Архів

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень
лютий 2019 року

 

 

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-2010

Лютий 2019р.
до січня
 2019р.

Лютий 2019р.
до лютого
 2018р.

Січень–лютий
2019р. до
січня–лютого
2018р.

Промисловість

B+C+D

97,2

102,5

101,9

Добувна та переробна промисловість

B+C

97,6

102,7

102,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

96,1

108,0

103,0

Переробна промисловість

С

100,3

94,5

100,2

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

105,7

87,7

93,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

79,3

55,4

79,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

108,8

71,0

75,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

98,6

97,6

97,9

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

99,2

87,8

88,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

...1

...1

...1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

105,2

107,9

101,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

141,7

98,2

80,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

94,6

106,0

115,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

88,1

98,1

99,5

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 28/03/2019