Архів

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

за січень–травень 2017 року

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

63242774,0

100

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

63024474,1

99,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

56792925,6

89,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

28733925,6

45,4

Переробна промисловість

С

28059000,0

44,4

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

11313442,5

17,9

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

228759,5

0,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

412828,9

0,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

10575861,0

16,7

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

875434,2

1,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

88422,8

0,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

487131,4

0,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

460024,7

0,7

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

3385950,3

5,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6231548,5

9,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

218299,9

0,3

 

 

 

Дата останньої модифікації: 6/07/2017