Архів

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січнілютому 2020 року

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

25527742,5

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

22381837,6

87,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

11642322,5

45,6

Переробна промисловість

С

10739515,1

42,1

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

4524662,1

17,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

85891,5

0,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

265671,4

1,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

3418132,1

13,4

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

371516,4

1,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

203549,5

0,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

161556,5

0,6

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1454909,2

5,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3006142,9

11,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

139762,0

0,5

________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 06/04/2020