Архів

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

за січень–лютий 2017 року

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

24760495,0

100

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

24678806,6

99,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

21273819,2

85,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

10793221,7

43,6

Переробна промисловість

С

10480597,5

42,3

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

4447993,5

18,0

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

88243,9

0,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

148888,8

0,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

3698022,0

14,9

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

277908,5

1,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

28259,1

0,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

128026,1

0,5

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

149067,5

0,6

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1434390,8

5,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3404987,4

13,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

81688,4

0,3

 

 

 

Дата останньої модифікації: 06/04/2017