Архів 

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січні–вересні 2020 року

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

111759427,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

102632577,5

91,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

51724945,6

46,3

Переробна промисловість

С

50907631,9

45,5

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

22834080,9

20,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

450132,3

0,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1040452,4

0,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

15301614,4

13,7

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1393294,5

1,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1289308,1

1,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1038429,8

0,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

6103554,6

5,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

8465530,1

7,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

661320,2

0,6

________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 05/11/2020