Архів

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

за січень–липень 2017 року

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

88149480,7

100

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

87828254,4

99,6

Добувна та переробна промисловість

B+C

80495049,0

91,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

40152604,7

45,5

Переробна промисловість

С

40342444,3

45,8

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

15983805,0

18,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

320425,0

0,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

634441,0

0,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

15244903,4

17,3

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1263691,9

1,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

129651,8

0,2

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

757182,8

0,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

695837,2

0,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

4956936,0

5,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7333205,4

8,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

321226,3

0,4

 

 

 

Дата останньої модифікації: 6/09/2017