Архів

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січні–серпні 2018 року

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

117073488,7

100

Добувна та переробна промисловість

B+C

107905541,3

92,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

52759240,8

45,1

Переробна промисловість

С

55146300,5

47,1

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

20223075,7

17,3

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

416623,4

0,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

925845,3

0,8

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

20698546,7

17,7

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2093279,3

1,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

178367,5

0,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

961462,7

0,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

938702,5

0,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

8077098,3

6,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

8618365,4

7,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

549582,0

0,5

 

 

 

Дата останньої модифікації: 4/10/2018