2003–2012 роки

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за 2013–2021 роки

 

(відсотків до попереднього року)

 

Код за
КВЕД-2010

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Промисловість

B+C+D

94,7

92,9

96,2

100,1

98,9

101,5

98,8

99,8

101,2

Добувна та переробна промисловість

B+C

94,4

93,1

96,3

100,2

99,0

101,4

98,9

99,9

101,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

104,8

100,2

102,7

98,3

96,6

99,6

102,4

102,6

100,9

Переробна промисловість

С

83,4

83,6

86,0

103,6

103,2

104,4

93,9

93,1

103,7

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

94,5

110,1

96,7

100,3

87,2

95,3

89,2

94,8

98,2

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

103,0

97,6

108,7

108,3

86,1

103,6

90,4

85,2

99,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

88,7

95,3

94,0

110,2

87,0

107,7

89,5

81,3

86,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

78,5

83,3

...

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

145,3

93,3

70,8

109,6

113,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

к

к

к

к

к

к

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

88,3

90,5

100,4

96,1

103,7

106,1

92,5

95,7

101,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

86,0

81,2

93,7

119,4

114,6

153,3

75,9

87,6

100,0

Машинобудування

26-30

69,9

55,9

66,8

108,6

139,3

115,6

98,4

65,3

106,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

105,9

88,3

93,9

96,6

95,5

104,1

93,2

97,4

86,6

________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 02/03/2022