Архів

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січні–жовтні 2019 року

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

143021624,7

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

130719117,0

91,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

68872399,8

48,2

Переробна промисловість

С

61846717,2

43,2

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

25207927,7

17,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

513382,5

0,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1556414,3

1,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

16981326,1

11,9

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1986546,0

1,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1483033,9

1,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1168699,6

0,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

11607919,3

8,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

11539487,1

8,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

763020,6

0,5

________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 05/12/2019