Архів

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січні–листопаді 2019 року

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

155168225,4

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

141406007,4

91,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

74106344,6

47,7

Переробна промисловість

С

67299662,8

43,4

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

27810765,9

17,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

572919,1

0,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1672244,6

1,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

17895993,4

11,5

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2186307,6

1,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1626203,8

1,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1316180,3

0,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

12729055,6

8,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

12928339,5

8,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

833878,5

0,6

________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 09/01/2020