Архів

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
за видами економічної діяльності
1

 

 

2016

20172

 

тис.грн

у % до
підсумку

тис.грн

у % до
підсумку

 

Промисловість

144233254,0

100,0

193298613,7

100,0

 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

52556226,6

36,4

72547226,1

37,5

 

Переробна промисловість

78779353,2

54,6

107072044,2

55,4

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

36591299,1

25,4

38277815,4

19,8

 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

566906,9

0,4

652649,5

0,4

 

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

968324,8

0,7

1284751,4

0,7

 

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

28768710,6

19,9

49451539,7

25,6

 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1567554,0

1,1

2479616,8

1,3

 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

217372,0

0,1

237847,8

0,1

 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

1217382,6

0,8

1734467,3

0,9

 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин та устатковання

1085035,7

0,8

1422288,8

0,7

 

машинобудування

7153463,5

5,0

10506839,3

5,4

 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції

122536,8

0,1

164590,8

0,1

 

виробництво електричного устатковання

381954,5

0,3

588522,6

0,3

 

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

2100693,3

1,5

2960864,2

1,5

 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

4548278,9

3,1

6792861,7

3,5

 

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

643304,0

0,4

1024228,2

0,5

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12394459,1

8,6

13008633,9

6,7

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

503215,1

0,4

670709,5

0,4

 

________________

1 Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності формуються за однорідними видами діяльності) з урахуванням розподілу даних структурних підрозділів підприємства, які розташовані в інших адміністративно-територіальних угрупуваннях, ніж саме підприємство.

2 Дані уточнено.

 

 

Дата останньої модифікації: 23/10/2018