Архів

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у 2018 році

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

186416653,5

100

Добувна та переробна промисловість

B+C

171799220,4

92,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

84597978,2

45,4

Переробна промисловість

С

87201242,2

46,8

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

31133201,1

16,7

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

611319,2

0,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1724724,2

0,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

33099639,9

17,8

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

3270560,7

1,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

267440,9

0,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1585607,6

0,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1527849,9

0,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

12898045,6

6,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

13756644,3

7,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

860788,8

0,4

 

 

 

Дата останньої модифікації: 6/02/2019