Архів

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
за січень–березень 2017 року

 

 

(відсотків)

 

 

 

Код за КВЕД-2010

Березень 2017р. до лютого 2017р.

Березень 2017р. до березня 2016р.

Січень–березень 2017р. до січня–березня 2016р.

 

Промисловість

B+C+D

109,0

100,9

101,6

 

Добувна та переробна промисловість

B+C

110,1

101,1

101,6

 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

110,9

94,8

95,3

 

Переробна промисловість

С

108,6

114,3

115,8

 

з неї

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

115,6

90,6

91,4

 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

90,1

91,3

90,8

 

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

120,0

96,7

99,0

 

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

...

...

...

 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

...

...

...

 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

...1

...1

...1

 

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

140,4

104,7

97,6

 

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

112,9

118,5

123,4

 

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

100,2

175,7

203,9

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

82,9

95,8

102,1

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 27/04/2017