Архів

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

за січень–листопад 2017 року

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

143240072,0

100

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

142713622,4

99,6

Добувна та переробна промисловість

B+C

132013180,6

92,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

65813538,0

45,9

Переробна промисловість

С

66199642,6

46,2

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

25897334,2

18,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

500382,3

0,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1091943,9

0,8

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

24603281,2

17,2

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1995062,9

1,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

221094,6

0,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1304895,2

0,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1124115,2

0,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

8770463,7

6,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

10700441,8

7,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

526449,6

0,4

 

 

 

Дата останньої модифікації: 5/01/2018