Архів

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січні–лютому 2019 року

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

33316662,9

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

28807341,2

86,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

14961201,5

44,9

Переробна промисловість

С

13846139,7

41,6

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

4440737,2

13,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

82962,4

0,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

362286,0

1,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

5639121,6

16,9

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

453113,0

1,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

...1

...1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

202661,7

0,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

209143,0

0,6

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2254352,4

6,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4359042,7

13,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

150279,0

0,4

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 4/04/2019