Архів

Індекси промислової продукції за видами діяльності

за січень–лютий 2020 року

 

 

(відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Лютий

2020р.

до січня

2020р.

Лютий

2020р.

до лютого

2019р.

Січень–лютий 2020р. до

січня–лютого 2019р.

Промисловість

B+C+D

94,1

101,5

101,6

Добувна та переробна промисловість

B+C

94,0

102,2

102,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

93,1

103,4

103,4

Переробна промисловість

С

96,9

99,0

99,9

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

100,8

102,7

102,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

115,9

97,4

94,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

84,1

84,7

99,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

111,2

91,1

82,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

118,9

94,8

90,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

112,5

96,4

96,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

108,3

68,6

63,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

96,2

87,6

84,3

______________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 27/03/2020