Архів

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січні–червні 2018 року

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

86352236,0

100

Добувна та переробна промисловість

B+C

78562743,2

91,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

37698275,7

43,7

Переробна промисловість

С

40864467,5

47,3

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

15034644,0

17,4

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

312704,7

0,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

600046,2

0,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

15473675,3

17,9

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1605204,5

1,9

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

125741,7

0,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

664324,9

0,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

618368,2

0,7

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

5979220,4

6,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7443506,9

8,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

345985,9

0,4

 

 

 

Дата останньої модифікації: 6/08/2018