Архів

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за 2018 рік

 

 

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-2010

Грудень 2018р. до листопада 2018р.

Грудень 2018р.
до грудня 2017р.

2018р. до
2017р.

Промисловість

B+C+D

96,6

100,6

101,4

Добувна та переробна промисловість

B+C

96,2

100,4

101,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

100,6

101,4

99,6

Переробна промисловість

С

90,0

98,8

104,1

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

71,2

95,6

95,4

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

72,0

67,2

101,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

125,4

93,9

96,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

...

...

...

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

...

...

...

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

...1

...1

...1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

72,0

86,8

101,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

84,6

93,3

153,5

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

115,9

106,2

115,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

109,1

108,0

104,0

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 29/01/2019