Архів 

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січні–липні 2020 року

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

85359859,4

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

77821333,4

91,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

39325768,5

46,1

Переробна промисловість

С

38495564,9

45,1

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

17591277,6

20,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

330414,4

0,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

804516,1

0,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

11550404,8

13,5

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1051178,7

1,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

932732,4

1,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

751623,1

0,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

4445804,6

5,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7036024,8

8,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

502501,2

0,6

________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 07/09/2020