Архів

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січні–квітні 2019 року

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

64205888,3

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

56617375,9

88,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

29734019,6

46,3

Переробна промисловість

С

26883356,3

41,9

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

9482792,7

14,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

192054,2

0,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

714517,8

1,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

9563576,2

14,9

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

993163,1

1,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

500407,2

0,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

394652,6

0,6

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

4617807,9

7,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7272341,1

11,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

316171,3

0,5

________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 05/06/2019