Архів

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січні–квітні 2018 року

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

58090185,1

100

Добувна та переробна промисловість

B+C

51634566,3

88,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

24953010,5

43,0

Переробна промисловість

С

26681555,8

45,9

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

9635491,1

16,6

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

207777,9

0,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

417073,8

0,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

10315616,9

17,8

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1064551,2

1,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

85641,2

0,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

392921,1

0,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

390168,4

0,7

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

3861213,6

6,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6231979,8

10,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

223639,0

0,4

 

 

 

Дата останньої модифікації: 5/06/2018