Архів

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень
квітень 2019 року

 

 

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-2010

Квітень
2019р.
до березня
2019р.

Квітень
2019р.
до
квітня
2018р.

Січень–
квітень
2019р. до
січня–
квітня
2018р.

Промисловість

B+C+D

102,6

100,2

100,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

104,1

100,3

100,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

104,1

109,5

103,6

Переробна промисловість

С

104,0

87,0

94,5

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

106,7

96,6

92,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

117,6

125,5

85,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

85,4

89,3

86,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

...

...

...

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

78,8

77,8

82,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

...1

...1

...1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

113,1

101,5

104,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

91,4

13,5

36,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

104,5

98,7

109,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

61,0

98,1

97,4

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 29/05/2019