Архів

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень
квітень 2018 року

 

 

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-2010

Квітень 2018р. до березня 2018р.

Квітень 2018р.
до квітня 2017р.

Січень–квітень 2018р. до
січня–квітня 2017р.

Промисловість

B+C+D

99,7

108,0

100,5

Добувна та переробна промисловість

B+C

101,4

108,0

100,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

94,4

101,7

98,1

Переробна промисловість

С

113,7

119,0

104,6

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

95,4

98,8

94,0

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

60,3

66,3

88,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

97,6

104,4

101,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

...

...

...

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

...

...

...

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

...1

...1

...1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

122,0

107,8

112,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

457,6

331,5

179,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

115,4

130,0

109,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

56,8

105,0

103,1

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 30/05/2018