Архів

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень
червень 2018 року

 

 

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-2010

Червень 2018р. до травня
2018р.

Червень 2018р.
до червня 2017р.

Січень–червень 2018р. до
січня–червня 2017р.

Промисловість

B+C+D

103,6

101,4

100,6

Добувна та переробна промисловість

B+C

103,8

101,5

100,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

104,9

96,0

97,1

Переробна промисловість

С

102,1

111,7

106,7

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

104,6

104,8

97,0

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

75,9

84,3

94,2

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

96,2

79,2

94,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

...

...

...

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

...

...

...

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

...1

...1

...1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

98,9

80,0

101,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

84,9

109,5

163,0

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

105,2

134,1

115,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

94,6

96,3

102,0

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 27/07/2018