Архів 

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–листопад 2021 року

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

217068493,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

202739634,3

93,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

119041342,9

54,8

Переробна промисловість

С

83698291,4

38,6

з неї

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

33338021,4

15,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

622355,3

0,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1603010,9

0,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2817637,3

1,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1977999,6

0,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1886241,9

0,9

машинобудування

26-30

7679632,1

3,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

13244897,0

6,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

1083961,7

0,5

______________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 10/01/2022