Архів

Індекси промислової продукції за видами діяльності

за січень–червень 2021 року

 

 

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-2010

Червень

2021р.
до травня 2021р.

Червень

2021р.
до червня

2020р.

Січень–червень 2021р. до
січня–червня 2020р.

Промисловість

B+C+D

95,4

100,7

98,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

95,5

101,4

99,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

92,9

100,9

100,1

Переробна промисловість

С

103,8

103,0

96,2

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

105,6

96,6

94,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

135,6

116,6

100,1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

96,8

81,2

85,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

77,0

108,4

132,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

111,4

121,7

113,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

105,8

109,8

98,4

машинобудування

26-30

106,9

114,1

96,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

86,2

64,0

87,8

______________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 28/07/2021