Архів

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

за січень–вересень 2017 року

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

113790885,3

100

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

113371739,3

99,6

Добувна та переробна промисловість

B+C

104992250,8

92,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

52298091,7

46,0

Переробна промисловість

С

52694159,1

46,3

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

20674507,0

18,2

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

404508,3

0,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

856731,6

0,8

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

19739036,5

17,3

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1572670,4

1,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

171274,3

0,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1034881,5

0,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

952461,7

0,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

6750232,0

5,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

8379488,5

7,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

419146,0

0,4

 

 

 

Дата останньої модифікації: 7/11/2017