Архів

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень
лютий 2018 року

 

 

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-2010

Лютий 2018р.
до січня 2018р.

Лютий 2018р.
до лютого 2017р.

Січень–лютий
2018р. до
січня–лютого 2017р.

Промисловість

B+C+D

96,3

97,4

98,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

96,5

97,3

98,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

87,8

94,5

96,8

Переробна промисловість

С

114,8

102,1

102,5

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

120,8

99,3

91,7

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

177,7

84,1

74,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

134,5

124,1

109,8

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

...

...

...

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

...

...

...

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

...1

...1

...1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

93,3

115,9

138,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

89,9

89,6

102,2

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

112,2

102,5

112,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

90,7

98,3

98,3

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 28/03/2018