Архів

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січні–жовтні 2018 року

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

149675661,2

100

Добувна та переробна промисловість

B+C

138767762,7

92,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

68030803,6

45,4

Переробна промисловість

С

70736959,1

47,3

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

25726817,3

17,2

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

535800,2

0,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1357749,8

0,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

26492234,0

17,7

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2672135,8

1,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

215143,7

0,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1298752,0

0,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1263909,7

0,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

10341590,2

6,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

10210243,0

6,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

697655,5

0,5

 

 

 

Дата останньої модифікації: 5/12/2018