Архів 

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–травень 2021 року

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

91938034,1

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

84518410,7

91,9

Добувна промисловість і
розроблення кар’єрів

B

53606674,3

58,3

Переробна промисловість

С

30911736,4

33,6

з неї

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

13728153,4

14,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

230040,4

0,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

670200,4

0,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1223560,0

1,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

703304,8

0,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

698894,4

0,8

машинобудування

26-30

2773367,5

3,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6961424,1

7,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

458199,3

0,5

______________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 08/07/2021