Архів 

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у 2020 році

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

161156583,3

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

147410609,3

91,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

78243424,1

48,6

Переробна промисловість

С

69167185,2

42,9

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

32099552,4

19,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

633060,3

0,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1439345,2

0,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

19635058,6

12,2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1903520,1

1,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1834683,1

1,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1438977,9

0,9

машинобудування

26-30

7991336,0

5,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

12843751,6

8,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

902222,4

0,5

________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 04/02/2021