Архів 

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень 2022 року

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

25691089,3

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

23174544,8

90,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

15557040,4

60,6

Переробна промисловість

С

7617504,4

29,6

з неї

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

2730499,5

10,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

52287,8

0,2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

219533,8

0,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

409877,0

1,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

130909,4

0,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

146623,5

0,6

машинобудування

26-30

882363,0

3,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2335084,0

9,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

181460,5

0,7

______________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 11/03/2022