Архів

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень
жовтень 2018 року

 

 

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-2010

Жовтень
2018р. до
вересня
2018р.

Жовтень
2018р.
до жовтня
2017р.

Січень–
жовтень
2018р. до
січня–жовтня
2017р.

Промисловість

B+C+D

119,5

103,3

101,6

Добувна та переробна промисловість

B+C

119,0

103,2

101,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

106,7

103,7

99,2

Переробна промисловість

С

137,9

102,5

105,7

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

176,1

96,1

96,5

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

118,2

146,5

102,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

106,3

108,8

99,3

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

...

...

...

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

...

...

...

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

...1

...1

...1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

109,9

120,2

101,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

130,9

200,0

161,5

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

103,0

107,7

118,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

150,9

107,6

101,8

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 28/11/2018