Архів

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січні–серпні 2019 року

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

116327383,7

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

105645656,0

90,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

57472854,0

49,4

Переробна промисловість

С

48172802,0

41,4

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

19957978,3

17,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

409346,7

0,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1296404,3

1,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

12500316,4

10,7

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1726533,4

1,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1173021,5

1,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

904080,9

0,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

9179538,9

7,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

10060036,4

8,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

621691,3

0,5

________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 07/10/2019