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

72,3

82,7

88,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

124,4

105,9

88,0

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

77,1

65,4

82,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

100,6

57,8

72,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

91,5

76,2

92,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

139,3

117,0

75,3

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

117,5

97,5

97,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

155,2

86,3

95,1

______________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 30/12/2019