Архів

Індекси промислової продукції за видами діяльності

за січень–червень 2020 року

 

 

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-2010

Червень

2020р.
до травня

2020р.

Червень

2020р.
до червня

2019р.

Січень–червень 2020р. до
січня–червня 2019р.

Промисловість

B+C+D

95,8

99,3

99,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

95,8

99,0

100,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

95,1

99,8

101,3

Переробна промисловість

С

97,9

96,7

96,4

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

100,6

94,7

97,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

100,8

85,0

81,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

104,0

71,1

82,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

...

...

...

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

162,4

108,7

82,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

96,7

81,2

84,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

93,8

78,3

88,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

118,3

60,4

63,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

98,2

115,2

92,7

______________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 28/07/2020