Архів

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січні–лютому 2018 року

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

28657682,3

100

Добувна та переробна промисловість

B+C

25018878,5

87,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

12496512,4

43,6

Переробна промисловість

С

12522366,1

43,7

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

4450751,6

15,5

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

91067,5

0,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

191634,8

0,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

4966769,1

17,3

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

453694,6

1,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

45026,5

0,2

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

196569,3

0,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

187434,4

0,7

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1782766,2

6,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3532057,5

12,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

106746,3

0,4

 

 

 

Дата останньої модифікації: 4/04/2018