Архів

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

за січень–березень 2017 року

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

38706384,8

100

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

38578463,9

99,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

33792289,3

87,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

17398397,6

44,9

Переробна промисловість

С

16393891,7

42,4

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

7004712,5

18,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

134596,4

0,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

240372,0

0,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

5744215,8

14,8

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

423390,6

1,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

46778,2

0,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

256380,1

0,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

252425,6

0,7

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2160667,9

5,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4786174,6

12,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

127920,9

0,3

 

 

 

Дата останньої модифікації: 10/05/2017