Архів 

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січні–квітні 2020 року

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

53864553,4

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

48469401,6

90,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

24425532,5

45,4

Переробна промисловість

С

24043869,1

44,6

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

9677347,6

18,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

177991,5

0,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

496280,0

0,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

9018345,5

16,7

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

694620,6

1,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

471300,4

0,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

355107,2

0,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2586993,8

4,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5112543,8

9,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

282608,0

0,5

________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 04/06/2020