Архів

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січні–червні 2019 року

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

90629442,1

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

81462962,2

89,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

44925770,0

49,6

Переробна промисловість

С

36537192,2

40,3

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

14973946,6

16,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

313417,8

0,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

999379,7

1,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

9803361,1

10,8

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1398771,3

1,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

815724,5

0,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

618403,5

0,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

6911669,8

7,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

8686549,0

9,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

479930,9

0,5

________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 06/08/2019